IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Mitä on vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yrityksen tai organisaation kannalta keskeiset kohderyhmät ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, tietoihinsa tai ostokäyttäytymiseensä. Sen voima perustuu perinteiseen puskaradioon: tutulta ihmiseltä saatu suositus, varoitus tai muu arvostelu vaikuttaa mielipiteisiimme huomattavasti enemmän kuin yritysten oma markkinointiviestintä. 

Kiteytetysti, vaikuttajamarkkinoinnissa etsitään yrityksen arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia, joiden kautta ja avulla kerrotaan yleisöä aidosti kiinnostavia tarinoita halutuille kohderyhmille. Sitä voidaan hyödyntää sekä yhteiskunnallisista että kaupallisista teemoista viestimiseen. 

Vaikuttajat voivat olla mm. bloggaajia, tubettajia, snäppääjiä, instaajia, tiktokkaajia, e-urheilijoita, artisteja tai urheilijoita. Oleellista on, että heillä on oma merkittävä yleisönsä sosiaalisessa mediassa sekä aito palo ja halu tuottaa sekä jakaa ammattimaisesti tuotettuja laadukkaita sisältöjä.

Vaikuttajamarkkinoinnin teho kasvaa, kun yhteistyö on pitkäjänteistä, tekeminen merkittävä osa markkinoinnin strategiaa ja viestit sekä toimenpiteet synkronoitu muun markkinoinnin kanssa.

WIN-WIN-WIN

Rehtiä vaikuttajamarkkinointia tehdään avoimesti kaikkien osapuolten ammattitaitoa kunnioittaen ja yleisön tarpeita kuunnellen: vaikuttajan ehdoilla, yrityksen tavoitteilla ja yleisöä palvellen. Me PING Helsingillä varmistamme WIN-WIN-WIN – asetelman toteutumisen.

Kaupallisten yhteistöiden merkitseminen

Kaupallisista yhteistöistä on kerrottava aina selkeästi yleisöille, kaikissa kanavissa. Vaikuttajamarkkinoinnin eettinen koodisto on hyvä lähtökohta kestävälle yhteistyölle. Kaikille avoimen, kaupallisten yhteistöiden oikeaoppiseen merkitsemiseen opastavan PING Ethics -koodiston voi ottaa käyttöön täällä

Vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan monipuolista yhteistyötä

 • Videoita, kuvia, blogipostauksia tai livekerrontaa vaikuttajan kanaviin (sisältöyhteistyö) 
 • Vaikuttajan tuottamaa sisältöä yrityksen omiin kanaviin (sisällöntuotanto)
 • Pitkäaikaisena brändilähettiläänä toimimista (brand ambassador)
 • Yhteistyötä somekanavissa, esim. yritysten kanavien haltuunotot (mm. Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter) 
 • Arvontoja tai kilpailuja yleisöille 
 • Osallistumista tuote- ja palvelukehitykseen tai testaukseen
 • Tapahtumat, matkat, workshopit
 • Affiliate-linkit, widgets
 • Natiivi- ja display-mainonta

Miksi vaikuttajamarkkinointia kannattaa tehdä?

Yhteistyössä relevanttien vaikuttajien kanssa saavutetaan parempia tuloksia kuin monilla muilla markkinoinnin tai viestinnän keinoilla. Oleellista on osata hyödyntää inhimillisiä tarinoita ja niiden kertojia, ja sitä kautta luoda sisältöä, joka oikeasti kiinnostaa haluttua kohderyhmää ja tuo lisäarvoa asiakkaiden elämään.

Vaikuttajamarkkinoinnin on oltava osa yrityksen markkinointistrategiaa, sille tulee määrittää selkeät, mitattavat tavoitteet ja polku, jolla vaikuttajamarkkinoinnin oletetaan vaikuttavan liiketoimintaan.

Vaikuttajamarkkinointi on erityisen tehokasta, kun puhutaan vaikeasti hahmotettavista ja mielipiteitä herättävistä asioista. Tutkimuksemme mukaan somevaikuttajilla on valtaa erityisesti nuorten käyttäytymiseen paitsi arjen valinnoissa myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen, opiskeluun ja ammatinvalintaan sekä vaaleihin liittyvissä kysymyksissä. Somevaikuttajien rooli yhteiskunnallisten aiheiden viestijöinä vahvistuu jatkuvasti. 

Lataa tästä vuoden 2021 tutkimuksemme ja pureudu tarkemmin uusimpiin tuloksiin. Tutkimus on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa Media-alan tutkimussäätiön rahoittamana.

Miten tunnistaa oikea vaikuttaja yhteistyöhön? Entä millaisia ominaisuuksia oikealla vaikuttajalla on?

 • Oikeanlainen vaikuttaja tuntee organisaatiosi tuotteen ja/tai palvelun tai on siitä aidosti kiinnostunut
 • Jakaa samat arvot organisaatiosi kanssa
 • On yleisönsä keskuudessa tunnettu henkilö, asiantuntija tai mielipidevaikuttaja asiaan liittyen
 • Vaikuttajan yleisö vastaa tavoiteltua kohdeyleisöä
 • Osaa itse tuottaa haluttua sisältöä (tarinankerronta, video, valokuvat, some) 
 • Ymmärtää markkinoinnin lainalaisuuksia ja on kiinnostunut tekemään kaupallista yhteistyötä
 • Seuraajamäärä relevanteissa kanavissa on merkittävä suhteutettuna yrityksen tavoiteyleisöön
 • Seuraajien sitoutuminen vaikuttajan sisältöihin on korkealla tasolla
 • On luonteeltaan yhteistyöhaluinen ja -kykyinen
 • Ymmärtää oman työnsä arvon ja osaa perustella sen
 • Merkitsee kaupalliset yhteistyöt oikeaoppisesti

Onnistunut vaikuttajamarkkinointi edellyttää WIN-WIN-WIN -asetelmaa, jolloin yhteistyötä tehdään vaikuttajan ehdoilla, yrityksen tavoittella ja yleisöä palvellen.

Miten vaikuttajamarkkinointi aloitetaan?

 1. KENELLE? (määrittele yleisöt)
 2. MITÄ? (kohderyhmän tarpeet, joihin vastataan, avainviestien määrittely ja linkit)
 3. MITEN? (minkälaisia sisältöjä tuotetaan)
 4. KENEN KANSSA? (valitse oikeat vaikuttajat; osallista, sitouta, informoi)
 5. MILLOIN? (milloin sisällöt julkaistaan, miten synkataan muihin toimenpiteisiin)
 6. MISSÄ? (missä kanavissa sisällöt jaetaan)
 7. KUINKA PALJON? (miten vaikuttavuutta mitataan)
 8. KUINKA HYVIN? (analyysi tuloksista)

Lue vinkkimme vaikuttajamarkkinoinnin tehokkaaseen aloittamiseen täältä ja lataa ilmainen ”mitä on vaikuttajamarkkinointi” ilmaisoppaamme täältä.

Valmennuksemme tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa omaa tietotaitoa vaikuttajamarkkinoinnista maan johtavien asiantuntijoiden opastuksella.

PING Helsinki tekee vaikuttajayhteistyön strategista suunnittelua, vaikuttajakartoituksia sekä vastaa vaikuttajasuhteista pitkäjänteisesti. Täysin riippumaton toimintamallimme mahdollistaa yhteistyön kaikkien vaikuttajien kanssa. Lue lisää palveluistamme.Haluamme mielellämme auttaa sinua tekemään vaikuttajamarkkinointia onnistuneesti, joten ota rohkeasti yhteyttä jos haluat sparrata yhdessä yrityksesi tai organisaatiosi vaikuttajayhteistyöt huippuunsa!

PING Helsinki

  Minua kiinnostaa: