Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Näin aloitat vaikuttajamarkkinoinnin tehokkaasti

vaikuttajamarkkinoinnin koulutus

Vaikuttajamarkkinointia saatetaan ajatella vain nopeana mediaostona, mutta parhaimpien menestystarinoiden takana on perehtymistä, huolenpitoa sekä yrityksen ja vaikuttajan toimintaa ohjaavat yhteiset arvot. Mistä siis aloittaa? 

 Tunnistatko itsesi jostain näistä lauseista: 

“Haluaisin kokeilla vaikuttajamarkkinointia, mutta se tuntuu tosi vaikealta.”

“En tiedä mitkä ovat parhaat mittarit kampanjallemme.”

“Mistä tiedän kuka vaikuttaja sopii meille parhaiten?”

Kohti onnistunutta vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisuutta

Liiketoiminnan tavoitteet ovat onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin perusta. Kun tavoitteet ovat selkeät, kampanja on liiketoimintaa tukeva eheä kokonaisuus. 

Vaikuttajamarkkinoinnin lähtökohta on yksinkertainen. Olemme ostopäätöksissämme usein kaikkea muuta kuin insinöörimäisen loogisia.

On ihanan inhimillistä, että meille merkkaa todella paljon ystävän sana, suositus tai varoitus. Vaikuttaja on seuraajilleen kuin todellinen ystävä, tai jopa juuri se

Ei ole olemassa kahta samanlaista vaikuttajaa. Kunkin vaikuttajan profiili tavoittaa oman uniikin seuraajakuntansa eikä ole outoa, että saman vaikuttajan eri kanavissa korostuvat eri demografiat.

Dataa löytyy päätöksenteon tueksi ja vaikuttajavalintojen avuksi kaikilla alustoilla ja sosiaalisen median kanavissa. 

Ammattimainen vaikuttaja ja vaikuttajamarkinnoinnin kumppani tuntevat analytiikkatyökalut ja osaavat auttaa sinua onnistumaan mitattavan yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Huomioi ainakin nämä asiat:

Miten valita mittarit kuhunkin kampanjaan?

Kampanjaan oikea mittaristo johdetaan aina liiketoiminnan tavoitteista ja strategisten valintojen perusteella.  

Kaunistelematta täytyy todeta, että iso sudenkuoppa on se, ettei mittareita ole tehty laisinkaan. Tekemämme vaikuttajamarkkinoinnin pulssikyselyn vastaajista jopa 40% kertoo mittaamisen olevan yksi vaikuttajamarkkinoinnin suurimmista haasteista. Lataa koko tutkimusraportti täältä!

Onkin tärkeä varmistua siitä, että valitut mittarit ovat linjassa tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi, jos tavoitteena on lisätä brändin tunnettuutta, mutta mittarina on myynti,  on tilanne ristiriitainen sekä yritykselle että vaikuttajalle. Pulssikyselyn mukaan 34% vaikuttajamarkkinointia kokeilleista ei ole varma onnistumisestaan, vaikka on pyrkinyt mittaamaan tuloksia. Tämä voi kertoa siitä, että ollaan mitattu vääriä asioita.

Oikeiden mittareiden valintaa helpottaa huomattavasti huolellisesti toteutettu strategiatyö ja fasilitoitu workshop, joka auttaa yrityksen aidosti pohtimaan sopivaa mittaristoa. 

Vaikuttajamarkkinoinnin käsitteet ovat usein epäselviä

Yleisimpiä vaikuttajamarkkinoinnissa käytettäviä teknisiä termejä ovat sitoutuminen, kattavuus, näyttökerrat, jaot, katselu- ja lukuajat. 

Käsitteiden epäselvyys ja väärinymmärrettävyys ovat selkeitä riskejä mittariston valinnassa sekä myös itse vaikuttajavalintaa tehtäessä, sillä eri alustoilla sama termi voi tarkoittaa eri asiaa. 

Esimerkiksi sitoutumisprosentti (engagement) voidaan antaa verrattuna suhteessa seuraajiin tai näyttökertoihin. Näin ollen sitoutumisprosenttia mietittäessä kannattaa pohtia huolellisesti, kumpi luku kuvaa tilannetta paremmin. 

Vastuullinen vaikuttajamarkkinoinnin kumppani auttaa oikean mittariston määrittelyssä ja sen viestimisessä vaikuttajille. 

Vaikuttajan valinta on kuin uuden työntekijän rekrytointi – Siihen pitää käyttää riittävästi resursseja

Ennen kuin työpaikkailmoitus voidaan julkaista, tulee olla määritelty työtehtävät ja ominaisuudet, joita uudelta työntekijältä kaivataan. 

Lisäksi olisi erinomaisen viisasta miettiä haastattelukysymykset, jotka mahdollistavat kandidaattien vertailun ja oikean valinnan. Tämän jälkeen voidaan miettiä, miten itse ilmoituksen jakelu suoritetaan, jotta sopivat kandidaatit löytyvät. 

Oikean vaikuttajan valintaprosessi on hyvin samantyyppinen. Se on yhdistelmä laadullista arviointia, numeerista tietoa ja intuitiota, usein huomioituna rajaavilla ehdoilla (esimerkiksi vaikuttajan aiemmat yhteistyöt). 

vaikuttajamarkkinoinnin hinta

Mitä analytiikan työkaluja, alustoja ja keinoja on datan keräämiseen?

Teknisiä apuvälineitä vaikuttajien valintaan löytyy, mutta useimmiten isommat kompastuskohdat liittyvät aikaisempien askelten työstämiseen. 

Lisäksi täytyy todeta, että raportointivaiheessa vaikuttaja-analytiikkaa ja mediaseurantaa ymmärtävä alusta on erinomainen helpotus. Me hyödynnämme asiakkaidemme saavuttamien tulosten mittaamisessa ja raportoinnissa Meltwaterin Social Influencers -alustaa. 

Vaikuttajamarkkinoinnin hinta ja resurssointi

Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijan kanssa toteutettu ensimmäinen yhteistyö tai vähintään vaikuttajamarkinnointiin kouluttautuminen vähentävät huomattavasti harmaiden hiuksien määrää.

Jos henkilöresurssit ovat vähäiset, vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisuus on erittäin kustannustehokasta ulkoistaa suoraan kumppanille, jonka verkostot, ammattitaito ja prosessit mahdollistavat sen, että yritys onnistuu tavoitteidensa saavuttamisessa. 

Yritystä ja vaikuttaja molempia hyödyttävä yhteistyö tuottaa parhaat tulokset. Siksi yhteistyöstä kuuluu maksaa sisällöntuottajalle sopiva rahallinen korvaus. 

Vaikuttajamarkkinoinnissa vaikuttajapalkkiot lähtevät muutamista sadoista euroista ylöspäin kanavasta riippuen. Ammattimaisesti tuotettu ja toteutettu monikanavainen sisältökokonaisuus voi tavoittaa satoja tuhasia kuluttajia ja olla tuhansien eurojen arvoinen. 

Korvaukseen vaikuttavat muun muassa:

 • Työn ja sovittujen juttujen/kuvien/postausten määrä
 • Vaikuttajan kanavien tavoittavuus ja sitoutuneisuus
 • Sisällön käyttöoikeudet yrityksen muussa markkinoinnissa ja omissa kanavissa

On tärkeää muistaa, että mahdollisuuksien mukaan sisällöt kannattaa luoda mahdollisimman ikivihreiksi, jolloin kerran tuotettua sisältöä voidaan hyödyntää hyvinkin pitkän aikajakson puitteissa. 

Lisäksi vaikuttajien tuottamaa materiaalia voidaan hyödyntää onnistuneesti muissa markkinointimateriaaleissa, jolloin tuotantokustannuksissa voidaan tehdä merkittäviä säästöjä. 

Vaikuttajamarkkinoinnilla on kaikki mahdollisuudet saada paljon myös ansaitun median näkyvyyttä niin vaikuttajien kanavissa kuin perinteisen median sisällöissä. Parhaimmillaan ansaittu media voi moninkertaistaa asetetut tavoitteet, kuten tubettaja Äidin Puheenvuoron #VaihtovuosiSodankylässä -ilmiö osoittaa. 

Mikäli vaikuttajamarkkinointia tehdään yrityksen sisäisin resurssein, on kokonaiskustannuksiin syytä laskea vaikuttajapalkkioiden ja mediaostojen lisäksi tarvittava henkilötyön määrä sekä jakelusuunnitelmaan oleellisesti kuuluva vaikuttajasisältöjen maksullinen mainonta. 

Vaikuttajamarkkinointiin kuluvan työajan on hyvä sisältää mm.

 • tavoitteiden ja mittareiden asetanta
 • sisältö- ja jakelusuunnitelman tekeminen
 • sopivan vaikuttajan valintaan liittyvät vaiheet
 • sopimusten teot
 • briiffit
 • kaupallisten sisältöjen läpikäyminen
 • yhteydenpito ja koordinointi kaikkien asianomaisten välillä
 • copy-työ yrityksen omissa kanavissa

Nämä kaikki on tärkeä huomioida vaikuttajamarkkinointia suunniteltaessa.  

Vaikuttajamarkkinoinnin aloittamisessa sinua auttaa Vaikuttajamarkkinoinnin työkalupakkimme. Tutustu kattavaan tietopakettiin ja hanki omasi täältä!

Haluatko kuulla lisää? Ota rohkeasti yhteyttä info@pinghelsinki.fi , niin sparrailemme mielellämme!

PING Helsinki

  Minua kiinnostaa: