IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on tuloksellinen tapa kasvattaa tuotteen tai palvelun tunnettuutta, viestiä haastavistakin teemoista inhimillisesti tai edistää myyntiä.

Me PING Helsingissä olemme erityisen taitavia strategisen somen ja vaikuttajamarkkinoinnin yhdistämisessä sekä somevaikuttajaviestinnässä, jossa on pintaa syvempi merkitys tai vastuullisuuskulma. 

Kysy lisää! Vaikuttajille

Vaikuttajamarkkinoinnin palvelumme:

PING Helsinki on erikoistunut arvopohjaisiin vaikuttajayhteistöihin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä vastuullisuusviestinnän tukemiseen vaikuttajamarkkinoinnin keinoin. 

Parasta yhteistyössä teidän kanssa on se, että teemme nyt vaikuttajamarkkinointia strategisemmin ja entistä tavoitteellisemmin kun voimme datan kautta todentaa tuloksia.

– Nina Hageström, Director Distribution, Ecommerce and Loyalty, Scandic Hotels Finland
Kysy lisää!

Vaikuttajastrategia ja luova konseptointi

Tuntuuko vaikuttajamarkkinointi liian irralliselta markkinoinnin osalta tai aiheuttaako kampanjan luova konseptointi harmaita hiuksia? 

Strategia varmistaa, että yhteistyö on linjassa organisaatiosi liiketoiminta- ja markkinointistrategian kanssa sekä saumaton osa markkinoinnin tai viestinnän muita toimenpiteitä. Lisäksi se helpottaa yhteistyön tavoiteasetantaa ja mittarointia. Luova konseptointi puolestaan kiteyttää yhteistyön ydinidean oivaltavaan ja selkokieliseen muotoon, jolloin vaikuttajan on helppo tarttua siihen.

Vaikuttajamarkkinoinnin strategiamme pitää sisällään aina myös luovan konseptoinnin, mutta voit hyödyntää luovan suunnittelun osaamistamme myös kevyemmin – osana yksittäisen kampanjan suunnittelua. Teemme luovaa konseptointia täysin tyhjältä pöydältä tai sovittaen valmiiseen kokonaiskonseptiin.

Kohderyhmäkuuntelu tuo vaikuttajat mukaan suunnitteluun

Sekä strategia että luova konsepti voidaan toteuttaa PING Helsingin Kohderyhmäkuuntelua hyödyntäen eli somevaikuttajia ja heidän seuraajiaan osallistaen. Kohderyhmäkuuntelun avulla voidaan varmistaa, että valitut ydinviestit ja teemat ovat aidosti kiinnostavia sekä lisäarvoa tuottavia.

 Lue lisää kohderyhmäkuuntelusta 

Kohderyhmäkuuntelun avulla saimme tosi hyviä ideoita ja kampanjan kärjet muovautuivat luontevasti. Se toi meille todella paljon, että osallistimme vaikuttajat eri tavalla kuin ennen ja aiomme varmasti jatkaa tätä myös jatkossa.

– Aino Juurikkala, Suomen Ekonomit
Case: Suomen Ekonomit #EiOppiOjaanKaada

Vastuullisuusviestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kuinka viestiä vastuullisuusteoista kiinnostavasti ja erottuvasti? Strategisesti suunniteltu, vastuullisesti toteutettu somevaikuttajaviestintä on erinomainen keino vastuullisuusviestinnän inhimillistämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vaikuttayhteistöiden avulla tarinankerrontaan saadaan mukaan henkilöt ja tunteet.

Autamme teitä tunnistamaan yrityksellenne tärkeiden teemojen potentiaalin ja poimimaan niistä vaikuttajaviestintään soveltuvat kulmat. Laadimme strategiat, suunnittelemme luovat konseptit sekä kartoitamme yhteistyöhön arvopohjaisesti parhaiten sopivat vaikuttajat. Huolehdimme yhteistyön strategian mukaisesta johtamisesta ja halutessanne myös mediatyöstä. 

Arvopohjainen vaikuttajakartoitus

Arvopohjaiset vaikuttajavalinnat ovat avain yhteistyön autenttisuuteen ja sitä kautta myös tuloksellisuuteen. 

Arvopohjaisten kartoitusten tukena PING Helsingillä on toimialallamme uniikki, kehittämämme IMPACT-työkalu, joka kokoaa yhteen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita vaikuttajia. IMPACT-työkalun lisäksi hyödynnämme kartoituksissa Meltwaterin Klearia, vaikuttajaverkostoja sekä vuosien kokemukseen perustuvia henkilökohtaisia vaikuttajasuhteitamme. 

PING Helsinki on riippumaton vaikuttajatoimisto: etsimme alusta- ja verkostoriippumattomasti aina parhaiten yhteistyöhön sopivat vaikuttajat.

Vaikuttajayhteistyöt

Vaikuttajayhteistyöt ovat tuloksellinen tapa tuotteiden tai palveluiden tunnettuuden ja myynnin kasvattamiseen, mielikuvamuutoksen tekemiseen sekä keskustelun herättämiseen yrityksellesi merkityksellisistä teemoista. Huolehdimme vaikuttajayhteistyöstä avaimet käteen -periaatteella aina tavoitteiden asetannasta vaikuttajien briefaukseen ja yhteistyön raportointiin saakka. 

“PINGillä on systemaattinen toimintamalli ja tapa johtaa tekemistä, mikä tuki erinomaisesti omia tavoitteitamme. He pääsivät nopeasti sisään liiketoimintamme erityispiirteisiin. Voimme koko yhteistyön ajan luottaa, että sovitut asiat toteutuvat tavoitellulla tavalla. Yhteistyö on tuntunut siltä kuin tekijät olisivat meidän in-house-tiimimme.”

Marileea Järnefelt, markkinointipäällikkö, SOK Mara Ketjuohjaus
Kysy tarkemmin vaikuttajayhteistöistä

Vaikuttajatapahtumat ja -PR

Vaikuttajatapahtuma ja -PR – erikseen tai yhdessä, ovat erinomaisia keinoja ansaitun näkyvyyden saamiseksi.

Huolehdimme tapahtumien järjestämisestä konseptoinnista ja vaikuttajien kutsumisesta tilaisuuden hostaukseen sekä koordinointiin saakka. 

Case: Nenäpäivän #halihaaste lisäsi lämpöä ja läheisyyttä sekä innosti lahjoittajia somessa

Vaikuttaja-PR

Vaikuttaja-PR:n tavoitteena on ansaittu näkyvyys: sen avulla voidaan parhaimmillaan jopa moninkertaistaa kampanjan tavoittavuus ja saada näkyvyyttä laajasti erilaisten vaikuttajien kanavissa. Huolehdimme lähetysten luovasta ideoinnista, vaikuttajien kontaktoinneista, pakkaamisesta, toimituksesta sekä yhteistyön tulosten raportoinnista. 

Mediatyö

Keskustelun herättämiseen tähtäävissä ja yhteiskunnallisesti kiinnostavissa vaikuttajayhteistöissä on usein potentiaalia myös ansaittuun näkyvyyteen. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä: mediatyö voi moninkertaistaa somekampanjan vaikuttavuuden. 

Somevaikuttajaa voidaan hyödyntää tiedottamisessa haastateltavana ja antamassa kasvot tiedotettavalle aiheelle. Lisäksi somevaikuttajien kanavissa voidaan kerätä kohderyhmä- tai aihesidonnaista sisältöä, joka voi toimia tiedotteen kärkenä. 

PING Helsingin asiantuntijatiimilla on vaikuttajamarkkinoinnin osaamisen lisäksi myös vahva viestinnällinen osaaminen: osaamme poimia vaikuttajayhteistöistä mediaa kiinnostavat kärjet ja muotoilla ne tiedotteiksi. Kontaktoimme mediat ja huolehdimme haastattelujen järjestämisestä. 

Kysy lisää!

Kuinka voimme auttaa?

    Minua kiinnostaa: