Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Kohderyhmäkuuntelu varmistaa timanttiset ydinviestit vaikuttajamarkkinointiin ja somen strategioihin

Jotta vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteissä ja somesisällöntuotannossa päästään tavoiteltuihin tuloksiin, on strategian ja luovan konseptin ytimen oltava timanttinen. Timantin tunnistamisessa ja hiomisessa kannattaa hyödyntää kohderyhmiä eli yrityksen arvomaailmaan ja ydinteemoihin sopivia somevaikuttajia sekä heidän seuraajiaan.

Kohderyhmäkuuntelu on somen mahdollistama, helposti ulottuvilla oleva tapa selvittää kohderyhmien mieltymyksiä, asenteita, haasteita ja näkemyksiä. Sen avulla voidaan varmistaa, että valitut ydinviestit ja teemat ovat aidosti kiinnostavia sekä lisäarvoa tuottavia.

Kohderyhmäkuuntelua voidaan hyödyntää esimerkiksi vastuullisuusviestinnän tukena, vaikuttajamarkkinoinnin strategian ytimen kirkastamisessa, uuden tuotteen lanseerauksen yhteydessä tai vaikka somen sisältösarjojen suunnittelussa. Se on myös hyvä tapa perehdyttää ja sitouttaa vaikuttajia pitkäkestoiseen yhteistyöhön.

Kohderyhmäkuuntelu on vahva viesti siitä, että yritys tai organisaatio on kiinnostunut kohderyhmänsä toiveista ja tarpeista. Samalla se myös vahvistaa palvelun tai tuotteen tunnettuutta.

Miten kohderyhmäkuuntelua voidaan toteuttaa?

Kohderyhmäkuuntelu tarkoittaa vaikuttajalähtöistä suunnittelua eli somevaikuttajien ja heidän seuraajiensa aktiivista osallistamista markkinoinnin tai viestinnän suunnitteluun: Somevaikuttaja toimii keskustelun herättäjänä ja hänen kanavansa keskustelufoorumina. Somevaikuttajalla on kohderyhmäkuuntelussa vahva rooli myös kyselyiden tulosten yhteenvetäjänä sekä strategia-workshopin aktiivisena osallistujana.

Kohderyhmäkuuntelussa on tärkeää tunnistaa ydinviestien suunnittelua tukevat merkitykselliset kysymykset, jotka vaikuttaja kysyy omassa kanavassaan. Vaikuttajia kannattaa hyödyntää myös kysymysten muotoilussa, jotta ne istuvat heidän kanaviinsa mahdollisimman luontevasti.

Millainen vaikuttaja soveltuu kohderyhmäkuunteluun?

Kohderyhmäkuuntelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että löydetään juuri oikeanlaiset vaikuttajat: vaikuttajien ja heidän seuraajiensa profiilin tulee vastata yrityksen arvomaailmaa ja pääteemoja.

Jotta vaikuttajat saavat aktivoitua seuraajansa keskustelemaan ja vastaamaan, tulee heillä olla vuorovaikutteinen ja luottamuksellinen suhde seuraajiinsa. Lisäksi valittujen vaikuttajien tulee olla persoonina näkemyksellisiä ja rohkeasti keskusteluun heittäytyviä.

Haluaisitko kuulla lisää Kohderyhmäkuuntelu-palvelustamme? Ota yhteyttä!

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: