IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä kasvaa edelleen – merkittävä rooli organisaatioiden markkinoinnissa ja viestinnässä

17.06.2024

Lähes puolet vaikuttajamarkkinointia tehneistä yrityksistä ja organisaatioista kokee vaikuttajamarkkinoinnin olevan tehokkaampaa kuin muu mainonta tai viestintä, selviää keväällä 2024 tehdystä Vaikuttajamarkkinoinnin pulssikyselystä. Yli puolet vastaajista kertoo vaikuttajamarkkinoinnilla olevan melko tai erittäin merkittävä rooli osana markkinointia ja viestintää. Yhteistyötä vaikuttajien kanssa hyödynnetään erityisesti tunnettuuden kasvattamiseen, myynnin lisäämiseen sekä kiinnostavien henkilöiden, tunteiden tai tarinoiden tuominen osaksi muuta markkinointia ja viestintää.

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä on kasvussa haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. IAB Finlandin selvityksen mukaan vuonna 2023 vaikuttajamarkkinoinnin määrä kasvoi 7%, samalla kun Kantarin selvityksestä selviää, että perinteisen mediamainonnan määrä laski -2,4%.

“Vaikuttajamarkkinointi on erittäin hyvä ja tärkeä lisä markkinointimixiin. Vaikuttajien avulla saadaan sisältöä, joka usein kuluttajien kannalta uskottavampaa kun ei ole suoraan yritysmainontaa.” – Avoin vastaus

Vaikuttajamarkkinoinnissa korostuvat arvopohjaisuus sekä laadukas ja yleisöä sitouttava sisältö

Vaikuttajamarkkinoinnin pulssikyselyn mukaan tärkeimpiä mittareita vaikuttajamarkkinoinnin onnistumisessa ovat sisältöjen saama sitoutuneisuus, tavoittavuus sekä laatu. Laadulliset määreet korostuvat jo vaikuttajien valinnassa. Eniten yhteistyövaikuttajan valintaan vaikuttavatkin sisältöjen laatu, kohdeyleisö sekä se, että vaikuttajan arvot vastaavat yrityksen arvoja. Oikean vaikuttajan valinta koetaan yhdeksi suurimmista haasteista heti budjetoinnin jälkeen.

“Tärkeätä on löytää oikea match brändin kanssa ja että yhteistyö on aidoista yhteisistä intresseistä lähtöisin.” – Avoin vastaus

Aiempien vuosien tapaan Instagram ja TikTok ovat suosituimpia vaikuttajamarkkinoinnin kanavia. Myös tapahtumien merkitys on kasvanut vuosi vuodelta: vuonna 2024 puolet Pulssikyselyn vastaajista mainitsi tapahtumat tarpeisiinsa parhaiten toimivana yhteistyön kanavana, kun vuoden 2023 pulssikyselyssä osuus oli vielä n. 37%.

Lue viime vuoden Pulssikyselyn tulokset täältä!

Somevaikuttajat tarjoavat väylän keskusteluun myös vastuullisuusviestinnässä

Pulssikyselyn mukaan yli kolmannes organisaatioista on jo viestinyt vastuullisuus- tai yhteiskunnallisista teemoista vaikuttajien kanssa. Suunnilleen yhtä moni pitää tätä potentiaalisena tulevaisuudessa. Viestittävissä teemoissa nousevat erityisesti ympäristö ja ilmasto sekä terveys ja hyvinvointi.

“Vaikuttajien merkitys on edelleen suuri ja eri alojen asiantuntijoita/kokemusasiantuntijoita on yhä enemmän. Toimialallamme tärkeimmät vaikuttajat ovat vertaisia.” – Avoin vastaus

“Ehdottomasti on vielä kehitettävää! Strateginen, aidosti vaikuttava kokonaissuunnittelu on vielä pienen yritysjoukon tekemää. Paljon vielä mietitään yksittäislähtöjä, eli vaikuttajia ostetaan kuten mediakampanjoita.” – Avoin vastaus

Kiinnostaisiko kuulla tuloksista lisää tai sparrailla aiheen teemoista asiantunija Pinja Orren kanssa? Varaa aika Pinjan kalenteriin täältä.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: