Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Arvomaailmojen yhteensopivuus on noussut tärkeimmäksi kriteeriksi yritysten vaikuttajavalinnoissa

Vaikuttajavalintojen vaakakupissa painaa eniten vaikuttajien ja yritysten arvojen yhteensopivuus. Arvomatch on noussut seuraajamäärää merkittävämmäksi valintakriteeiksi. Vaikuttajamarkkinointi koetaan myös tärkeäksi vastuullisuusviestinnän keinoksi.

Tulokset käyvät ilmi vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsingin yhteistyössä Marketing Finlandin, IAB Finlandin, SPOT ry:n ja MMA:n teettämästä Pulssikyselystä. Kuudennen kerran toteutettu, mainostajille suunnattu kysely antaa kattavan kuvan suomalaisesta vaikuttajamarkkinoinnin kentästä.

Pulssikyselyyn vastanneista 71 prosenttia on hyödyntänyt tai haluaa tulevaisuudessa hyödyntää vaikuttajamarkkinointia vastuullisuusteemoista viestimiseen. Vaikuttajien kanssa halutaan tehdä yhteistyötä erityisesti ympäristöteemoihin liittyen.

Vaikuttajavalintojen TOP 5 -kriteerit ovat Pulssikyselyn mukaan:

  1. arvot
  2. kohdeyleisö
  3. sisältöjen laatu
  4. vaikuttajan henkilöbrändi
  5. asiantuntijuus käsitelävässä teemassa.

Ihmisten, tarinoiden ja tunteiden merkitys kasvussa

Vaikuttajien merkitys inhimillisinä ja tunteita herättävinä tarinankertojina on vahvistunut. Kaikkein eniten vaikuttajamarkkinointia hyödynnetään edelleen tunnettuuden kasvattamiseen, mutta jo toiseksi eniten kiinnostavien henkilöiden, tarinoiden ja tunteiden tuomiseksi osaksi muuta markkinointia. Henkilöt, tarinat ja tunteet ovat ohittaneet merkityksellisyydessään jopa myynnin edistämisen.

LinkedInin suosio kasvussa

Instagram ja TikTok pitävät edelleen paikkansa suosituimpina vaikuttajamarkkinoinnin kanavina, mutta yhä useampi haluaa tavoittaa yleisöjä esimerkiksi LinkedInnissä. Koronan jälkeen myös tapahtumien merkitys vaikuttajamarkkinointikanavana on noussut.

Vaikuttajamarkkinoinnin suurimmiksi haasteiksi koetaan vaikuttajien valinta, budjetointi ja tulosten mittaaminen. Budjetointi koetaan kyselyn mukaan jopa aiempaa suuremmaksi haasteeksi.

Mainostajien Pulssikysely toteutettiin maalis-toukokuussa 2023. Kyselyyn vastasi 53 mainostajaa. PING Helsinki on tehnyt vaikuttajamarkkinoinnin tutkimusta vuodesta 2017 alkaen. Lue viime vuoden tuloksista täältä.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: