IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Miten inhimillistä viestintää luodaan?

Diversiteetti vaikuttajamarkkinoinnissa

Inhimillinen viestintä kertoo aitoa tarinaa ihmiseltä ihmiselle, ja sen toteuttamiseen tarvitaan persoonaa, osallistamista sekä monikanavaista lähestymistä.

Persoona tarkoittaa yksilöiltä tulevaa viestintää organisaatioviestinnän sijaan. Vaikuttajan näkökulmasta tämä tarkoittaa avoimuutta ja rohkeutta tuoda somekeskusteluun oma persoona kaikkine puolineen.

Vuorovaikutusta lisätään osallistamalla vaikuttajia ja seuraajia sekä kannustamalla seuraajia vuoropuheluun vaikuttajan, yrityksen tai organisaation kanssa. Vaikuttava viestintä on aina kaksisuuntaista ja kaikkia osapuolia osallistavaa. Innostumme, kun tunnemme voivamme aidosti vaikuttaa asioihin. Tässä piilee valtava voima. 

Monikanavaisuus painottaa hybridin mediajärjestelmän voimaa ja eri toimenpiteiden toisiaan vahvistavaa vaikutusta. Monikanavainen, pitkäjänteinen ja vahvasti inhimillisiä tarinoita myös perinteisessä mediassa ja mainonnassa esiintuova viestintätapa tuottaa tulosta ja vahvistaa ilmiöiden syntyä.

Inhimillisen viestinnän ytimessä ovat arvot, vastuullisuus ja diversiteetti

Inhimillisen viestinnän kultaisen kolmion keskellä ovat vastuullisen viestinnän peruselementit: kaikkien toimijoiden yhteiset arvot, halu toimia vastuullisesti sekä tunnustaa ihmisten erilaisuuden voima ja tuoda diversiteetti näkyvästi osaksi viestintää ja markkinointia. 

Yhteistyöhön valittavat vaikuttajat voidaan jakaa arvojohtajiin, arvoilmentäjiin ja arvomyötäilijöihin. Vastuullisuus liittyy niin yrityksen kuin vaikuttajan toimintatapoihin, mutta myös ymmärrykseen siitä, että inhimillistä viestintää tehdään ihmisten kanssa.

Diversiteetti liittyy vahvasti monikulttuurisuuteen ja kulttuurisensitiivisyyteen, joista molemmista meillä kaikilla viestijöillä ja markkinoijilla on erittäin suuri vastuu. Mediakasvatusseuran Kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen opas antaa hyviä ja konkreettisia vinkkejä muun muassa erilaisten yleisöjen huomioimiseen, kuuntelemiseen, oppimiseen ja ennakko-oletusten välttämiseen. Somessa kulttuurisensitiivisyys ja monikulttuurisuus liittyvät erityisesti käytettävään kuvamaailmaan sekä käsiteltäviin aiheisiin. 

Niin yrityksen, organisaation kuin somevaikuttajankin on ymmärrettävä, että sisällöissä käytetyt kuvat vaikuttavat laajasti siihen, minkälaista maailmankuvaa rakennetaan. On tärkeää pysähtyä tarkastelemaan omaa visuaalista virtaansa ja pohtia, löytyykö käytetystä kuvastosta esikuvia kaikille ja onko visuaalisuus linjassa omien arvojen ja toiminnan kanssa.

Artikkelin teksti on julkaistu osana Muuta maailmaa somessa – Hyväntekijän käsikirjaa (Alma Media 2022).

Lue myös Impact Manifesti, vastuullisuusviestinnän teesit, jotka auttavat organisaatiotasi onnistumaan strategisessa somevaikuttajaviestinnässä ja merkityksellisessä markkinoinnissa.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: