Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Vinkit yhteistyössä somevaikuttajien kanssa tehtävään mediatyöhön

Doven itsetuntokampanja ryöpsäytti pintaan keskustelun mainonnan ja vaikuttajamarkkinoinnin läpinäkyvyydestä. Kohu sai alkunsa, kun kävi ilmi, että Helsingin Sanomissa  somevaikuttajien mielipidekirjoituksena julkaistu teksti kauneusfilttereiden käytön lopettamisesta olikin yhteydessä Doven markkinointikampanjaan.

Dove on tehnyt vuosien ajan pioneerityötä muuttaakseen naisten kehokuvastoa mainonnassa. Itsetuntokampanjankin tavoitteena on taistella somen epärealistisia kauneusihanteita vastaan – tärkeitä teemoja ja näkyvyyttä hyvän asian puolesta.

Kun markkinointiviestintään yhdistetään yhteiskunnallisia teemoja, kampanjatekemisestä saattaa löytyä myös journalistisesti kiinnostavia näkökulmia. Mediatyö voikin olla luonteva jatko tai osa somenyhteistöitä. Kun yrityksen ja vaikuttajan arvomaailmat kohtaavat, voi vaikuttajalle olla luontevaa toimia aiheen äänitorvena. Henkilökohtainen tarina on myös usein medialle mielekäs tapa asian inhimillistämiseksi.

Kaupallisessakin viestinnässä voi olla suuri muutosvoima ja somevaikuttajat ovat avainasemassa viitoittamassa muutoksen tietä. Tässä yhtälössä piilee upea mahdollisuus, joka tulisi hyödyntää taiten.

Neljä vinkkiä vastuulliseen mediatyöhön

Jotta merkitykselliset keskustelunavaukset eivät jäisi torsoiksi ja kääntyisi itseään vastaan, kokosimme yhteen vinkit vastuulliseen mediatyöhön. Näiden vinkkien noudattamisesta hyötyvät kaikki: markkinoivat yritykset ja organisaatiot, somevaikuttajat sekä journalistit.

1. Viesti rohkeasti ja uskalla ottaa kantaa.

Merkityksellistä markkinointia tekevillä yrityksillä tulee olla rohkeutta avata ja edistää yhteiskunnallisesti merkittäviä keskusteluja. Some on erinomainen alusta keskusteluille ja kun yrityksen ja somevaikuttajan arvomaailma kohtaavat, voidaan saada aikaan muutoksia asenteissa ja toimintatavoissa. Somekeskustelujen tai somevaikuttajien kanssa käytävän dialogin pohjalta voi syntyä hyviä aiheita myös perinteiselle medialle tarjottaviksi.

2. Osallista somevaikuttajat myös mediatyön suunnitteluun.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa vaikuttaja pääsee mukaan yhteistyön suunnitteluun, sitä varmemmin yhteistyöstä tulee aidosti vaikuttajan näköinen ja arvomaailman mukainen. Osallista siis vaikuttajia myös tiedotusaiheiden jalostamisessa ideoiksi ja näkökulmiksi.

3. Ole ehdottoman läpinäkyvä vaikuttajien suuntaan.

Varmista, että vaikuttajalla on mediatyön osalta luottavainen ja varma olo ja hän tietää, mitä ja milloin häneltä odotetaan. Ole läpinäkyvä mediatyön osuudesta ja roolista kaupallisessa kampanjakokonaisuudessa. Vaikuttajan tulee ymmärtää, missä kaikkialla hänen sisältöään tai nimeään tullaan hyödyntämään ja mitä kaikkea muuta kampanjakokonaisuuteen sisältyy häneltä ostettavan osuuden lisäksi. Kerro myös, millaisiin medioihin aihetta on tarkoitus tarjota.

4. Älä piilomainosta – ole läpikotaisen avoin!

Piilomainonta ei ole sallittua, oli kyseessä sitten lehdistötiedote tai aiheeseen liittyvä mielipidekirjoitus. On ehdottoman tärkeää, että kaupallinen sisältö ei sekoitu journalistiseen ja toimitukset pystyvät tekemään työnsä laadukkaasti sekä journalismin sääntöjen mukaisesti.

Mikäli hyödynnät somevaikuttajia osana mediatyötäsi, kerro medialle avoimesti, mihin kampanjakokonaisuuteen asia liittyy. Ole läpinäkyvä myös sen suhteen, mikäli haastateltavaksi ehdotettava vaikuttaja on mukana kaupallisessa yhteistyössä aiheeseen liittyen.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat ehdottomia edellytyksiä sille, että markkinointi on entistä useammin merkityksellistä ja vastuullisuusviestintä avoimen vuorovaikutteista.

Haluatko tietää lisää aiheesta? Tutustu vaikuttajamarkkinoinnin eettiseen koodistoon PING Ethics -sivustolla.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: