IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Vaikuttajamarkkinoinnin rooli kasvussa kuluttajien ostopäätöksissä

Markkinointialan toimisto Dagmar ja PING Helsinki toteuttivat tänä keväänä toisen kerran vaikuttajamarkkinoinnin PING Metrics -tutkimuksen. Sen mukaan vaikuttajamarkkinoinnin merkitys ostopäätöksissä korostuu erityisesti alle 30-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Mainostajien Liiton samaan aikaan tekemästä kyselystä selviää, että kolme neljästä vastaajasta on käyttänyt vaikuttajamarkkinointia omassa viestinnässään.

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yleisesti ottaen yrityksen tai yhteisön maksamaa markkinointia, jota tehdään yhteistyössä suoraan kuluttajien kanssa vuorovaikutuksessa olevan vaikutusvaltaisen henkilön kanssa. Vaikuttajamarkkinoinnin PING Metrics -tutkimuksen tulokset kertovat, että vaikuttajan persoona sekä brändin tai tuotteen sopivuus vaikuttajan arvoihin ovat tärkeitä asioita. Kaupallisen yhteistyön ei koeta vähentävän vaikuttajan luotettavuutta, kunhan yhteistyö sopii hänen arvomaailmaansa eikä se ole päälle liimattua. Vaikuttajien seuraajat toivovat, että vaikuttaja itse käyttää tuotetta tai palvelua.

– Kun viesti tulee ihmiseltä ihmiselle, siihen luotetaan. Tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat blogeissa lukemaansa sekä somessa näkemäänsä suositteluun enemmän kuin perinteiseen mainontaan. Vaikuttajien tekemän suosittelun pohjalta suomalaisista joka toinen on joko harkinnut tai ostanut tuotteen viimeksi kuluneen kuukauden aikana, Dagmarin sisältöjohtaja Ilari Viippola kertoo.

Suomalaisille on tärkeää, että kaupallinen yhteistyö on selvästi merkitty. Samoista syistä PING Helsinki on kaksi vuotta sitten yhdessä alan järjestöjen kanssa koonnut vaikuttajamarkkinoinnin eettisen koodiston.

– PING Ethics -koodisto tuo selkeästi esiin pelisäännöt, periaatteet ja erilaiset vaikuttajamarkkinointia säätelevät lait ja säädökset. Koodisto palvelee niin vaikuttajamarkkinointia hyödyntäviä yrityksiä kuin vaikuttajia, ja sen voi ottaa käyttöön kuka tahansa osoitteessa pingethics.fi, sanoo PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahti.

Sosiaalisen median kanavien seuraaminen on PING Metricsin mukaan pysynyt lähes samana viime vuoteen verrattuna. Selkein muutos näkyy Instagramissa, jonka seuraaminen on kasvanut kahdeksalla prosenttiyksiköllä vuodessa. Nyt lähes joka toinen (49%) 15-69–vuotias käyttää Instagramia. Kasvua on eniten 30–49-vuotiaiden naisten ja erityisesti 15–29-vuotiaiden miesten keskuudessa. Myös Snapchatin suosio on kasvanut.

Instagram-sisällöistä kiinnostavat eniten liikunta ja fitness, terveys ja hyvinvointi, lifestyle, elokuvat, teatteri ja taiteet sekä muiden arkielämä. YouTubessa ja vlogeissa seurataan puolestaan huumoria, lifestyle-aiheisia videoita, pelivideoita sekä muiden arkielämää.

Blogien aktiivisimpia lukijoita 15–29-vuotiaat naiset

Blogimaailmassa kiinnostavat erityisesti ruoka ja ruoanlaitto, terveys ja hyvinvointi, matkailu sekä liikunta ja fitness-aiheiset blogit. Blogien seuraajista 22 prosenttia on hakenut ideoita ja inspiraatiota viimeisen kuukauden sisällä, ja 11 prosenttia saanut tietoa ostopäätöksensä tueksi. Blogien lukeminen on yleisintä 15–49-vuotiaiden naisten keskuudessa, sillä heistä 83 prosenttia lukee kotimaisia blogeja. Aktiivisimpia lukijoita ovat nuoret naiset (15–29), joista 38 prosenttia lukee blogeja vähintään viikoittain.

Mainostajilla on tarve ymmärtää paremmin vaikuttajien kanssa työskentelyä

Samaan aikaan vaikuttajamarkkinoinnin tutkimuksen kanssa Mainostajien Liiton jäsenet osallistuivat maalis-huhtikuussa 2018 teetettyyn vaikuttajamarkkinoinnin pulssikyselyyn.Kolme neljästä vastaajasta on käyttänyt vaikuttajamarkkinointia ja neljännes vastaajista kertoi sen olevan tärkeä osa yrityksen markkinointiviestintää. Sekä monivalintakysymyksissä että avoimissa vastauksissa nousi esiin tarve ymmärtää, minkälaisia sopimuksia vaikuttajien kanssa tehdään ja miten vaikuttajien kanssa työskennellään. Markkinointia tekevillä yrityksillä on sama toive kuin kuluttajilla: vaikuttajamarkkinointi ei saa olla päälle liimattua, vaan tuotteen tai palvelun pitää sopia vaikuttajan arvoihin ja persoonaan. Mainostajien Liitto: www.mainostajat.fi

PING Metrics on PING Helsingin, mediatoimisto Dagmarin ja Mainostajien Liiton toteuttama vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus. Kuluttajatutkimus toteutettiin Dagmarin toimesta nyt toista kertaa, ja siihen osallistui 1125 vastaajaa edustaen 15-65-vuotiaita suomalaisia kuluttajia. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Bilendin online-paneelissa huhtikuussa 2018. Lisäksi 109 yrityspäättäjää vastasi Mainostajien Liiton jäsenilleen teettämään pulssikyselyyn.

Avaa tutkimusraportti tästä!

Lisätiedot: 

Dagmar, Ilari Viippola, puh. 040 593 7141
PING Helsinki, Inna-Pirjetta Lahti, puh. 050 376 0824

Lisätietoja tutkimuksesta: Dagmar, Vernariikka Vasala, Insight Strategist, vernariikka.vasala@dagmar.fi

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: