PING Webinaari: Suuren somevaikuttajatutkimuksen julkistus Katso tallenne! →

Vaikuttajamarkkinointi ja budjetti: 4 askelta onnistuneeseen budjetointiin

Miten vaikuttajamarkkinointiin budjetoidaan?

Markkinoinnin budjetointi edessä? Olemme koonneet vaikuttajamarkkinoinnin budjetointisi tueksi tietopaketin, jonka avulla pystyt hahmottamaan paremmin budjetointiin vaikuttavia seikkoja: mistä lähteä liikkeelle ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon. Artikkelin lopusta pääset lataamaan käyttöösi vaikuttajamarkkinoinnin muistilistan.

Vaikuttajamarkkinointi toimii parhaiten, kun sen suunnittelu tuodaan osaksi liiketoiminnan tavoitekeskustelua. On myös tärkeä hahmottaa, millainen rooli vaikuttajamarkkinoinnille halutaan: Onko se osa markkinoinnin toimenpiteitä vai ydinasia? Missä kaikkialla vaikuttajasisältöjä on mahdollista hyödyntää ja mitkä toiminnot tai sisältömuodot se voisi korvata?

Esimerkiksi tuomalla vaikuttajasisällöt osaksi organisaation omaa somea, voidaan säästää sisäisiä resursseja. Vaikuttajamarkkinoinnin osuutta pohdittaessa on hyvä verrata sen kuluja muihin markkinoinnin toimenpiteisiin ja miettiä, mitkä olisivat vaihtoehtoiset tuotantokulut.

Budjetointiin vaikuttaa myös olennaisesti se, mistä vaikuttajamarkkinoinnin budjetti tulee: markkinoinnista, viestinnästä vai kenties tapahtumabudjetista. Lisäksi on pohdittava vaikuttajamarkkinoinnin toteutustapaa. – Onko organisaatiollanne riittävät resurssit ja osaaminen vaikuttajamarkkinoinnin koordinointiin vai tarvitaanko kumppania.


Mikä kaikki vaikuttaa hinnoitteluun?


Kun sinulle on kirkkaana vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet ja toteutustapa, kannattaa laskea auki keskimääräisiä kuluja vaikuttajamediaostojen osalta. Vaikuttajamediaostoihin vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

 • Kanavavalinta: esimerkiksi Youtube-sisällöntuotanto on huomattavasti Instagram-sisällöntuotantoa kalliimpaa.
 • Vaikuttajan tilin teema: osa teemoista on hyvä kilpailtuja ja usein tiukasti rajattu teema yhdistettynä isoon seuraajamäärään nostaa hintaa
 • Vaikuttajan tilin koko
 • Somesta tuttu vai myös muualta – muualtakin kuin somesta tuttujen vaikuttajien hinnat ovat pääasiallisesti korkeampia kuin somen kautta tunnetuksi tulleiden
 • Sisältötyyppi: video, kuva vai kenties blogipostaus.
 • Mediat: Missä kaikkialla sisältöjä on tarkoitus jakaa? Onko vaikuttajaa tarkoitus hyödyntää muuallakin, esim. natiivimainonta tai tapahtumat.
 • Sisältökokonaisuus: pohdi huolella kaikki sisältötarpeesi, neuvottelu on helpompaa alussa kuin sisältöjen lisääminen projektin aloituksen jälkeen. Yleensä pakettihinnat ovat neuvoteltavissa.
 • Mainosoikeudet
 • Osa vaikuttajista hinnoittelee erikseen myös sisältöjen re-post-oikeudet.

Vaikuttajamarkkinoinnin budjetoinnin 4 vaihetta – näin onnistut varmasti!

Vaikuttajamarkkinoinnin budjetoinnin voi jakaa karkeasti neljään osa-alueeseen, joihin kuhunkin on syytä varata riittävästi resursseja.

Ensimmäisessä strategia- ja konseptointivaiheessa vaikuttajayhteistyö sidotaan osaksi liiketoiminnan tavoitteita luoden tehtäville toimenpiteille selkeät tavoitteet ja mittaristot.

Toisessa vaiheessa kartoitetaan ja hurmataan kohderyhmän ja tavoitteiden kannalta oikeat vaikuttajat, joiden kanssa jaetaan sama arvomaailma. Samalla luodaan pitkäjänteistä suhdetta yrityksenne kannalta potentiaaliseen vaikuttajajoukkoon.

Kolmannessa vaiheessa budjetoidaan vaikuttajamediaostoihin, yhteistyön koordinointiin, vaikuttajasuhteiden hoitamiseen ja PR-toimenpiteiden toteuttamiseen.

Neljäs budjetoinnin osa-alue huomioi sisältöjen maksimaalisen kattavuuden ja vaikuttajayhteistyön hyödyntämisen vuokrattujen kanavien lisäksi myös maksetuissa, omissa ja ansaituissa kanavissa.

Olemme mielellään apunasi tuloksellisen vaikuttajayhteistyön budjetoinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa.

PING Helsinki

Teemme markkinointia ihmisiltä ihmisille. Olemme strategisen vaikuttajayhteistyön kumppani. Yhdistämme tuloksellisesti vaikuttajamarkkinoinnin, PR:n ja sosiaalisen median. Autamme vastuullisia asiakkaitamme menestymään ja tekemään hyviä asioita rohkeasti.

  Minua kiinnostaa: