Vaikuttajamarkkinointi ja budjetti: 4 askelta onnistuneeseen budjetointiin

Vaikuttajamarkkinoinnin budjetointi

Miten vaikuttajamarkkinointiin budjetoidaan?

Vaikuttajamarkkinoinnin teho on osoittanut toimivuutensa vaikutettaessa ihmisten toimintatapoihin, asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen erityisesti viimeisen vuoden aikana, kun olemme viettäneet aikaamme ruuduilla ja virtuaalisten kohtaamisten parissa enemmän kuin koskaan.

Tulokset puhuvat puolestaan ja moni mainostaja on huomannut vaikuttajavetoisesti tuotetun aidon sisällön puhuttelevan kohderyhmää huomattavasti mainontaa tehokkaammin. Kansainvälisissä selvityksissä investoinnit vaikuttajayhteistyöhön ovat edelleen kasvamassa, yhteistyön muodot monipuolistumassa ja tulokset ovat mainospanostuksiin nähden moninkertaisia. 

Samansuuntaisia ovat viestit myös Suomessa. Keväällä 2020 toteutetun kyselyn mukaan jo 92% mainostajista käyttää tai aikoo käyttää vaikuttajamarkkinointia. 

Yhä useammin nähdään monikanavaisia ja tuloksellisia toteutuksia, joissa vaikuttajan rooli on paljon ostettua Instagram kuvaa tai yksittäistä videota laajempi kokonaisuus. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös käytettävien budjettien kasvuun. Kyselyssä kolmannes mainostajista sanoo budjettien kasvaneen, mutta monelle on edelleen epäselvää, mihin vaikuttajamarkkinoinnissa tulisi budjetoida.

Vaikuttajamarkkinoinnin tehot saadaan kunnolla irti tuomalla vaikuttajayhteistyön suunnittelu osaksi liiketoiminnan tavoitekeskustelua ja luomalla strateginen lähestymistapa. Toki vaikuttajamarkkinointi voi edelleen toimia myös tehokkaana keinona kampanjan tai esimerkiksi lanseerauksen buustaukseen, mutta myös yksittäisten toimenpiteiden kohdalla pitkäjänteinen ja monikanavaisesti toteutettu yhteistyö tuo tutkitusti parempia tuloksia. 

Vaikuttajamarkkinointi budjetointi

Liian usein budjetointivaiheessa vaikuttajamarkkinointiin suhtaudutaan kuitenkin pelkkänä mediaostona, jolloin hyödyntämättä jää inhimillisen markkinoinnin ainutlaatuisuudet ja vaikuttajien osaaminen. Mitä kaikkea siis vaikuttajamarkkinoinnin budjetoinnissa tulisi ottaa huomioon?

Tavoitteemme PING Helsingillä on inhimillistää asiakkaidemme viestintää ja markkinointia kertomalla tarinoita oikeiden ihmisten kautta, niissä kanavissa, joissa kohderyhmänne muutenkin viettää aikaansa, oikea-aikaisesti, relevanttia sisältöä tarjoillen. Yhteistyö toteutetaan aina vaikuttajan ehdoilla, yrityksen liiketoiminnan tavoitteilla ja yleisölle lisäarvoa tuottaen.

Vaikuttajamarkkinoinnin budjetoinnin 4 vaihetta – näin onnistut varmasti!

Vaikuttajamarkkinoinnin budjetoinnin voi jakaa karkeasti neljään osa-alueeseen, joihin kuhunkin on syytä varata riittävästi resursseja.

Ensimmäisessä strategia- ja konseptointivaiheessa vaikuttajayhteistyö sidotaan osaksi liiketoiminnan tavoitteita luoden tehtäville toimenpiteille selkeät tavoitteet ja mittaristot.

Toisessa vaiheessa kartoitetaan ja hurmataan kohderyhmän ja tavoitteiden kannalta oikeat vaikuttajat, joiden kanssa jaetaan sama arvomaailma. Samalla luodaan pitkäjänteistä suhdetta yrityksenne kannalta potentiaaliseen vaikuttajajoukkoon.

Kolmannessa vaiheessa budjetoidaan vaikuttajamediaostoihin, yhteistyön koordinointiin, vaikuttajasuhteiden hoitamiseen ja PR-toimenpiteiden toteuttamiseen.

Neljäs budjetoinnin osa-alue huomioi sisältöjen maksimaalisen kattavuuden ja vaikuttajayhteistyön hyödyntämisen vuokrattujen kanavien lisäksi myös maksetuissa, omissa ja ansaituissa kanavissa.

Olemme mielellään apunasi tuloksellisen vaikuttajayhteistyön budjetoinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa.

PING Helsinki

Teemme markkinointia ihmisiltä ihmisille. Olemme strategisen vaikuttajayhteistyön kumppani. Yhdistämme tuloksellisesti vaikuttajamarkkinoinnin, PR:n ja sosiaalisen median. Autamme vastuullisia asiakkaitamme menestymään ja tekemään hyviä asioita rohkeasti.

    Minua kiinnostaa: