Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Vaikuttajamarkkinointi ja budjetti: 4 askelta onnistuneeseen budjetointiin

Miten vaikuttajamarkkinointiin budjetoidaan?

Markkinoinnin budjetointi edessä? Olemme koonneet vaikuttajamarkkinoinnin budjetointisi tueksi tietopaketin, jonka avulla pystyt hahmottamaan paremmin budjetointiin vaikuttavia seikkoja: mistä lähteä liikkeelle ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon. Artikkelin lopusta pääset lataamaan käyttöösi vaikuttajamarkkinoinnin muistilistan.

Vaikuttajamarkkinointi toimii parhaiten, kun sen suunnittelu tuodaan osaksi liiketoiminnan tavoitekeskustelua. On myös tärkeä hahmottaa, millainen rooli vaikuttajamarkkinoinnille halutaan: Onko se osa markkinoinnin toimenpiteitä vai ydinasia? Missä kaikkialla vaikuttajasisältöjä on mahdollista hyödyntää ja mitkä toiminnot tai sisältömuodot se voisi korvata?

Esimerkiksi tuomalla vaikuttajasisällöt osaksi organisaation omaa somea, voidaan säästää sisäisiä resursseja. Vaikuttajamarkkinointi voi olla kiinteä osa yrityksen somesisällöntuotantoa ja helppo tapa tuoda ihmiset ja kiinnostavat persoonat osaksi somea.

Vaikuttajamarkkinoinnin osuutta pohdittaessa on hyvä verrata sen kuluja muihin markkinoinnin toimenpiteisiin ja miettiä, mitkä olisivat vaihtoehtoiset tuotantokulut. Budjetointiin vaikuttaa myös olennaisesti se, mistä vaikuttajamarkkinoinnin budjetti tulee: markkinoinnista, viestinnästä vai kenties tapahtumabudjetista. Lisäksi on pohdittava vaikuttajamarkkinoinnin toteutustapaa. – Onko organisaatiollanne riittävät resurssit ja osaaminen vaikuttajamarkkinoinnin koordinointiin vai tarvitaanko kumppania.


Mikä kaikki vaikuttaa hinnoitteluun?


Kun sinulla on kirkkaana vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet ja toteutustapa, kannattaa laskea auki keskimääräisiä kuluja vaikuttajamediaostojen osalta. Vaikuttajamediaostoihin vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

  • Strategia ja luova konseptointi
  • Kanava- ja sisältötyyppivalinnat: esim. Youtube-sisällöntuotanto on Instagramia arvokkaampaa
  • Oikeiden vaikuttajien kartoittaminen: vaikuttajien hinnoissa on isoja eroja. Hintoihin vaikuttavat mm. vaikuttajan tilin teema/toimiala (osa toimialoista hyvin kilpailtuja), tilin koko ja onko vaikuttaja tuttu myös muualta kuin somesta.  
  • Yhteistyön laajuus: tehdäänkö yksittäinen kampanjalähtö vai haetaanko brändilähettiläitä? Onko mahdollisuus neuvotella jo alussa isommasta yhteistyökokonaisuudeta, jolloin vaikuttajat tulevat yleensä hinnassa vastaan.
  • Vaikuttajapalkkiot ja yhteistyön koordinointi
  • Sisällön jakelu ja mainostaminen: missä kaikkialla sisältöjä on tarkoitus jakaa? Onko vaikuttajaa tarkoitus hyödyntää muuallakin, esim. natiivimainonta tai tapahtumat.

Vaikuttajamarkkinoinnin budjetoinnin 4 vaihetta – näin onnistut varmasti!

Vaikuttajamarkkinoinnin budjetoinnin voi jakaa karkeasti neljään osa-alueeseen, joihin kuhunkin on syytä varata riittävästi resursseja.

Ensimmäisessä strategia- ja konseptointivaiheessa vaikuttajayhteistyö sidotaan osaksi liiketoiminnan tavoitteita luoden tehtäville toimenpiteille selkeät tavoitteet ja mittaristot.

Toisessa vaiheessa kartoitetaan tavoitteiden kannalta oikeat vaikuttajat, joiden kanssa jaetaan sama arvomaailma. Samalla luodaan pitkäjänteistä suhdetta yrityksenne kannalta potentiaaliseen vaikuttajajoukkoon.

Kolmannessa vaiheessa budjetoidaan vaikuttajamediaostoihin, yhteistyön koordinointiin, vaikuttajasuhteiden hoitamiseen ja PR-toimenpiteiden toteuttamiseen.

Neljäs budjetoinnin osa-alue huomioi sisältöjen maksimaalisen kattavuuden ja vaikuttajayhteistyön hyödyntämisen vuokrattujen kanavien lisäksi myös maksetuissa, omissa ja ansaituissa kanavissa.

Olemme mielellään apunasi tuloksellisen vaikuttajayhteistyön budjetoinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: