IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Tutkimus: Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa


TikTok on tuonut mukanaan uudenlaisen tavan käyttää sosiaalista mediaa – somevaikuttajat lisänneet vuorovaikutusta ja siihen liittyviä odotuksia

TikTokin kasvu jatkuu ja sitä käyttää yhä suurempi joukko eri ikäisiä suomalaisia selviää syyskuussa julkistetusta Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa -tutkimuksesta. TikTokia vähintään kuukausittain käyttävien määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana ja merkittävintä kasvu on ollut 35-44-vuotiaiden ikäryhmässä eli kanava tavoittaa hyvin myös kaikkein ostovoimaisimmat kuluttajat. TikTok on tuonut mukanaan uudenlaisen tavan käyttää sosiaalista mediaa, joka ei perustukaan enää tiettyjen tilien seuraamiseen vaan algoritmin toimintaan sovelluksen käytön perusteella.

Yleisestikin suomalaisten somekäyttäjien keskuudessa yksittäisten henkilöiden seuraamista tärkeämpää on tiettyjen aihepiirien seuraaminen. Tämä korostuu etenkin 25-54 -vuotiaiden keskuudessa, joista noin 70% etsii somesta nimenomaan tiettyihin aihepiireihin liittyviä sisältöjä riippumatta siitä kuka niitä julkaisee.

Sosiaalinen media ohjaa yhteiskunnallista aktiivisuutta

Somevaikuttajien rooli yhteiskunnallisina viestijöinä on ollut kasvussa jo pitkään. Yhteiskunnallisella sisällöllä on aitoa vaikutusta etenkin nuorempien (15-24-vuotiaiden) somenkäyttäjien asenteisiin ja käyttäytymiseen, joista myös suurin osa (92%) seuraa somevaikuttajia ainakin jossain somekanavassa.

Somevaikuttajilla on merkittävä rooli huomion ohjaajina ja toiminnan aikaan saajina. Erityisesti mitä nuoremmasta ikäryhmästä on kyse, sitä suurempi vaikutus somevaikuttajan näkemyksillä on. Vajaa kolmannes nuorista kiinnittää enemmän huomiota poliittisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin televisiossa, radiossa tai sanomalehdissä, kiinnostuu enemmän kyseisestä aiheesta ja keskustelee näistä asioista enemmän lähipiirin kanssa somevaikuttajan jakaman sisällön myötä. Jopa viidesosa 15-24-vuotiaista kertoo somevaikuttajien jakaman sisällön saaneen heidät äänestämään tiettyä puoluetta tai ehdokasta.

Somevaikuttajat muokkaavat mediamaisemaa vuorovaikutteisemmaksi ja entistä kaupallisemmaksi. Nykypäivän mediamaisemassa toimijoilla on useita erilaisia rooleja. Kiinnostavaa on myös havaita, että tulevaisuudessa näiden roolien sekoittumista nähdään entistä enemmän ja erityisesti nuoremmat ikäryhmät suhtautuvat myönteisesti myös toimittajan ja somevaikuttajan roolien sekoittumiseen, kuvailee tuloksia väitöskirjatutkija Tuija Aalto.

Somevaikuttajat ovat vuorovaikutuksen mestareita

Tulokset vahvistavat käsitystämme somevaikuttajien merkittävästä roolista yhteiskunnallisten keskusteluiden aktivoijana. Niin yritykset kuin organisaatiot voivat hyödyntää somevaikuttajien apua nimenomaan vuorovaikutuksen lisäämiseen. Näin myös kuluttajat otetaan mukaan viestintään, vahvistetaan sitoutuneisuutta ja tarjotaan osallisuuden kokemus. Viimeisen vuoden aikana kehittämämme kohderyhmäkuuntelu on metodina tästä hyvä esimerkki, kertoo PING Helsingin strategi Pinja Orre.

Tänään julkistettu Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa -tutkimus on PING Helsingin ja Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Tuija Aallon toteuttama tutkimushanke, jota on rahoitettu Media-alan tutkimussäätiön apurahalla. Se on jatkumoa vuodesta 2017 alkaen toteutettujen tutkimusten sarjalle, jossa on seurattu kuluttajien käyttäytymistä, odotuksia ja asenteita sosiaalista mediaa ja somevaikuttajia kohtaan. Kesäkuussa 2023 tehtyyn kuluttajapaneeliin osallistui yli 1000 15-65 vuotiasta suomalaista. 

>> Tilaa Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa -tutkimus sähköpostiisi!

Lisätiedot:

Pinja Orre

Projektipäällikkö

pinja@pinghelsinki.fi

+358404150413

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: