IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Toimiiko yrityksessäsi (viher)pesula?

viherpesu

Vastuullisen toiminnan suurimman hyödyn koetaan edelleen liittyvän pääosin yrityksen imagoon, mutta entistä enemmän odotetaan vaikutuksia myös suoraan liiketoiminnan kasvuun. Lyhyen aikavälin mitattavat hyödyt ovat siis nousseet vastuullisuuden tavoitelistalle, mikä näkyy ylitsevuotavana vastuullisuuden korostamisena markkinoinnissa, josta osa on valitettavasti pelkkää viherpesua.

Vuorovaikutus osaksi vastuullista toimintaa

Harva yritys uskaltautuu viestimään vastuullisuustyöstään avoimesti keskustellen. Se on ymmärrettävää, sillä somessa keskustelut helposti lehahtavat ja jopa kärjistyvät – siksi niihin on syytä valmistautua huolella. Vuorovaikutteinen viestintä ja mahdollinen kritiikki pitäisi osata kääntää rasitteesta resurssiksi ja nähdä viestintä ja vuorovaikutus kaiken työn olennaisena osana, ei erillisenä tai ylimääräisenä velvoitteena.

Tutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että yritysten vastuullisuustyössä keskitytään edelleen toiminnan negatiivisten vaikutusten hillintään, kuten ympäristökuorman vähentämiseen. Harva yritys kertoo tarjoavansa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, ja vain alle kymmenelle prosentille vastuullisuus on merkittävä innovoinnin ja kehittämistyön lähtökohta. Tässä työssä yleisön kuunteleminen ja joukkoistaminen tuote- ja palvelukehityksessä on huomattavan alihyödynnetty resurssi.

Mikä on yrityksesi vastuullisuustaso?

Yhteiskunnallisella yrityksellä (social enterprise) tarkoitetaan yritystä, jonka toimintaa ohjaavat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tavoitteet. Voiton tavoittelun kanssa käsi kädessä kulkevat yhteiskunnalliset teesit. Näiden edistämistä auttaa yrityksen menestyksellinen toiminta, jonka kautta rahoitetaan yhteiskunnallisia projekteja.

Aktivistiyritykset ottavat vahvasti kantaa liiketoimintansa ulkopuolisiin yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten luonnonsuojeluun, tasa-arvoon tai muihin yhteiskunnallisesti merkittäviin teemoihin. Ne toimivat liiketaloudellisin periaattein, mutta käyttävät näkyvyyttään ja valtaansa tärkeinä pitämiensä yhteiskunnallisten teemojen edistämiseen. Esimerkki tällaisesta yrityksestä on amerikkalainen ulkoiluvaatteita myyvä Patagonia.

Aidosti vastuullisessa yrityksessä vastuullisuus on osa yrityksen dna:ta ja koko tuotantoketjua. Vastuullisuus ei ole vain sarja hyviä tekoja, vaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon kaikessa tekemisessä. Toiminnan periaatteet ulottuvat oman toiminnan lisäksi alihankkijoiden ja kumppanien toimintaan. Nämä yritykset voivat viestiä ja usein viestivätkin aktiivisesti omasta vastuullisuusohjelmastaan. Suomalaisyrityksistä Neste, Metso Outotec, Kesko ja Nordea valittiin vuonna 2022 maailman vastuullisimpien yritysten TOP 10 -listalle.

Riskinvälttäjäyritys pitää vastuullisuutta osana riskienhallintaa. Se pyrkii hoitamaan asiansa regulaation määrittelemällä tavalla mutta ei tee mittavia toimenpiteitä ylittääkseen minimivaatimuksia. Tavoitteena on, ettei se jäisi niin sanotusti housut kintuissa kiinni, kun yrityksen vastuullisuutta tutkitaan. Vastuullisuusteemoista ei viestitä aktiivisesti.

Pesulayritys – kun vastuullisuudesta on viime vuosina tullut muotiaihe, ovat myös monet viherpesua harrastavat yritykset intoutuneet viestimään pseudovastuullisista teoistaan. Yksittäiset hyvät teot tai lahjoitukset on nostettu viestinnän kärjiksi, vaikka ydintoiminnan vastuullisuuteen ei muutoksia ole tehtykään.

Don’t give a fuck -yritys näkee liiketoiminnallaan olevan vain yhden tavoitteen, tuloksen optimoinnin lyhyellä aikavälillä. Tämä voi johtaa ympäristö- tai verorikoksiin, vastuuttomaan hankintatoimeen tai henkilökunnan turvallisuuden vaarantamiseen. Osa tällaisista yrityksistä voi toimia pitkäänkin, ennen kuin toimintaan puututaan viranomaisten taholta.

Haluatko lukea lisää maailman muuttamisesta somessa? Hanki Muuta maailmaa somessa – Hyväntekijän käsikirja, koodilla MUUTAMAA saat nyt -20% alennuksen.

Artikkelin teksti on julkaistu osana Muuta maailmaa somessa – Hyväntekijän käsikirjaa (Alma Media 2022).

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: