IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Tekoäly muovaa sosiaalisen median markkinoinnin toimintaympäristöä tänä vuonna – Sosiaalisen median trendit 2024

24.01.2024

Sosiaalinen media ja sen käyttö kehittyy vauhdikkaasti tehden siitä nykypäivän digitaalisen markkinoinnin kulmakiven. Sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvasti. Meltwaterin State of Social Media -raportissa kartoitetaan sosiaalisen median ammattilaisten tämänhetkisiä näkemyksiä ja käytäntöjä, joista heijastuu somemarkkinoinnin kehityksen suunta. Vastaukset paljastavat kiehtovia trendejä ja tarjoavat arvokasta tietoa siitä, miten sosiaalisen median pelikenttä kehittyy ja mitä odottaa tulevaisuudessa. Tässä blogissa esitellään muutamia kiinnostavia löydöksiä uudesta raportista.

64 % suunnittelee hyödyntävänsä enemmän tekoälyä sosiaalisen median markkinoinnissa vuonna 2024

Tekoäly on ottanut merkittäviä edistysaskeleita viimeisen vuoden aikana, ja se on tullut osaksi sosiaalisen median ammattilaisten arkea. Somen parissa työskentelevät hyödyntävät tekoälyä työssään mm. etsiäkseen inspiraatiota, tuottaakseen tai parannellakseen tekstiä sekä luodakseen kuvitusta.

Mielenkiintoista on, että EMEA-alueella tekoälyä ei kuitenkaan koeta vielä yhtä tärkeäksi osaksi sosiaalisen median markkinointia kuin Aasian ja Tyynenmeren alueella. EMEA-alueella 45 % ei koe tekoälyn olevan tärkeä osa somestrategiaa, kun taas Aasian ja Tyynenmeren alueella vastaava osuus on ainoastaan 27 %. EMEA-alueen yrityksillä on siis nyt hyvä mahdollisuus saada kilpailuetua hyödyntämällä tekoälyä ennen muita.

Haluatko olla edelläkävijä ja hyödyntää paremmin tekoälyä sosiaalisen median markkinoinnissa? Meltwaterin sosiaalisen median työkalut käyttävät tekoälyä mm. tekstin ja kuvien luonnissa sekä datan analysoinnissa. Varaa esittely.

44 % kokee sosiaalisen median kuuntelun olevan tärkeä osa markkinoinnin strategista suunnittelua

Sosiaalisen median kuuntelua pidetään yhtenä markkinoinnin strategian suunnittelun tärkeimmistä elementeistä. Sen avulla yritykset ymmärtävät, miten kuluttajat kokevat heidän brändinsä ja tuotteensa, tai onko markkinoilla esimerkiksi aukkoja uusille tuotteille.

Kyselyyn vastanneiden yleisin tavoite sosiaalisen median kuuntelun suhteen on kohdeyleisön ymmärtäminen, mikä onkin erityisen tärkeää syvemmän luottamuksen ja brändiuskollisuuden rakentamisessa sekä parempien asiakaskokemusten tuottamisessa. Tiimit seuraavat tyypillisimmin myös mainintoja brändistänsä, toimialallensa tyypillisistä termeistä sekä tuotteistansa.

Vaikuttajamarkkinoinnilla haetaan parempaa bränditietoisuutta

Vaikuttajamarkkinoinnin ala kasvaa vuosittain 50 %, ja on tänä päivänä 10 miljardin dollarin arvoinen toimiala. Vaikuttajamarkkinointi on hyvä esimerkki siitä, miten sosiaalinen media muuttaa perinteistä markkinointia. Tästä huolimatta jopa 55 % vastaajista kertoo, että heidän yrityksellään ei ole tällä hetkellä erillistä vaikuttajamarkkinointiohjelmaa. 13 % kuitenkin kertoo suunnittelevansa sellaista tälle vuodelle. Vaikuttajamarkkinointi on siis edelleen keino, jolla yritykset voivat erottua kilpailusta ja rakentaa entistä merkityksellisempiä suhteita kohdeyleisönsä kanssa. Yritykset, joilla on erillinen vaikuttajamarkkinointiohjelma, työskentelevät yleisimmin 1-10 eri vaikuttajan kanssa. Kerrallaan yli 10 vaikuttajan kanssa työskentely on vastaajien keskuudessa selvästi harvinaisempaa.

Yritykset tavoittelevat vaikuttajamarkkinoinnilla yleisimmin bränditietoisuuden kasvattamista, mutta myynnin kasvattaminen on jo toisiksi tärkein tavoite, mikä osoittaa vaikuttajamarkkinoinnin lähentymistä myös liiketoiminnan ja myynnin kanssa.

Lataa State of Social Media -raportti kokonaisuudessaan, ja lue lisää yllä olevista aiheista sekä mm. maksetusta somesta, somen parissa työskentelevien tiimien koosta sekä budjeteista.

[Lataa ilmainen raportti täältä]

Mikä on State of Social Media?

Meltwaterin State of Social Media -raportissa esitellään sosiaalisen median uusimpia trendejä, jotka pohjautuvat noin 860 markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisen vastauksiin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta (EMEA). Tutkimus toimii sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin jatkuvasti muuttuvan pelikentän tilannekatsauksena ja tarjoaa arvokasta tietoa strategioista ja prioriteeteistä, jotka vaikuttavat markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten päätöksentekoprosesseihin.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: