IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Syksyllä 2024 käynnistyvä kaksikielinen Lukuboost -vaikuttavuuskampanja pyrkii edistämään nuorten lukutaitoa Suomessa

27.06.2024

PING Helsinki käynnistää syksyllä 2024 monikanavaisen ja pitkäkestoisen Lukuboost -vaikuttavuuskampanjan, jonka tavoitteena on koota kaikki lukuintoa edistävät tahot yhteen, herättää keskustelua lukemisen merkityksestä ja innostaa erityisesti nuoria lukemaan ainakin vartti päivittäin.

Miksi lukutaidon edistäminen on erityisen tärkeää juuri nyt vaikuttajien voimaa hyödyntäen?

Nuorten lukutaito on heikentynyt kansallisesti

Erityisesti nuorten lukutaito on heikentynyt selvästi 2000-luvulla. Vuoden 2018 Pisa-tulosten mukaan lähes 14 prosentilla suomalaisnuorista on riittämätön lukutaito arjen tilanteissa selviämiseen. Tämä on huolestuttava kehitys, joka vaikuttaa nuorten kykyyn pärjätä niin koulussa kuin tulevaisuuden työelämässä.

Ruutuajan vaikutukset ovat selvät

Ruutuaika varastaa lukuaikaa ja heikentää nuorten keskittymiskykyä. Vuosina 2020–2021 pisin ruutuaika oli 15–24-vuotiailla, keskimäärin 5 tuntia 46 minuuttia päivässä. Ajankäyttötutkimuksen mukaan tämän ikäryhmän ruutuaika on kasvanut kymmenessä vuodessa lähes 40 minuuttia. Tämä kehitys korostaa tarvetta löytää keinoja houkutella nuoret takaisin lukemisen pariin.

Somevaikuttajien rooli nuorten elämässä on merkittävä

Somevaikuttajien sisällöt vaikuttavat nuorten asenteisiin, keskusteluihin ja käyttäytymiseen. Somevaikuttajatutkimuksen (2023) mukaan somessa leviävällä yhteiskunnallisella sisällöllä on aitoa vaikutusta nuorten (15-24-vuotiaiden) somenkäyttäjien asenteisiin ja käyttäytymiseen, joista suurin osa (92%) seuraa somevaikuttajia. Vaikuttajien valjastaminen kampanjaan on siis merkittävässä roolissa.

Yhteiskunnallisesti tärkeää Lukuboost-kampanjaa rakennetaan yhdessä innovatiivisesti

Nuorten lukutaidon edistäminen on yhteiskunnan kehityksen näkökulmasta meidän kaikkien asia, ja nyt on oikea aika lähteä konkreettisesti edistämään ratkaisuja kansallisen lukutaidon kehittämiseksi valtakunnallisesti. Tarvitaan uusia rohkeita keinoja tavoittaa nuoret ja innostaa heitä löytämään lukemisen ilon äärelle.

Lukuboost-kampanjassa ovat jo mukana pääkumppaneina Oulun kaupunki (Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026), Adlibris, WSOY, Suomalainen kirjakauppa, Sanoma & Sanoma Pro, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Akateeminen kirjakauppa, Storia, Kirjakauppaliitto, sekä BoD. Kampanjan kumppanit pääsevät vaikuttamaan kampanjan vaikuttajavalintoihin ja varmistamaan, että lukemisen merkitys tulee vahvasti esiin eri näkökulmista.

Kampanja toteutetaan vahvassa yhteistyössä Messukeskuksen, Helsingin Kirjamessujen, Studian ja Educan kanssa ja sitä tukevat Opetushallituksen Lukutaito-ohjelma ja Lukukeskus.

Kampanjan toteutus ja tavoitteet

📅 Lokakuun lopusta tammikuun loppuun jatkuva kampanja sisältää monikanavaista digitaalista viestintää, kohderyhmänä nuoret ja heidän elämäänsä vaikuttavat aikuiset.

🗣️ Osana kampanjaa toteutetaan laaja kohderyhmäkuuntelu, joka selvittää lukemisen esteitä ja motivaatiotekijöitä. Tuloksena syntyy opetuskäyttöön soveltuvia lukemisen suosituksia.

📢 Varaa asiantuntijatapaaminen myyntipäällikkömme Annan kanssa, jos myös teidän organisaationne haluaa olla mukana tukemassa nuorten lukutaitoa uudella ja modernilla tavalla, esim. yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Rakennetaan yhdessä lukutaitoisempaa Suomea!

Yhteenveto

Lukuboost-kampanja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää voimavarat ja edistää nuorten lukutaitoa Suomessa. Tämä kampanja pyrkii herättämään laajaa keskustelua ja innostamaan nuoria lukemaan päivittäin. Ota yhteyttä Annaan ja lähde mukaan rakentamaan yhteistä tulevaisuutta, jossa lukutaito on keskeinen osa jokaisen nuoren elämää.

Rakennetaan yhdessä lukutaitoisempaa Suomea! 📚✨

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: