Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Suurin osa somevaikuttajista välttää tiettyjä aiheita vastareaktioiden pelossa – listan kärjessä politiikka ja uskonto

04.01.2024

Suurin osa somevaikuttajista välttää käsittelemästä tiettyjä aiheita vastareaktioiden pelossa, selviää Huoltovarmuusorganisaation Mediapoolin teettämästä somevaikuttajakyselystä. Vältellyimpiä aiheita ovat politiikka, uskonto ja Venäjän hyökkäyssota. Somevaikuttajilla voi olla merkittävä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa ja erilaisissa kriisitilanteissa.

Yli 70% somevaikuttajille suunnattuun kyselyyn vastanneista kertoo välttelevänsä tiettyjä teemoja vastareaktioiden pelossa. Välteltyjen aiheiden kärkeä pitävät uskonto ja politiikka (42,5% vastaajista), Venäjän hyökkäyssota (34%), Nato-jäsenyys (30%) sekä maahanmuutto (29%). Pelko ei ole täysin tuulesta temmattu, sillä jo kolmatta kertaa toteutetun kyselyn mukaan somevaikuttajien kohtaama häiriköinnin määrä on kasvanut runsaasti vuosien varrella: kyselyyn vastanneista vaikuttajista vain 10% ei ole kokenut häiriköintiä somessa, kun vuonna 2021 vastaava osuus oli 30%. 

“On huolestuttavaa huomata, miten yhä useampi somevaikuttaja joutuu häiriköinnin, hiljentämisyritysten ja jopa maalittamisen kohteeksi käyttäessään omaa alustaansa ja vaikutusvaltaansa itselle tärkeiden teemojen ja keskusteluiden esilletuomiseen. Ihan jo demokratian kannalta olisi keskeistä, että somessa erilaiset äänet pääsisivät kuuluviin ilman pelkoa häirinnästä. Valitettavan usein somehäiriköinnin kohteeksi joutuvat erityisesti nuoret naiset ja eri vähemmistöjen edustajat”, kertoo yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntija Pinja Orre PING Helsingiltä.

Somevaikuttajilla merkittävä yhteiskunnallinen rooli myös kriisitilanteissa

Somevaikuttajilla voi olla merkittävä rooli myös erilaisissa kriisitilanteissa viranomaisviestinnän inhimillistäjinä, samaistuttavina roolimalleina sekä luotettavan tiedon välittäjinä. Siitä hyvä osoitus oli valtioneuvoston #faktaakoronasta -hanke, jossa somevaikuttajat lähtivät mukaan viestimään viranomaisilta saatua luotettavaa ja ajankohtaista koronatietoa suomalaisille. 

“Pandemian alussa verkossa liikkui paljon virheellistä tietoa, josta osa vaaransi jopa kansalaisten turvallisuuden. Somevaikuttajat tarvitsivat kriisin keskellä tarkistettua ja helposti jaettavaa viranomaistietoa viestintänsä tueksi. Vapaaehtoiset mukaan lähteneet somevaikuttajat tukivat kriisin keskellä omalta osaltaan tiedon huoltovarmuutta”, arvioi Mediapoolin valmiuspäällikkö Tero Koskinen. 

Somevaikuttajakyselyn avointen vastausten perusteella myös vaikuttajat itse kokevat oman roolinsa ja toisaalta vastuunsa merkittäväksi erilaisissa kriisitilanteissa:

“Somevaikuttajat voivat saavuttaa ihmisryhmiä (lähinnä nuoret) jotka saavat valitettavasti suurimman osan tiedoistaan ja uutisista somen kautta, ja joita perinteisemmät median väylät eivät tavoita. Siksi olisi tärkeää, että vaikuttajat käyttäisivät valtaansa oikein, ja jakaisivat luotettavaa, asiallista tietoa.”

“Koen somevaikuttajien viestintäroolin hyvin merkittäväksi laajan ja monipuolisen seuraajakunnan sekä nopeatempoisten viestintäalustojen vuoksi. Somevaikuttajat voivat toimia tehokkaana tiedon levittämisen reittinä suurelle yleisölle helposti lähestyttävässä ja samaistuttavassa muodossa. Toisaalta myös virheelliseen tietoon perustuvan viestinnän vaikutukset voivat näyttäytyä somessa hyvin merkittävinä, joten erityisesti somevaikuttajien vastuullisuuden ja asiantuntijoihin luottamisen tärkeys korostuvat kriisitilanteissa.”

“Koen somevaikuttajien roolin tiedonjakajina korostuneen niin koronapandemian kuin esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodankin myötä. Näkisin, että ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa aiempaa enemmän maailman tapahtumien tasalla pysymiseen, sillä synkkä uutistulva esimerkiksi sanomalehtien verkkosivuilla voi tuntua liian raskaalta.”

Elo-marraskuussa 2023 toteutettu kysely on osa Mediapoolin tiedon huoltovarmuutta tukevaa somevaikuttajatyötä. Työn tavoitteena on tukea somevaikuttajien vastuullisuutta ja antaa vinkkejä ja toimintatapoja esimerkiksi virheellisen tiedon tunnistamiseen, lähteiden käyttöön ja faktantarkistukseen. Kyselyyn vastasi 80 somevaikuttajaa, joiden seuraajamäärät vaihtelevat muutamasta tuhannesta yli 100 000:een. Kyselyn toteutti vastuulliseen vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut PING Helsinki.

Lataa tästä kyselyn raportti!  Somevaikuttajakyselyn tulokset 2023.pdf

Tutustu luotettavan somevaikuttajan käsikirjaan: https://somekäsikirja.fi

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: