IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Case: #faktaakoronasta – luotettavalla tiedolla koronavirusta vastaan

11.08.2020 - PING Helsinki

Case pähkinänkuoressa:

#faktaakoronasta-hankkeen ideana oli jakaa suomalaisille somevaikuttajille ajankohtaista ja luotettavaa tietoa vallitsevasta koronatilanteesta ja kannustaa myös heitä jakamaan tietoa edelleen omille seuraajilleen. Hankkeen tarkoituksena oli varmistaa, että luotettava ja ajankohtainen koronatieto tavoittaisi kaikki suomalaiset.

Alussa päivittäiset ja myöhemmin viikottaiset #faktaakoronasta-viestit ja somepäivitykset sisälsivät viranomaisten tärkeimmät viestit ja suositukset sekä valmiita somepohjia, jotka helpottivat tiedon jakamista.

Kampanja on perustunut vapaaehtoisuuteen ja viestintään osallistuneille vaikuttajille ei ole maksettu palkkioita. PING Helsinki ei ole missään vaiheessa osallistunut maksullisen rokotekampanjoinnin toteuttamiseen.

Tulokset:

  • Hashtagin #faktaakoronasta tavoittavuus Instagramissa ja Twitterissä yli 4 miljoonaa
  • Yli 1 miljoona katselua TikTokissa
  • Potentiaalinen ansaitun digimedian tavoittavuus 723 miljoonaa
  • Viestien vastaanottajalistalla yli 1800 vaikuttajaa
  • 97% kyselyyn vastanneista vaikuttajista sanoi, että hanke oli tarpeellinen
  • 94% vaikuttajien seuraajista koki, että he saivat tarpeeksi tietoa koronaviruksesta ja viranomaisten ohjeistuksista vaikuttajien kautta
  • Lähes puolet vastaajista kertoi, että somevaikuttajilla on ollut vaikutusta heidän käyttäytymiseensä pandemian aikana.

Erityisesti kriisitilanteissa somevaikuttajien rooli luotettavan tiedon välittäjinä on erittäin suuri. Oli hienoa, että niin moni lähti mukaan ja välitti faktaa koronasta eteenpäin omin ehdoin ja omalla tyylillään. FaktaaKoronasta-projekti onnistui erinomaisesti. Saimme hienoa palautetta somevaikuttajilta, ja projekti sai runsaasti myös kansainvälistä näkyvyyttä maailman suurimpia medioita myöten. Yhteistyö PINGin kanssa oli koko projektin ajan vaivatonta ja sujuvaa. – Aapo Riihimäki, Viestintäasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia

Lähtötilanne:

Keväällä 2020 koronavirus-pandemia ravisteli koko maailmaa. Uudenlainen virustauti ja epätavallinen tilanne aiheuttivat paljon keskustelua, hämmennystä ja jopa pelkoa. Kaikenlaista tietoa alkoi levitä mediassa ja viimeisimpien sairastapausten ja karanteenitilanteiden päivitykset valtasivat niin kahvitaukojen keskustelut kuin lehtien lööppiotsikot. 

Oli erityisen tärkeää varmistaa, että kaikilla suomalaisilla olisi mahdollisuus saada ajankohtaista ja luotettavaa tietoa vallitsevasta tilanteesta. Tästä ajatuksesta sai alkuna #faktaakoronasta-hanke yhdessä Valtioneuvoston ja Mediapoolin kanssa.

”Viranomaisten viestinnän ja perinteisen median kautta on mahdollista tavoittaa suuri osa suomalaisista. On selvää, että viranomaisten viesti ei aina tavoita kaikkia väestöryhmiä. Tavoitteena on, että tämän yhteistyön avulla tieto saataisiin paremmin perille niille, joita perinteinen media tai viestintä ei tavoita.” – Päivi Anttikoski, valtioneuvoston viestintäjohtaja

Somevaikuttajat ovat tärkeässä roolissa sekä luotettavan tiedon jakamisessa että disinformaation leviämisen estämisessä. Suosituimmat vaikuttajat tavoittavat kanavissaan jopa satoja tuhansia suomalaisia vaikuttaen merkittävästi heidän mielipiteisiin ja käyttäytymiseensä. Erityisesti nuoret luottavat somevaikuttajiin, jopa enemmän kuin muihin medioihin, joten vaikuttajilla on myös suuri vastuu.

Keväällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan jopa 98% vaikuttajista uskoo, että somevaikuttajat jakavat myös virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Jopa 74% vaikuttajista etsii faktoille vahvistuksen muista medioista kun vain hieman yli puolet etsii vahvistusta alan asiantuntijalta.

Tarjoamalla somevaikuttajille luotettava tilannekatsaus koronavirukseen suoraan heidän sähköposteihinsa, pyrittiin varmistumaan siitä, että heidän jakamansa tieto olisi varmasti faktoihin perustuvaa ja ajankohtaista.

”Suomi on tiettävästi ainoa maa maailmassa, joka on määritellyt some-vaikuttajat huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi toimijaksi. Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa some-vaikuttajat ovat erittäin tärkeässä roolissa viemässä tietoa eteenpäin.”

Tavoitteet:

Yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena oli tarjota sosiaalisen median vaikuttajille luotettavaa koronatietoa suoraan viranomaisilta ja kannustaa heitä jakamaan tietoa eteenpäin seuraajilleen. Vaikuttajia kannustettiin myös näyttämään hyvää esimerkkiä noudattamalla koronavirukseen liittyviä suosituksia ja rajoituksia.

Tavoitteena oli tarjota tukea haastavaan tilanteeseen jakamalla tietoa sekä vastaamalla mahdollisuuksien mukaan vaikuttajien ja heidän seuraajiensa kyselyihin.

Toimenpiteet:

Projekti alkoi kattavalla vaikuttajakartoituksella, jossa listattiin Suomen merkittävimpiä somevaikuttajia, jotka kontaktointiin henkilökohtaisesti. Lisäksi PING Helsingin tavoittamalle laajalle vaikuttajajoukolle lähetettiin kutsu osallistua koronaviestintään.

Ensimmäinen #faktaakoronasta-viesti lähetettiin noin 900 suomalaiselle somevaikuttajalle. Muutaman kuukauden kuluttua listalla oli jo yli 1800 nimeä.

Vaikuttajille lähetettiin aluksi päivittäinen ja myöhemmin viikoittainen #faktaakoronasta-viesti. Viesti sisälsi sen hetken tärkeimmät päivitykset ja ohjeistukset vallitsevaan koronatilanteeseen liittyen, linkkejä luotettaviin lähteisiin sekä valmiita somepohjia, joita sai käyttää vapaasti oman koronaviestinnän tukena.

Viestien lisäksi järjestettiin kolme #faktaakoronasta-webinaaria, joissa opetettiin ja ohjeistettiin, kuinka toimia haastavassa tilanteessa: kuinka viestiä koronasta somessa, kuinka pärjätä vaikeina aikoina someyrittäjänä ja, viimeisenä muttei vähäisimpänä, kuinka selviytyä tilanteesta henkisesti ja fyysisesti. Webinaareissa oli mukana yli 600 osallistujaa.

Katso webinaarien tallenteet:

 

Tulokset:

16 #faktaakoronasta-viestin, kolmen webinaarin ja lukemattomien korona-aiheisten somepostausten jälkeen kysyimme somevaikuttajilta ja heidän seuraajiltaan heidän mielipiteitä hankkeesta.

97% kyselyyn vastanneista vaikuttajista sanoi, että hanke oli tarpeellinen ja 88% koki hankkeen heille itselleen hyödyllisenä.

“Koin sen tärkeäksi ja myös velvollisuudekseni somevaikuttajana ja laajan yleisön omaavana, että voin omalta osaltani olla välittämässä oikean tiedon leviämistä.”

“Tämän kaiken keskellä olis ollut tosi outoa olla jakamatta ja ottamatta kantaan. On ollut tosi helpottavaa tietää itse jakavansa ns. ”oikeaa” tietoa, varsinkin nyt kun tietotulva oli ilmeinen.”

94% vaikuttajien seuraajista koki, että he saivat tarpeeksi tietoa koronaviruksesta ja viranomaisten ohjeistuksista vaikuttajien kautta. 97% vastaajista piti vaikuttajien korona-aiheisia postauksia luotettavina. Lähes puolet heistä kertoi, että somevaikuttajilla on ollut vaikutusta heidän käyttäytymiseensä pandemian aikana.

Hankkeen aikana myös Valtioneuvoston omat somekanavat kasvoivat merkittävästi: Kaiken kaikkiaan tilit saivat 30 000 uutta seuraajaa, joista puolet Instagramissa.

Hashtag #faktaakoronasta tavoitti Instagramissa ja Twitterissä yli 4 miljoonaa. #Faktaakoronasta TikTok-videot saivat yli miljoona näyttökertaa, jonka lisäksi haasteeseen tehtiin yli 2000 videota.

Hanke huomioitiin laajasti myös mediassa, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Ansaitun digitaalisen uutismedian kautta tavoitettiin potentiaalisesti jopa yli 580 miljoonaa lukijaa.

#faktaakoronasta mediassa:

Politico: Finland taps influencers as ’critical actors’ amid coronavirus pandemic

The Guardian: Finland enlists social influencers in fight against Covid-19

Forbes: What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In Common? Women Leaders

Inquisitr: Finland Uses Social Media Influencers To Educate Public On Coronavirus

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: