Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Suuntaviivat merkityksellisemmän markkinoinnin matkalle

Yhteiskunnallinen keskustelu ja vastuullisuusaiheet ovat pinnalla myös viestinnän ja markkinoinnin kontekstissa laajemmin kuin koskaan. Monessa yrityksessä on luja tahtotila muuttaa omaa toimintaa ja markkinointia merkityksellisemmäksi, mutta muutos voi tuntua liian suurelta harppaukselta ja oikeiden työkalujen löytäminen on hankalaa.

Ensimmäistä kertaa toukokuussa 2023 järjestetyssä IMPACT Helsinki -tapahtuman puheenvuoroissa pohdittiin onko vastuullista markkinointia enää aiheellista erottaa muusta tekemistä, kun lopulta kaiken markkinoinnin pitäisi jo jossain määrin olla vastuullista? On tärkeä oivaltaa, että vastuullisuus asuu yrityksen ytimessä ja sen tekemissä ratkaisuissa. Sitä ei voi ulkopuolelta liimata toimintaan, sillä lopulta yritys on yhtä vastuullinen kuin sen teot.

Valitse keskustelut ja teemat, joissa haluat loistaa

Aidosti vastuullinen markkinointi on yhteinen matka, jonka alussa me kaikki olemme. Tällä matkalla yritysten on tehtävä valintoja ja priorisoitava tekemistään. Maailmaa ei voi parantaa hetkessä eikä kaikkiin muutoksiin ole heti resursseja. Vastuullisten valintojen tekeminen vaatii perehtymistä, suunnitelmallisuutta sekä halua muutokseen. On valittava teemat ja keskustelut, joissa on kapasiteettia olla mukana.

Omaa arvohierarkiaa tehdessä on hyvä kysyä: Minkä keskustelun me haluamme omistaa? Missä haluamme olla mukana? Hyvänä apuna tässä toimivat esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka auttavat priorisoimaan omia tavoitteita sekä ajatusjohtajuuden teemoja. Oman arvohierarkian määrittely on tärkeää niin organisaatioille kuin vaikuttajille.

Juhli pieniäkin onnistumisia ja ole avoin keskeneräisyydestä

Matkalla kohti muutosta yrityksen toiminnan eri osa-alueet kehittyvät omassa tahdissaan. Vastuullisen huomisen rakentamisessa on tärkeää juhlia pieneltäkin tuntuvia onnistumisia, sillä niillä voidaan luoda aidosti merkityksellistä markkinointia. Myös kehitysaskelista kannattaa viestiä, sillä matka kohti vastuullisempaa brändimielikuvaa on prosessi.

Onnistumisten lisäksi on hyvä avoimesti nostaa esille vastuullisuustyön keskeneräisyys ja kehityskohteet. Kukaan ei ole täysin valmis vastuullisuusasiantuntija, vaan olemme kaikki samalla matkalla. Kun kehityskohteet tunnistaa ja tunnustaa, luo luotettavan sekä kehitysmyönteisen kuvan tekemisestään. Avoimuus onkin uskottavin ja sitouttavin tapa tehdä vastuullisuusviestintää somessa.

Usein merkitykselliset tarinat saattavat somessa jäädä yrityksen muiden viestien jalkoihin. Vastuullisempi maailma on kuitenkin meidän kaikkien yhteinen asia, jolloin pienikin onnistuminen on askel eteenpäin. Myös yleisön tulisi tuntea vastuunsa. On tärkeää nähdä toimijoiden vastuullisuustahto, suhtautua pieniinkin onnistumisiin voittoina eikä keskittyä vain jatkuvasti uusiin puutteisiin. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa on osattava olla armollinen niin itselleen kuin muille ja luovuttava “väärin sammutettu” -mentaliteetista.

Anna merkitykselliselle markkinoinnille kasvot vaikuttajien kanssa

Samaan aikaan yritysten tarve tehdä vastuullisuustekonsa näkyväksi on kasvanut ja yhä useampi yritys tekee vastuullisuusviestintää yhdessä vaikuttajien kanssa. Kolmannes tänä keväänä tehtyyn pulssikyselyyn vastanneista markkinoijista on viestinyt vaikuttajien kanssa myös vastuullisuusteemoista. Vaikuttajat antavat vaikeillekin vastuullisuusaiheille kasvonsa ja pystyvät kertomaan aiheista inhimillisesti ja selkeästi. Samaistuttavuus ja vaikuttajien aito suhde seuraajiin ovat hyvin arvokkaita resursseja yrityksille. Myös vaikuttajat kaipaavat yrityksiltä avoimuutta ja selkeitä linjauksia, jotta he voivat turvallisesti markkinoida yritystä omissa kanavissaan.

Vaikuttajan on myös tärkeää olla johdonmukainen arvopohjansa suhteen. Tämä tarkoittaa erityisesti johdonmukaisuutta yhteistyövalinnoissa. Tämä lisää luotettavuutta ja vakuuttavuutta ja on yrityksille ja organisaatioille viesti siitä, minkälaista arvomaailmaa vaikuttaja haluaa edistää. Kantaaottaminen vaatii myös rohkeutta, mutta tärkeää on taito osata sanoa ei, jos yhteistyöpyynnössä omat arvot eivät kohtaa yrityksen kanssa. Kun vaikuttaja nojaa tekemisessään omiin arvoihinsa ja tärkeänä pitämiinsä teemoihin, on helpompi myös seisoa omien julkaisujensa takana.

Vastuullisen ja merkityksellisen markkinoinnin kentällä kukaan ei voi olla vielä valmis, vaan kaikki olemme keskeneräisiä. Läpinäkyvyys ja inhimillisyys ovat avainasemassa, kun opitaan uutta ja kohdataan muita ihmisiä.

Merkityksellisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki järjestettiin ensimmäistä kertaa 11.5.2023 Pikku-Finlandiassa. Tapahtumassa käytiin läpi laajasti vastuullisen ja merkityksellisen markkinoinnin teemoja sekä case-esimerkkejä. Artikkeli pohjautuu tapahtuman puheenvuoroihin. Tapahtuman puhujina olivat: Noora Shingler, Pia Polsa (Hanken), Elina Koskipahta (Infine Oy), Miro Olsoni, Melina Korvenkontio & Niclas Kristiansson (Marmori Entertainment), Anni Romu (SOS-Lapsikylä), Riikka-Maria Lemminki (Marketing Finland) ja Inna-Pirjetta Lahti (PING Helsinki).

Haluatko lähteä tekemään vastuullista ja vaikuttavaa markkinointia? Tai onko sinulla haasteita löytää oikeat vaikuttajat yhteistyöhön? Ota yhteyttä Sannaan, niin muutetaan maailmaa yhdessä.

Jäikö IMPACT Helsinki sinulta väliin? Ei hätää, voit katsoa tapahtuman tallenteen täältä.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: