Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Sukupolvi Z tavoitetaan arvopohjaisella videosisällöllä

Sukupolvi Z :n tavoittaa videosisalto

Sukupolvi Z on milleniaaleista seuraava sukupolvi, joka koostuu tämän hetken teini-ikäisistä parikymppisiin. Yritysten on tärkeää ottaa uusi sukupolvi huomioon, sillä nuoret ovat hiljalleen siirtymässä työelämään ja kasvattamassa ostovoimaansa. Haasteen yrityksille asettaa se, että nuori sukupolvi suhtautuu ostamiseen uudella tavalla – tarvitsemme uudenlaista markkinointia tavoittaaksemme tiedostavat nuoret kuluttajat.

Sukupolvi Z on valtaamassa alaa kuluttajamarkkinoilla. Yrityksille se tarkoittaa sitä, että viimeistään nyt on kehitettävä osaamista videosisällöntuotannossa, sillä video on paras väline nuorten kuluttajien huomion kiinnittämiseksi myyntiprosessin eri vaiheissa. Huomiota on kiinnitettävä etenkin mobiiliin, sillä sukupolvi Z käyttää pääosin älypuhelimia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja videoiden katseluun.

Videot ovat nuorille myös enemmän kuin ajanvietettä – ne ovat väline tutkia maailmaa, sivistyä, viihtyä ja pitää yhteyttä muihin.

Nuorille video on myös tapa tyydyttää omia emotionaalisia tarpeita.

Sosiaalisuus ja kollektiivisuus ovat Z-sukupolvea määrittäviä tekijöitä. Digitaalisen maailman tapahtumat ovat heille yhtä todellisia kuin offline-kohtaamiset ja -kokemukset. He ovat aidosti diginatiiveja, ja tottuneet jakamaan ja dokumentoimaan jokaisen kokemuksensa. Markkinointi tälle yleisölle on uudella tavalla haastavaa: se vaatii herkeämätöntä digitaalisten trendien seuraamista ja strategialähtöistä sekä ketterää sosiaalisen median hyödyntämistä – ja videoita. Z-sukupolven edustajat katsovat keskimäärin noin 68 videota päivässä, viidessä eri kanavassa. Useimmiten he katsovat lyhyitä, minuutista kolmeen kestäviä videoita.

Digitaalinen kehitys, teknologia ja innovaatiot kiinnostavat Z-sukupolven edustajia. Nuoret identifioituvat globaaleihin ideologioihin sekä poliittisiin ja sosiaalisiin suuntauksiin.

Myös brändeiltä odotetaan aloitteellisuutta ja kantaaottavuutta yhteiskunnallisiin asioihin. Pysyäkseen kiinnostavina ja ajankohtaisina yritysten tulee ylläpitää jatkuvaa dialogia yhteisöissään ja markkinointikanavissaan. Brändeiltä odotetaan uudenlaisia rooleja neuvonantajina, ajatusjohtajina ja yhteisöllisyyden alullepanijoina. Polttaviin aiheisiin rohkeasti tarttuvat yritykset ansaitsevat nuoren sukupolven huomion.

 

Miten sukupolvi Z tavoitetaan markkinoinnilla?

Uuden sukupolven myötä kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa. Keskeistä on yhä asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja strategian rakentaminen niiden ympärille, mutta haasteen asettaa aiempien sukupolvien ja nuorten maailmankuvan eriävyydet. Jotta voimme markkinoida sukupolvelle Z, meidän tulee ymmärtää miten he kokevat maailmaa, ja missä he kuluttavat sisältöä.

Teknologiaorientoitunut nuori sukupolvi luovii digiympäristössä milleniaalejakin luonnollisemmin. Siksi nuoret tavoittaa parhaiten sosiaalisissa kanavissa ja mobiilissa – kunhan lähestymistapasi on oikea. Perinteisellä myynnillä ja markkinoinnilla ei saavuteta tuloksia, vaan heitä tulee lähestyä autenttisella viestinnällä, personoiduilla sisällöillä sekä asiantuntijuudella. Nuoret eivät osta tuotteita tai palveluita, vaan ratkaisuja, hyötyjä ja tuloksia.

Z-sukupolvelle markkinointia suunnitellessa on keskeistä pitää mielessä viihdyttävyys, autenttisuus ja kokemuksellisuus. Nuoret ovat tottuneet suodattamaan suurimman osan markkinointiviesteistä, joten erottautuakseen massasta yritysten tulee pyrkiä kekseliäisyyteen. Tuotteiden ominaisuuksilla viestiminen ei viihdytä, joten tarinallistaminen ja erilaiset oivallukset ovat tie nuorten mieliin.

Tiedostavien kuluttajien joukkona tunnettu sukupolvi Z arvostaa yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja täsmällistä tietoa tuotteista silloin, kun he sitä etsivät. Perinteisten tekijöiden ja läpinäkyvyyden lisäksi nuorten ostopäätökset perustuvat brändin autenttisuuteen ja luotettavuuteen. Varmista, että viestintäsi on kanavasta riippumatta yhdenmukaista.

 

Vaikuttajayhteistyö vangitsee nuorten huomion

Yksi suurimmista nuoren sukupolven ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä on suosittelu. Sukupolvi Z ostaa mielellään sellaisia tuotteita ja palveluita, joita heidän seuraamansa vaikuttajat suosittelevat. Vaikuttajamarkkinointi on yksi tehokkaimmista keinoista tavoittaa nuoren sukupolven huomio merkityksellisesti ja tehokkaasti. Yhteistyöllä vaikuttajan kanssa voit voittaa nuoren kuluttajasukupolven puolellesi. Vaikuttajan valinta kannattaa kuitenkin tehdä huolellisesti, sillä vaikuttajamarkkinointi on tehokkainta silloin, kun valittu vaikuttaja jakaa sekä yrityksesi että kohderyhmäsi arvot. Sukupolvi Z:n arvot rakentuvat kestävän kehityksen, vastuullisuuden, tasa-arvon ja kapinallisuuden ympärille. Arvot ovat vakavia, mutta nuoret reagoivat positiivisesti huumorilla höystettyyn viestintään.

Pinnallisuus on ajanhukkaa, ja vaikuttajayhteistyö kannattaa rakentaa pitkäjänteisesti sellaisten sisällöntuottajien kanssa, jotka osaavat vangita nuoren sukupolven huomion.

Sukupolvi Z korostaa arvoja ja autenttisuutta

Z on maailmanparantajien sukupolvi – nuoret kuluttajat kannattavat brändejä jotka sitoutuvat vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.

Z-sukupolvelle kommunikoitaessa on tärkeää kiinnittää huomiota yrityksen arvoihin ja yrityksen tuottamaan yhteiskunnalliseen hyötyyn. Viestintä ei voi kuitenkaan olla päälleliimattua – nuoret odottavat yrityksiltä yhä enemmän kantaaottavuutta ja vastuullisuutta sekä konkreettisia tekoja maailman parantamiseksi. Autenttisuus on kaikki kaikessa, ja yritysten tulee seisoa sanojensa takana. Nuoret kuluttajat ovat tiedostavia ja poliittisesti valveutuneita ja odottavat yrityksiltä omia arvojaan vastaavaa toimintaa. Nuoret eivät halua ostaa yrityksiltä, joiden kanssa he eivät jaa arvojaan.

Kuten milleniaalit, myös Z-sukupolvi on hyvin tietoinen aikamme suurimmista ympäristöllisistä ja sosiaalisista haasteista. Heillä on myös kyky jättää epäolennainen informaatio huomiotta tiedon jatkuvassa virrassa. Siksi markkinoijien tehtävänä on rakentaa samaistuttava narratiivi, joka linkittää brändin suurempaan kokonaisuuteen ja tarkoitukseen. Tässäkin tapauksessa autenttisuus on ensisijaista – päälleliimatulla vastuullisuusviestinnällä ja yhteiskunnallisella kantaaottavuudella ei ansaita nuorten kuluttajien luottamusta.

 

Kiinnostaako erottautuminen yritysvastuulla ja vaikuttajamarkkinoinnilla? Mietitkö miten tavoittaisit kohdeyleisösi huomion tehokkaammin? Videotoimisto Videolle järjestää Videomarkkinointi 2020 -tapahtuman Helsingin Nosturissa 21.3.2019. Tapahtumassa käsitellään erottautumisen keinoja neljästä eri kulmasta: vaikuttajamarkkinointi, tarinallistaminen, rohkeus ja yritysaktivismi.  

Ilmoittaudu tapahtumaan täällä tai tilaa tapahtuman tallenteet sähköpostiisi! Tapahtumavideon pääset katsomaan YouTubessa.

 

Jenna Perus VideolleJenna Perus on modernin markkinoinnin asiantuntija ja videomarkkinoinnin ammattilainen. Jenna on valittu maailman vaikutusvaltaisimmat CMO:t Top100 -listalle.

www.videolle.fi

 

 

 

 

 

 

Videoista pääset kuulemaan myös 9.4. järjestettävässä vaikuttajamarkkinoinnin koulutuksessa, jossa aiheena ovat vaikuttajamarkkinoinnin uudet ilmiöt sekä niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa. Koulutuksen valmentajilla PING Helsingin Inna-Pirjetta Lahdella sekä Bonfire Agencyn Maria Sillanpäällä on yhdessä rautainen kokemus niin B2C- kuin B2B-puolen vaikuttajamarkkinoinnista. Lue lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan täältä.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: