Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Somevaikuttajan vaikutusvalta ja vastuu

Viimeisen kolmen vuoden aikana yhä useampi somevaikuttaja on havahtunut tajuamaan, ettei oma vaikuttavuus rajaudu vain kaupallisiin yhteistöihin. Kun vaikuttaja puhuu itselleen tärkeistä asioista, syntyy keskusteluja ja liikehdintää, joilla on vaikutusvalta ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen, median käsittelemiin aiheisiin ja näkökulmiin sekä poliittiseen keskusteluun. Toisin sanoen voimaa muuttaa maailmaa.

Oikeastaan kuka tahansa voi olla tänä päivänä somevaikuttaja, kunhan on yleisö, joka on kiinnostunut julkaistuista sisällöistä. Vaikutusvallan määrä kasvaa sen mukaan, miten suuri yleisö on. Ihan kuka tahansa somessa toimiva voi siis muuttaa maailmaa, ja siksi jokaisen niin henkilönä kuin organisaationakin on mietittävä, miten vaikutusvaltaansa haluaa käyttää. Yhteiskunnan ja yleisön odotukset tulevat aina olemaan ristiriitaisia, eikä kukaan voi koskaan miellyttää kaikkia.

Vaikutusvalta voidaan kokea rankkana taakkana

Suurten medioiden päätoimittajista koostuvan Mediapoolin sisältöryhmä käynnisti syksyllä 2018 somevaikuttajien vaikutusvaltaan ja yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyvän selvitystyön. Sitä ennen vaikuttajamarkkinointiin liittyvä tutkimus oli rajautunut pääasiassa kaupallisiin yhteistöihin, niiden aikaansaamiin myyntipiikkeihin sekä yleisön suhtautumiseen vaikuttajien tekemiin yhteistöihin. Sittemmin Huoltovarmuusorganisaation alainen Mediapooli on tehnyt tiivistä yhteistyötä somevaikuttajien kanssa jo useamman vuoden ja Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa somevaikuttajat on tunnistettu kriisiviestinnän kannalta keskeisiksi toimijoiksi.

Aktivismia voi olla mikä tahansa toiminta somessa ja aktivismin väline voi olla niin video, valokuva, meemi, laukku, gaala, somejulkaisu kuin haastekin. Monet kokevat kuitenkin, että somevaikuttajan ja -aktivistin työ on useimmiten kovin yksinäistä. Moni on harkinnut lopettavansa tai jopa lopettanut yhteiskunnallisten teemojen käsittelyn omissa kanavissaan. Tämä on iso menetys, joten kaikki työ, jolla vaikuttajia voidaan tukea vaikuttavuusviestinnässä, on tärkeää.

Somevaikuttajien työn tukemiseksi onkin rakennettu vaikuttajien ja organisaatioiden yhteinen eettinen koodisto PING Ethics, joka opastaa ja auttaa yhteistyömerkinnöissä, faktantarkistuksessa ja ohjaa ajankohtaisen lainsäädännön piiriin. Näiden aiheiden ympärillä on järjestetty tapahtumia ja luotu yhteistyötä muun muassa PING Helsingin, Mediapoolin ja Someturvan kaltaisten toimijoiden kanssa. Näiden toimenpiteiden avulla halutaan mahdollistaa avoimen ja turvallisen viestinnän tilaa myös somessa sekä lisätä niin vaikuttajien, yritysten kuin organisaatioiden ymmärrystä omista vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Vaikutusvallan kääntöpuoli

Valta ja vaikuttavuus ovat siis suorassa suhteessa luottamukseen. On tärkeää muistaa, että jokaista somevaikuttajaa vaanii riski luotettavuuden menettämisestä. Luottamuksen rakentaminen yleisöön, yhteistyötahoihin ja omiin arvoihin peilaten on edellytys menestyneelle sisällön tuottamiselle. Avoimuus ja rehellisyys ovat avainasemassa luottamuksen rakentamisessa ja yhteiskunnallisista asioista viestittäessä tämä luotettavuuden vaade korostuu. Kärjistetysti voidaan sanoa, että jos menettää yleisön luottamuksen, ei ole enää mitään yleisöä.

Artikkelin teksti on julkaistu osana Muuta maailmaa somessa – Hyväntekijän käsikirjaa (Alma Media 2022).

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: