IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Social (Media) Impact – vaikuttajamarkkinoinnin 2020-luvun megatrendi

Mitä Social Impact tarkoittaa ja miten se liittyy markkinointiin?

Social impact, yhteiskunnallinen vastuu ja vaikuttavuus ovat vaikuttajamarkkinoinnin kantavia megatrendejä 2020-luvulla. Vuoden 2020 tapahtumat osoittivat, että somevaikuttajat voivat halutessaan vaikuttaa merkittävästikin yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin, asenteisiin ja keskusteluun. Samalla on huomattu miten yritysten mahdollisuus viestiä yhteiskunnallisista asioista uskottavasti somekanavissa ja vaikuttajien kautta vaikuttaa paitsi mielikuvaan myös tulokseen. Monet vaikuttajat osallistuivat tärkeisiin keskusteluihin liittyen esimerkiksi koronaviruksesta tiedottamiseen ja Black Lives Matter -liikkeeseen. 

Mitä yhteiskunnallinen vaikuttaminen somen kautta, eli social media impact on? 

Social media impact on yrityksen, vaikuttajan tai organisaation kokonaisvaltainen strategia liittyen ilmastoon, ympäristöön, työoloihin, palkkoihin, koulutukseen, terveydenhuoltoon, kiertotalouteen, vapauteen, sukupuolten tasa-arvoon, hyvinvointiin tai mihin tahansa muuhun yhteiskunnalliseen teemaan sekä niistä viestimiseen oikeiden ihmisten kautta sosiaalisessa mediassa.

Social media impact lähtee oman roolin ymmärtämisestä osana laajemman mielipiteen syntymistä, edellyttää arvopohjaisen mission määrittelyä ja vaatii vastuun kantamista jokapäiväisissä valinnoissa ja viestinnän teoissa.   

Miten Social Impact syntyy?

Yhteiskunnallinen vastuu ja vaikuttavuus ovat vaikuttajamarkkinoinnin tärkein trendi vuonna 2021.

Lataa tästä markkinoijan muistilista, kuinka toteuttaa social impact ajattelua ja viestiä vastuullisesti ja vaikuttavasti!

Please wait...

Kiitos!

Miksi ja miten social media impact hyödyttää sekä yrityksiä että vaikuttajia?

Yrityksen näkökulmasta markkina-asema vahvistuu ja työnantajamielikuva paranee. Vaikutus sataa myös viivan alapuolelle, eli tuloskin paranee; 70% kuluttajista ostaa mieluummin yrityksiltä, jotka toimivat vastuullisesti, mutta vain kolmannes tietää mitkä yritykset toimivat vastuullisesti. Tämän päivän kuluttajat ajattelevat eettisesti ja yritysten on entistä tärkeämpää viestiä oikein. Erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille on entistä tärkeämpää, että yritykset ottavat kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin ja osallistuvat keskusteluun. 

Vaikuttajien näkökulmasta oma uskottavuus ja kiinnostavuus lisääntyy, minkä ansiosta vaikuttajan henkilöbrändi ja ajatusjohtaja-mielikuva vahvistuvat. Niinpä myös vaikuttajan yhteistyömahdollisuudet parantuvat.

Win-win-win-win

Oikea brand match on ensisijaisen tärkeää niin vaikuttajille kuin yrityksillekin. Kaikkein hedelmällisimpiä kampanjoita ovat ne, joissa vaikuttaja ja yritys jakavat samat arvot ja haluavat ottaa kantaa samoihin yhteiskunnallisiin aiheisiin. Kun kampanja hyödyttää niin yritystä, vaikuttajaa, vaikuttajan yleisöä kuin yhteiskuntaa yleisemminkin ollaan win-win-win-win -tilanteessa, jossa kaikki voittavat. Näin myös yrityksen brändi vahvistuu.

Vaikuttajakenttä moninaistuu

Viime vuosina on huomattu, että vaikuttajiksi tunnistetaan paljon moninaisempia tahoja kuin vain kaikkein perinteisimpiä somevaikuttajia. Myös esimerkiksi lääkärit ja monet muut omien alojensa asiantuntijat voivat olla somevaikuttajia. Yhteiskunnan kehittyessä on myös somessa käytävä keskustelu yhteiskunnallisiin teemoihin liittyen vapautunut viime vuosina ja kontrollia keskustelun teemoista, sävystä tai määrästä ei ole enää kenelläkään. Erilaisten vaikuttajien myötä somessa puhutaan nykyään asioista, joista vielä muutama vuosi sitten vaiettiin. Hyvänä esimerkkinä tästä on miesten ulkonäköpaineista viime aikoina käyty keskustelu. 

Miten social media impact syntyy?

  • Ymmärretään oma rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja maailman parantamisessa
  • Tunnistetaan ja päätetään ne yhteiskunnalliset asiat ja aiheet, joihin halutaan vaikuttaa ja ottaa aktiivisesti kantaa
  • Hyödynnetään omaa roolia, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta esimerkin näyttämiseen
  • Viestitään aktiivisesti ja kaksisuuntaisesti eri somekanavissa

Social media impact syntyy siis vastuusta, valinnoista, vuorovaikutuksesta ja viestinnästä. Lataa oma Social Impact muistilistasi täältä ja ota näissä asioissa avuksesi myös PING Ethics ja Luotettavan somevaikuttajan käsikirja.

Artikkeli perustuu 14.1.2021 Suoma ry:n kanssa järjestettyyn Social Impact -webinaariin. Webinaarin puhujina olivat PING Helsingin Head of Inspiration Inna-Pirjetta Lahti ja Head of Growth Tuomo Meretniemi, Colores ry:n järjestökoordinaattori Essi Roiko, Alko oy:n vastuullisuusasiantuntija Maiju Sirviö, sekä Drama Queen Communicationsin viestintästrategi Milja Henttonen. Vaikuttajien paneelikeskusteluun osallistuivat Maiju Voutilainen, Mikko Toiviainen sekä Sanna Wikström. Paneelia moderoi PING Helsingin Soul of Growth Pinja Orre. Katso tallenne tästä!

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: