IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Kuinka hyödyntää podcasteja yritysviestinnän keinona?

Bonfire Agency Maria Sillanpää

Podcastien suosio Suomessa on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Radiomedian viime syksynä tekemän tutkimuksen mukaan yli kolmannes suomalaisista kuuntelee podcasteja. Kuuntelijat ovat uskollisia: podcastin tilattuaan 88 % kuuntelee kaikki jaksot. Podcastin kuuntelijoiden uskollisuutta kuvastaa myös se, että  43% kuuntelijoista suosittelee ja jakaa sisältöjä eteenpäin. (Lähde: Daytona podcast undersökning & Asennemedia)

Podcastin suurin hyöty muihin sisältöformaatteihin verrattuna kuluttajan näkökulmasta on sen helppous. Podcastin kuuntelu ei vaadi keskittymistä ja huomiota tekstin ja videon tavoin, vaan sitä voi kuunnella muun tekemisen ohella, kuten autoa ajaessa, lenkkipolulla tai kotitöitä tehdessä. Podcasteja kuunnellaankin useimmiten jonkun yksinkertaisen tekemisen ohessa pääasiassa mobiililaitteilla.

Monille podcast näyttäytyy ikään kuin vastalauseena nykyaikaiselle “pikasisältö” keskeiselle medialle, kuten myös Futucast-podcastia isännöivälle William Von Der Pahlenille:

“Kuulijan lyhentynyt keskittymiskyky on tehnyt mediasta nopeaa. Podcastit taas on
tällaista keskustelevaa ja pohdiskelevaa, mikä kiehtoo ihmisiä vastareaktiona nopealle
pikamedialle.”

Podcastin iso  ero formaattina esimerkiksi blogiartikkeleihin, on sen henkilökohtaisuus. Podcastissa keskustelun ollessa luontevaa kanssakäymistä, juontajat ja vieraat tulevat lähelle  kuuntelijaa. Audiosisällössä sisällöntuottajan persoona pääsee myös paremmin esiin, mikä edesauttaa henkilökohtaisemman siteen luomista ja sitouttamista.

Yrityspodcast – kannattaako?

Podcast-aalloilla ei vielä toistaiseksi ole ruuhkaa, eli hyvällä podcastilla on mahdollisuus todella erottua ja saada huomiota. Siinä, missä yritysblogi on enemmän sääntö kuin poikkeus, laadukkaita podcasteja ei vielä ole runsaasti saatavilla, vaikka näiden määrä koko ajan kasvaakin. Viime aikoina kiitosta keränneitä yrityspodcasteja ovat muun muassa Veikkauksen Mahdollisuuksia-podcastVisman #Yrittäjyys360-podcast sekä Nordnetin #rahapodi.

Podcastien kuuntelijoiden sitoutuneisuudesta voi olla hyvinkin konkreettista hyötyä yritykselle, kuten Employee Experience Agency Eminen Susanna Rantanen on saanut huomata:

“Meille on muodostunut jopa itseään meidän faneiksi kutsuva porukka, jotka suosittelevat
meitä, jakavat meidän sisältöä eteenpäin ja tagaavat meitä moniin keskusteluihin ja
kyselyihin mukaan. Se on mielestäni aika ihmeellistä, jos miettii, että ollaan Suomessa, kyse
on B2B-bisneksestä, ala on niinkin epäseksikäs kuin HR ja meidän ydin tiimi on neljä
henkilöä!“

Podcastin avulla voidaan edistää brändimielikuvan muodostumista merkittävästi. Podcast myös mahdollistaa yrityksen henkilöstön esiin tuomisen aidommin ja persoonallisemmin puheen kautta, kuin esimerkiksi tekstimuodossa, ja näin yrityksestä luodaan helpommin lähestyttävää mielikuvaa.

Daytonan tekemässä  tutkimuksessa huomattiin, että markkinointia podcasteissa pidettiin harvoin negatiivisena asiana. Tutkimuksen mukaan jopa 80% kuuntelijoista koki, että markkinointi podcasteissa ei ole lainkaan, tai on ainoastaan joskus häiritsevää. Tätä saattaa selittää se, että radion myötä olemme tottuneet mainoksiin audiosisältöjen yhteydessä.

Podcastien henkilökohtaisempi suhde kuuntelijaan korostuu myös podcast-markkinoinnin vaikuttavuudessa. Daytonaan tutkimukseen vastanneista 83% oli käynyt somekanavissa podcastin ohjaamana, ja 63% blogissa tai kotisivulla. Kaksi kolmasosaa vastanneista oli valmis ostamaan podcastissa esiteltyjä tuotteita tai palveluita.

Eminen Susanna Rantanen kuvailee oman Vaikuttava työnantajabrändi -podcastinsa hyötyjä seuraavasti:

1. Podcast tuottaa säännöllisesti inbound-liidejä sekä myyntiin että rekrytointiin.
2. Kaupalliset liidit tietävät Vaikuttava Työnantajabrändi -konseptin ja osaavat pyytää juuri sitä.
3. Myyntityö on helpottunut: Valtaosa kontaktoiduista henkilöistä tietää meidät entuudestaan
ja kuuntelee podcastia.

Vaikuttajamarkkinoinnin koulutus Inna-Pirjetta Lahti ja Maria Sillanpää

Kirjoittaja Maria Sillanpää on B2B-vaikuttajamarkkinointitoimisto Bonfire Agencyn markkinointijohtaja ja perustajaosakas. Kuvassa Maria Inna-Pirjetta Lahden kanssa.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: