IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Näin luot hyvää sisältöä natiivikampanjaasi (ja kokemuksia epäonnistumisista)

Natiivimainonta on tuottanut erittäin lupaavia tuloksia Suomessa. Tilastojenkin valossa natiivimainonta kiinnostaa, onhan siihen käytetyt investoinnit kasvaneet hurjat 45% verrattuna vuoden takaiseen!

Myös huonoja kokemuksia mahtuu joukkoon. Tähän artikkelin listasin asiat joita kannattaa ottaa huomioon natiivia suunnitellessa (ja myös niitä syitä miksi natiivi epäonnistui).

Natiivimainonnan lyhyt oppimäärä:

1. Luo sisältöä joka on kiinnostavaa

Kuten sisältömarkkinoinnissa, myös natiivimainonnassa sisältö on kuningas.

Mietitäänpä tapaa jolla median kuluttaja, kuka tahansa meistä, käyttää digitaalisia medioita. Selaamme päivän uutisantia saadaksemme yleiskuvan mitä maailmalla tapahtuu, vierailemme sivustoilla jotka liittyvät harrastuksiimme tai meitä kiinnostaviin aiheisiin.

Kulutamme mediaa tietääksemme, oppiaksemme. Tämä pitää myös ymmärtää natiivimainontaa suunnitellessa. Lukija haluaa tietoa, informaatiota, sisältöä joka ei ärsytä vaan houkuttaa.

Epäonnistuneissa natiivimainonnan kokeiluissa ei otettu riittävästi huomioon mainosmuodon ainutlaatuisuutta. Takerrutaan liikaa sanaan mainos. Natiivimainonta on kuitenkin paljon enemmän kuin perinteinen mainos. Se on vaikuttamista, asiantuntijuutta, laatua.

Siinä missä sisältömarkkinointi pyrkii tarjoamaan lukijalle viihdyttävää ja hyödyllistä sisältöä saadakseen ja ylläpitääkseen asiakkuuksia, tuo natiivimainonta sisällön lukijan saataville osana olemassa olevaa mediaa ja sen keinoja hyödyntäen.

Miten itse median kuluttajana käytät mediaa? Luetko tunnollisesti kaikki median tarjoamat aiheet vai paneudutko vain itseäsi kiinnostavaan sisältöön?

Aivan. Kiinnostava sisältö luonnollisena osana mediaa herättää positiivista huomiota.

2. Määritä selkeät tavoitteet

Mitä haluat saavuttaa natiivimainonnalla? Selkeä tavoite antaa suunnan koko kampanjalle. Summittainen idea toivotusta lopputuloksesta ei palvele ketään ja on valitettavan usein syynä epäonnistuneessa natiivikampanjassa.

3. Personoi

Myös personoinnin puute voi tuottaa pettymyksen kampanjan tuloksissa. Jos natiivisisältöjä ei muokata sulautumaan mediaan ja kohderyhmän kiinnostuksen kohteisiin, ei natiiviotsikko vastaa lukijan intressejä ja viesti jää huomioimatta.

Suunnittele mediakokonaisuus muunkin kuin kohderyhmän ammatillisen profiilin mukaan. Mieti harrastuksia, tyypillistä elämäntilannetta ja ikäprofiilia. Ota huomioon myös valitut mediat ja muokkaa sisältöjä niihin sopiviksi.

4. Lisää lukijan ymmärrystä aiheesta

Natiivimainos ei käyttäydy kuin perinteinen mainos. Se ei pyri herättämään huomiota poikkeavalla ulkoasullaan tai provosoivalla otsikoinnilla.

Mediassa natiivimainos merkitään mainokseksi mutta kiinnostava aihe saa lukijan klikkaamaan tunnistettavasta mainonnasta huolimatta. Päätös klikistä on täysin lukijalla. Hän on kiinnostunut aiheestasi ja tämä kasvattaa merkittävästi jutun parissa vietettyä aikaa verrattuna esimerkiksi display-mainontaan.

Otsikon klikkaaminen ei vielä riitä vakuuttamaan mainostajaa nativiimainonnan tehosta. Halutaan sitoutumista. Laadukas, lukijan kiinnostuksen kohteita vastaava sisältö palvelee lukijaansa, antaa uutta tietoa, oppeja ja jopa syyn sitoutua mainostavaan yritykseen.

Suunnittele, suunnittele ja vielä kerran suunnittele. Unohda se mitä haluat yrityksesi palveluista kertoa ja mieti asiakkaan näkökulmasta. Hyvä aihepankki on asiakaspalautteet, asiakkaan ongelmat ja haasteet joihin sinun yrityksesi pystyy tarjoamaan ratkaisun. Älä puhu tuotteesta. Puhu siitä mitä sillä saadaan aikaan, mitä lisäarvoa se tuottaa.

5. Unohda ennakkoluulot, tutustu uusiin medioihin

Ole rohkea, kokeile uutta! Perinteiset, tutut ja turvalliset mediat ovat varmoja mutta tässäkin kannattaa ajatella laatikon ulkopuolelta.

Monimediaisissa natiiviratkaisuissa lukijoita voi tavoittaa hyvin yllättävistäkin lähteistä. Klikin takana on kuitenkin ihminen harrastuksineen ja mielenkiinnon kohteineen. Kiinnostava aihe natiivissa muodossa voi yllättävässä ympäristössä herättää lukijan mielenkiinnon todella tehokaasti!

6. Seuraa mainonnan etenemistä, testaa, optimoi ja analysoi

Natiivimainonnan palveluntarjoajat myyvät hyvin erilaisia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Parhaat tulokset kuitenkin saavutetaan kun saadaan aikaan mahdollisimman kattava peitto monipuolisesta mediakokonaisuudesta sekä optimoidaan sisällöt median ja kohderyhmien mukaan.

Vanha kunnon A-B testaus natiivimainosten otsikoinnissa tavoittaa oikeat lukijat läpi koko valitun mediapaletin. Lähesty aihetta eri kulmista, et koskaan voi varmasti tietää mikä lähestymistapa kolahtaa lukijaan.

 

Natiivimainonta

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: