IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Muutostöissä-kampanja haluaa avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille

29.08.2023

Kuvassa vasemmalta oikealla: kolme Muutostöissä-kampanjaan osallistuvaa vaikuttajaa Jasmin Ngo, Aishah Muhammed ja Dave Cad.

Somevaikuttajavetoinen kampanja käynnistyy syyskuussa. Asennemuutos on välttämätön ja jokaisen työelämässä olevan vastuulla.

Jotta suomalainen työelämä pysyy kilpailukykyisenä ja täyttää kulttuurisen yhdenvertaisuuden vaatimukset, vaaditaan työelämässä mukana olevilta asennemuutoksia. Syyskuun 5. päivä alkavan Muutostöissä-kampanjan tavoitteena on avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille sekä sen esteille: tietämättömyydelle, ehdollistumille ja uskomuksille. 

Somevaikuttajavetoisesti toteutettava kampanja haluaa puhutella kaikkia työelämässä olevia: avoin suhtautuminen kulttuuriseen moninaisuuteen on jokaisen työelämässä olevan vastuulla. 

Muutostöissä-yhteiskunnallisessa viestintäkampanjassa keskustelun herättäjinä toimii 20 erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa, Suomessa asuvaa somevaikuttajaa. Kampanjan rahoituksesta vastaa ja viestinnällisenä tukena toimii yli 20 organisaation joukko kaupunkeja, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä sekä merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän toimijoita. Kampanjan suunnittelija ja koordinoija on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja arvopohjaisiin yhteistöihin erikoistunut vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsinki. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen konsulttina kampanjassa toimi Wanda Holopainen Ataá Agencystä.

Monikanavaisesti, useasta näkökulmasta

Muutostöissä-kampanjassa vaikuttajat edustavat laajasti erilaisia näkökulmia: työnhakijan ja -tekijän sekä työnantajan. Heidän esiin nostamiaan teemoja ovat mm. kulttuurien lukutaito modernina työelämätaitona, erilaiset kulttuuriset todellisuudet suomalaisessa työelämässä sekä arki maahanmuuttajataustaisena työnhakijana, -antajana sekä yrittäjänä. Kampanjan kanavina toimivat Instagram, TikTok, Facebook ja Youtube. Kampanjasisällöt julkaistaan somekanavissa syyskuun aikana ja löydät ne aihetunnisteella #muutostoissa. Kaikki sisällöt julkaistaan paitsi vaikuttajien ja kumppanien tileillä, myös kootusti Instagram-tilillä @muutostoissa.

Kampanjassa mukana olevat organisaatiot ovat:

Tampereen kaupunki, Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Kouvolan kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Keuda, Haaga-Helia, Työeläkevakuuttaja Tela ry, Teknologiateollisuus, Palta, STTK, Akava, Sivista, Ammattiliitto Pro, TEK, Suomen Ekonomit, The Shortcut, International Professionals Finland ry, International Working Women of Finland ja Monika-naiset Liitto ry.

Kampanjassa mukana ovat seuraavat vaikuttajat:

Mixed Finns, Almost Finns, Hidasta elämää, Tiedenaiset, Diana Rantamäki, Jasmin Hamid, Jasmin Ngo, Miisa Nuorgam, Khaled Aziz, Rodanny Mua, Aishah Muhammed, Jasmin ja Tuomas Timisjärvi, Jenny Belitz-Henriksson, Inari Fernandéz, Laura Roca, Dave Cad, Josh Western, Tuomo Kasanen ja Vilpe.

Lisätietoja: Sanna Suonpää, Head of Marketing and Content, PING Helsinki, +358 50 300 0389, sanna@pinghelsinki.fi & Varpu Rusila, Senior Strategist, PING Helsinki, varpu@pinghelsinki.fi

The ”Muutostöissä” campaign, led by social media influencers, aims to awaken awareness for the possibilities of a culturally diverse working life

A change in attitude is necessary and the responsibility belongs to everyone in the workplace. 

This shift in mindset is required to ensure Finnish working life remains competitive and achieves cultural equality. The ”Muutostöissä” campaign, starting on the 5th of September, will bring attention to the barriers that hinder a culturally diverse working life: ignorance, biases, and beliefs.

The goal of this social media influencer campaign is to address everyone in the workplace and foster an open attitude toward cultural diversity.

In the ”Muutostöissä” social impact campaign, the initiators of the discussion are 20 social media influencers from various cultural backgrounds living in Finland. The campaign’s financing is provided and supported in communication by over 20 organizations, including cities, educational institutions, NGOs, and significant players in the labor and business sector. The campaign’s designer and coordinator is PING Helsinki, an influencer marketing agency specializing in social impact. The societal influence consultant for the campaign is Wanda Holopainen from Ataá Agency.

From multiple channels, from several different perspectives: this is how we tackle change

The influencers taking part in the ”Muutostöissä” campaign offer personal experiences from varying backgrounds: job seekers, workers, and employers. The themes the campaign influencers will highlight include cultural literacy as a modern work-life skill, cultural realities in Finnish working life, and daily life as a job seeker, employer, and entrepreneur with a diverse background. The campaign channels include Instagram, TikTok, Facebook, and YouTube. 

Campaign content will be published on various social media channels during September.

Campaign partners:

City of Vantaa, City of Oulu, City of Espoo, City of Helsinki, City of Tampere, City of Turku, City of Kouvola, Helsinki Region Chamber of Commerce, Keuda Vocational Education and Training Provider, Haaga-Helia University of Applied Science, The Finnish Pension Alliance Tela, Technology Industries of Finland, Service Sector Employers Palta, The Finnish Confederation of Professionals STTK, The Confederation of Unions for Professional and Managerial staff in Finland Akava, Finnish Education Employers Sivista, Trade Union Pro, Trade union for academic engineers and architects in Finland TEK, The Finnish Business School Graduates, Suomen Ekonomit, The Shortcut, International Professionals Finland, International Working Women of Finland and MONIKA Multicultural Women’s Association, Finland.

Influencers of the campaign:

Mixed Finns, Almost Finns, Hidasta elämää, Tiedenaiset, Diana Rantamäki, Jasmin Hamid, Jasmin Ngo, Miisa Nuorgam, Khaled Aziz, Rodanny Mua, Aishah Muhammed, Jasmin ja Tuomas Timisjärvi, Jenny Belitz-Henriksson, Inari Fernandéz, Laura Roca, Dave Cad, Josh Western, Tuomo Kasanen ja Vilpe.

More information: Sanna Suonpää, Head of Marketing and Content, PING Helsinki, +358 50 300 0389, sanna@pinghelsinki.fi & Varpu Rusila, Senior Strategist, PING Helsinki, varpu@pinghelsinki.fi

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: