Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Miten inhimillistä viestintää luodaan?

Miten inhimillistä viestintää luodaan?

Inhimillinen viestintä kertoo aitoa tarinaa ihmiseltä ihmiselle vahvasti persoonaa hyödyntäen. Sen toteuttamiseen tarvitaan persoonaa, osallistamista ja monikanavaista lähestymistä.

Inhimillisen viestinnän toteuttamiseen tarvitaan persoonaa, osallistamista ja monikanavaisuutta

Persoona tarkoittaa yksilöiltä tulevaa viestintää organisaatioviestinnän sijaan. Vaikuttajan näkökulmasta tämä tarkoittaa avoimuutta ja rohkeutta tuoda somekeskusteluun oma persoona kaikkine puolineen.

Vuorovaikutusta lisätään osallistamalla vaikuttajia ja seuraajia sekä kannustamalla seuraajia vuoropuheluun vaikuttajan, yrityksen tai organisaation kanssa. Vaikuttava viestintä on aina kaksisuuntaista ja kaikkia osapuolia osallistavaa. Innostumme, kun tunnemme voivamme aidosti vaikuttaa asioihin. Tässä piilee valtava voima. 

Monikanavaisuus painottaa hybridin mediajärjestelmän voimaa ja eri toimenpiteiden toisiaan vahvistavaa vaikutusta. Monikanavainen, pitkäjänteinen ja vahvasti inhimillisiä tarinoita myös perinteisessä mediassa ja mainonnassa esiintuova viestintätapa tuottaa tulosta ja vahvistaa ilmiöiden syntyä.

Inhimillisen viestinnän kultainen kolmio

Inhimillisen viestinnän kultaisen kolmion keskellä ovat vastuullisen viestinnän peruselementit: kaikkien toimijoiden yhteiset arvot, halu toimia vastuullisesti sekä tunnustaa ihmisten erilaisuuden voima ja tuoda diversiteetti näkyvästi osaksi viestintää ja markkinointia. 

Yhteistyöhön valittavat vaikuttajat voidaan jakaa arvojohtajiin, arvoilmentäjiin ja arvomyötäilijöihin. Vastuullisuus liittyy niin yrityksen kuin vaikuttajan toimintatapoihin mutta myös ymmärrykseen siitä, että inhimillistä viestintää tehdään ihmisten kanssa.

Diversiteetti liittyy vahvasti monikulttuurisuuteen ja kulttuurisensitiivisyyteen, joista molemmista meillä kaikilla viestijöillä ja markkinoijilla on erittäin suuri vastuu. Mediakasvatusseuran Kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen opas antaa hyviä ja konkreettisia vinkkejä muun muassa erilaisten yleisöjen huomioimiseen, kuuntelemiseen, oppimiseen ja ennakko-oletusten välttämiseen. Somessa kulttuurisensitiivisyys ja monikulttuurisuus liittyvät erityisesti käytettävään kuvamaailmaan sekä käsiteltäviin aiheisiin. 

Niin yrityksen, organisaation kuin somevaikuttajankin on ymmärrettävä, että sisällöissä käytetyt kuvat vaikuttavat laajasti siihen, minkälaista maailmankuvaa rakennetaan. On tärkeää pysähtyä tarkastelemaan omaa visuaalista virtaansa ja pohtia, löytyykö käytetystä kuvastosta esikuvia kaikille ja onko visuaalisuus linjassa omien arvojen ja toiminnan kanssa.

Haluatko lukea lisää maailman muuttamisesta somessa? Tutustu ja osta Muuta maailmaa somessa – Hyväntekijän käsikirja nyt niin saat alekoodilla MUUTAMAA 20% alennusta.

Onko teidän organisaationne hyödyntänyt sosiaalisen median vaikuttajia viestinnän inhimillistämisessä? Jos haluat pohtia mahdollisuuksia yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntijamme Pinja Orren kanssa, niin ota yhteyttä puh. 040 451 0413.

Artikkelin teksti on julkaistu osana Muuta maailmaa somessa – Hyväntekijän käsikirjaa (Alma Media 2022).

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: