Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Mitä vaikuttavuusviestintä vaatii?

Vaikuttavuusviestintä

Vaikuttavuusviestintä (social impact influencing) keskittyy sosiaalisessa mediassa tehtäviin toimenpiteisiin ensisijaisesti aitojen ihmisten (mm. somevaikuttajien) kautta. Kyseessä on yrityksen, yksittäisen vaikuttajan tai organisaation kokonaisvaltainen strategia ja tapa viestiä valituista teemoista. Vaikuttavuusviestintä sosiaalisessa mediassa edellyttää neljää V:tä eli vastuuta, valintoja, vuorovaikutusta ja viestintää:

Vastuuta aiheista, joita käsitellään, tiedon oikeellisuudesta, omasta roolista vaikuttajana, sisällöntuottajana tai organisaationa sekä tietysti oman toiminnan yhteiskuntavastuuta myös laajemmin.

Valintoja siitä, keiden kanssa tehdään yhteistyötä, minkälaisia kuvia käytetään ja mikä on tarinan kerronnan tyyli: Mitä asioita käsitellään ja miten? Minkälaisia sisältöjä kommentoidaan ja jaetaan? Mitä jätetään sanomatta? Aktiivisia maailmaa muuttavia valintoja tekevät päivittäin sekä vaikuttajat että organisaatiot.

Vuorovaikutusta yleisön kanssa: käydään rohkeasti avointa ja kaksisuuntaista keskustelua valituista teemoista, kehitytään, kehitetään, hyväksytään eriävät mielipiteet ja tarjotaan kaikille mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Viestintää monikanavaisesti ihmiseltä ihmiselle – huomioiden niin vuokrattu, maksettu kuin oma ja ansaittu media.

Milloin vaikuttavuusviestintä toimii parhaiten?

Omia tavoitteita tukeva vaikuttavuusviestintä lähtee oman roolin ymmärtämisestä osana laajemman mielipiteen syntymistä, edellyttää arvopohjaisen mission määrittelyä ja vaatii vastuun kantamista jokapäiväisissä valinnoissa ja viestinnän teoissa.

Vaikuttavuusviestinnän menestyksekäs toteuttaminen edellyttää, että:

  • ymmärretään oma rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja maailman parantamisessa.
  • tunnistetaan ja päätetään ne yhteiskunnalliset asiat ja aiheet, joihin halutaan vaikuttaa ja ottaa aktiivisesti kantaa.
  • hyödynnetään omaa roolia, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta esimerkin näyttämisessä. 
  • viestitään aktiivisesti ja kaksisuuntaisesti some-kanavissa.

Parhaat tulokset saavutetaan, kun vaikuttavuusviestinnän toimenpiteet ulottuvat organisaation omiin kanaviin, maksettuun mainontaan, ansaittuun mediaan sekä vaikuttajamarkkinointiin, jonka kautta syntyvät uskottavuus ja vaikuttavuus.

Yhteiskuntavastuun kantaminen on jokaisen organisaation asia, ja vastuullisesti toimimalla ja ympäristöömme positiivisesti vaikuttamalla nähdään myös liiketoiminnan kannalta merkittäviä muutoksia: yrityksen imago paranee, markkina-asema vahvistuu, syntyy kustannussäästöjä, työnantajamielikuva paranee ja näiden vaikutuksesta tulos kohenee. Myös 70 prosenttia kuluttajista on valmis maksamaan 35 prosenttia enemmän sellaisista tuotteista, joita tuottavat yritykset toimivat vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Yleishyödyllisten organisaatioiden kannalta avoin ja kaksisuuntainen viestintä lisää luottamusta, parantaa tiedon löydettävyyttä ja mahdollistaa keskustelun syntymisen ja sitä kautta myös kehittymisen.

Yksittäisen somevaikuttajan näkökulmasta kyse on ennen kaikkea oman työn merkityksellisyydestä ja vaikuttavuuden kokemuksen vahvistumisesta. Yhteiskunnalliset avaukset resonoivat myös vaikuttajan liiketoimintaan: hänen uskottavuutensa ja kiinnostavuutensa lisääntyvät, henkilöbrändi ja ajatusjohtajuus vahvistuvat ja yhteistyömahdollisuudet paranevat. Yhteistyön kautta vaikuttaja pääsee mukaan ”itseään suurempiin” hankkeisiin, joiden vaikuttavuus on parhaimmillaan maailmanluokkaa ja joiden avulla solistista voi tulla globaalin ”sinfoniaorkesterin” jäsen.

*Artikkelin teksti on julkaistu osana Muuta maailmaa somessa – Hyväntekijän käsikirjaa (Alma Media 2022).

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: