Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Miksi yritykset tarvitsevat videostrategian?

Videolle Tapio Haaja Miksi yritykset tarvitsevat videostrategian

Mihin tarkoitukseen yrityksessäsi tuotetaan videoita? Onko jokaiselle videosisällölle määritelty tavoite ja siihen sopivat onnistumisen mittarit? Entä strategia, johon videosisällön suunnittelu perustuu? Videoita ei kannata tehdä pelkän tekemisen vuoksi, ja moni kompastuukin oikeanlaisen tekemisen suunnitteluun. Lue alta, miksi yrityksesi tarvitsee videostrategian, ja miten videota kannattaa hyödyntää parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Video nähdään yhä enenevissä määrin oleellisena osana yritysten markkinointia ja myyntiä. Video on sisältömuotona tehokas, sillä ihmiset sisäistävät videon välittämän viestin usein paremmin kuin esimerkiksi luettuna. Videon avulla on myös mahdollista saada asiakkaat viihtymään sisältöjesi parissa. Video itsessään ei kuitenkaan ratkaise mitään, tai saa kohderyhmää innostumaan yrityksestäsi automaattisesti. Usein yritysten ongelma on se, että videoita tehdään yksittäisinä tuotantoina ja muusta sisällöntuotannosta erillisinä projekteina, ikään kuin fiilispohjalta. Tällöin videoilla harvoin on liiketoiminnallista arvoa.

Videosta on mahdollista saada paljon enemmän irti (ja parempi ROI), jos videosisältöjä suunnitellaan ja tuotetaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti – kuten mitä tahansa muutakin sisältöä. Siksi videosisältöä tulisi ajatella jatkumona ja sisällyttää videostrategia yrityksen sisältöstrategiaan. Hyvät uutiset tulevat tässä: jos yritykselläsi on käytössä toimiva sisältöstrategia, olet jo tehnyt suurimman työn.

3 x miksi videostrategia kannattaa

1. Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys

Jatkuva ja suunnitelmallinen tekeminen on edellytys kehitykselle ja kasvulle. Sama pätee myös videoihin. Suunnittelemalla miten, milloin ja minkälaisia videoita yrityksessäsi tehdään, sitoudut tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen, joka luo pohjan tulosten saavuttamiselle.

2. Yllätyksellisyys ja kiinnostavuus

Ihmiselle on tyypillistä tuttujen kaavojen toistaminen ja rutiininomaisuus. Monella elämänalueella se voi olla hyväkin juttu, mutta sisällöntuotannossa vaaditaan vaihtelua – saman sisällön toistaminen muuttuu katsojalle nopeasti tylsäksi. Suunnittelemalla etukäteen erilaisia ja eri pituisia sisältöjä (eri tarkoituksiin) pysyt mielenkiintoisena ja onnistut yllättämään.

3. Tavoitteellisuus ja mittaminen

Ehkä tärkein videostrategian elementti on tavoitteiden määrittäminen ja mittaaminen. Kaikki lähtee selkeistä tavoitteista – jokaisella videosisällöllä on oltava yksi pääasiallinen tarkoitus ja tavoite. Toimintaa on mahdollista ohjata oikeaan suuntaan vain mittaamalla videoiden toimivuutta ja testaamalla mikä toimii ja mikä ei.

Mitä videostrategia pitää sisällään?

Videosisältöjen pitää tavoittaa oikeat kohderyhmät oikeissa kanavissa ja inspiroida haluttuun toimintaan. Siksi videostrategia on modernille videomarkkinoijalle ehdoton työkalu. Vastaukset seuraaviin kysymyksiin tekevät videoiden suunnittelusta ja tuottamisesta kannattavaa.

1. Miksi teet videoita?

Mihin tarkoitukseen yrityksessäsi tehdään videoita? Jokaisella videosisällöllä pitää olla selkeä tarkoitus ja yksi pääasiallinen tavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi bränditunnettuuden kasvattaminen, myynnin lisääminen tai nykyisten asiakkaiden hoivaaminen.

2. Kenelle teet videoita?

Kun videon tekemiseen panostetaan, on tärkeää, että se tavoittaa oikeat kohderyhmät oikeissa kanavissa ja inspiroi haluttuun toimintaan. Oikeanlainen sisältö on asiakaslähtöistä sisältöä:

videon pitää olla asiakkaalle hyödyllinen ja auttaa asiakasta etenemään ostoprosessissa. Videosisällön kohderyhmä määrittää myös videon tyyliä ja jakelukanavien valintaa.

3. Mitkä ovat videoidesi jakelukanavat?

Mistä kanavista kohderyhmät löytävät videosisältösi? Jakelukanava tulee ottaa huomioon jo videosisältöjen suunnitteluvaiheessa ja tänä päivänä jakelukanava on oleellinen osa videostrategiaa. Yksi ja sama video eri kanavissa ei enää toimi, vaan video pitää optimoida jokaiseen julkaisukanavaan sopivaksi. Sisällöillesi oikeat jakelukanavat ovat ne, joissa videosi tavoittavat kohderyhmäsi ja ohjaavat heidät omiin kanaviisi, kuten verkkosivuille ja blogiin.

4. Mihin ostoprosessin vaiheeseen video tehdään?

Videoita kannattaa hyödyntää bränditunnettuuden kasvattamisesta aina olemassa olevien asiakkaiden nurturointiin, eli asiakkaan ostoprosessin jokaisessa vaiheessa. Tuottamalla oikeanlaista sisältöä kaikkiin asiakkaan ostoprosessin vaiheisiin varmistat asiakaslähtöisen ja liiketoiminnallisesti kannattavan sisällön läpi funnelin.

5. Miten mittaat videosisällön onnistumista?

Videoiden mittaamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa, sillä mittaristo pitää suhteuttaa tekemiseen ja tavoitteisiin. Oikeiden mittareiden valinnassa tärkeintä on miettiä, miksi juuri sinä teet juuri sitä mitä teet?

Me Videolle videotoimistossa haluamme auttaa sinua suunnittelemaan säväyttävää videosisältöä, joka tuottaa myös tulosta. Lataa tästä video brief -muistilista videoiden tavoitteellisen suunnittelun tueksi.

Videolle Miksi yritykset tarvitsevat videostrategian

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: