IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Kysely: Yli puolet suomalaista somevaikuttajista jättää tiettyjä aiheita käsittelemättä

Tiedote 13.2.2019

Vaikuttamisyritykset sosiaalisessa mediassa ovat arkipäivää myös Suomessa. PING Helsingin tekemän kyselyn mukaan 63% suomalaisista somevaikuttajista jättää systemaattisesti tiettyjä aiheita käsittelemättä näiden aiheuttamien reaktioiden pelossa. Vältettävien aiheiden top 5 on: maahanmuutto, politiikka, seksuaalisuus ja sukupuoli sekä kasvatus ja ympäristö.  

Faktantarkastuksen käytännöt vaihtelevat

Kyselyyn vastanneista vaikuttajista 83% uskoo somevaikuttajien myös levittävän virheellistä tai tarkistamatonta tietoa. Suomalaisten somevaikuttajien käsitys faktantarkistuksesta ja vaikuttajien vastuusta vaihtelee suuresti riippuen vaikuttajan taustasta. Järjestelmällistä tapaa suhtautua tiedon luotettavuuden arviointiin ei ole eivätkä kaikki vaikuttajat tunnista rooliaan tiedon jakajana.

Keskustelua somevaikuttajien vaikutusvallasta tulee käydä entistä enemmän ja aiempaa avoimemmin. Valtaosalla vaikuttajista ei ole lainkaan viestintäalan koulutusta ja moni on itse oppinut ammattinsa. Kaupallisuudesta on puhuttu jo pitkään, nyt olisi aika puhua myös sisältöjen paikkansapitävyydestä,

toteaa PING Helsingin toimitusjohtaja Inna-Pirjetta Lahti.

Somevaikuttajan rooli on pysyvä

Joka kolmas kyselyyn vastanneista vaikuttajista uskoo, että vaikuttaja voi toimia sosiaalisessa mediassa myös yksityishenkilöinä. Omaa roolia julkisuuden henkilönä ja esikuvana ei välttämättä tunnisteta eikä yksittäinen vaikuttaja osaa arvioida kanaviensa vaikuttavuutta. Lahden mielestä erityisesti tässä olisi paljon kehitettävää:

Somevaikuttaja ei voi olla vaikuttaja vain silloin kun hän itse päättää niin. Vaikuttajien tulisi ymmärtää, että jokainen teko vaikuttaa, eikä vaikutusvaltaa voi päivästä tai julkaisusta riippuen säädellä, vaikuttavuuden tehon määrittelee aina yleisö. Tähän koko vaikuttajamarkkinointikin itseasiassa perustuu. Sisältö on totta ja mielipiteet aitoja huolimatta siitä, liittyykö niihin esimerkiksi kaupallinen näkökulma vai ei.

PING Helsingin ja Mediapoolin teettämässä kyselyssä selvisi myös, että yli kolmannes vaikuttajista saa säännöllisesti yhteydenottopyyntöjä, joiden tarkoitusperistä vaikuttajat eivät ole täysin selvillä.

Kysely on toteutettu osana Mediapoolin ja PING Helsingin yhteistyötä. Suomalaisille somevaikuttajille lähetettyyn kyselyyn vastasi loka-marraskuussa 2018 87 somevaikuttajaa. Vastaajien seuraajamäärät somessa vaihtelivat 5 000-100 000 välillä.

Katso kyselyn tarkempi yhteenveto täältä.

 

Lisätiedot:

Inna-Pirjetta Lahti, PING Helsinki + 358 503760824 inna@pinghelsinki.fi

www.pinghelsinki.fi

www.pingethics.fi  

 

PING Helsinki on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys, joka 
mahdollistaa kohtaamisia ja on mukana luomassa ilmiöitä muuttuvassa 
mediakentässä. Kehittämällä vaikuttajamarkkinoinnin eettistä koodistoa PING
Ethicsiä sekä vaikuttajamarkkinoinnin mitattavuutta ja tutkimusta PING Helsinki vie eteenpäin koko mediatoimialaa. Vuoden 2019 aikana PING Helsinki tiivistää yhteistyötä Mediapoolin kanssa päätehtävinään somevaikuttajien vastuullisuuden vahvistaminen ja suomalaisten vaikuttajien näkemysten välittäminen huoltovarmuusorganisaation osana toimivalle Mediapoolille.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: