Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Kohti parempaa maailmaa yhdessä

Hyväntekijän käsikirja - muuta maailmaa somessa

Viestinnän virtaukset sosiaalisessa mediassa liikuttavat maailmaa ja muuttavat yhteiskuntia ennen näkemättömällä vauhdilla. Mediaympäristön ja valtarakenteiden muutos on kiihtynyt viimeisen viiden vuoden aikana, ja seuraavan kolmen vuoden aikana ennustetaan tapahtuvan suurempi muutos kuin edellisen 30 vuoden aikana.

Olemme siirtyneet hybridiin mediajärjestelmään, jossa perinteiset mediat verkkojulkaisuineen sekä sosiaalisen median alustat ja muut sisällöntuottajat vaikuttavat rinnakkain ja limittäin, olipa kyse viihteestä, uutisista tai vertaissisällöistä. 

Samaan aikaan niin yritykset kuin somevaikuttajatkin hakevat työlleen ja toiminnalleen merkitystä. Ilmassa on paljon kysymyksiä: Miten voimme käyttää vaikutusvaltaamme inhimillisen hyvinvoinnin lisäämiseen? Voimmeko tehdä yhdessä maailmasta paremman paikan? Miten oman työn merkityksellisyys, yhteiskuntavastuu ja halu muuttaa maailmaa voivat lisätä hyvinvointia ja samalla vahvistaa henkilöbrändiä, yrityksen ajatusjohtajuutta ja tuoda lisää bisnestä?

Vaikuttavuusviestintä – mitä se on?

Vaikuttavuusviestintä eli yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vaikuttaminen (social impact influencing) on yrityksen, vaikuttajan tai organisaation kokonaisvaltainen strategia, joka liittyy niihin yhteiskunnallisiin teemoihin, joiden puolesta he ovat valmiita toimimaan. Nämä teemat voivat liittyä esimerkiksi ilmastoon, ympäristöön, työoloihin, palkkoihin, koulutukseen, terveydenhuoltoon, vapauteen, sukupuolten tasa-arvoon, hyvinvointiin tai mihin tahansa muuhun yhteiskunnalliseen teemaan. Varsinainen vaikutus syntyy siitä, miten tästä strategiasta ja sen mukaisista aidosta teoista osataan viestiä halutulle kohderyhmälle.

Kuluttajille ja suurelle yleisöille yritysten, organisaatioiden ja vaikuttajien vastuullisuus on yhä tärkeämpää, ja kyselytutkimuksissa yhä useampi on myös valmis maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetuista tuotteista, palveluista ja sisällöistä. 

Suunta on tärkein. Kyse on siitä haluammeko muuttaa asioita ja toimintaamme paremmaksi. Kun suuri määrä yrityksiä, vaikuttajia ja organisaatioita muuttaa toimintaansa vastuullisemmaksi, on vaikutus todella merkittävä. Kun esimerkiksi globaali elintarvikealan suuryritys muuttaa edes vähän toimintaansa, on sillä positiivinen vaikutus satojen tuhansien ihmisten työoloihin ja satojen miljoonien ihmisten terveyteen. 

Yritysten vastuullisuusviestintää pidetään kuitenkin usein viherpesuna. Esimerkiksi Finlaysonin keväällä 2021 tekemässä GreenCap-tutkimuksessa jopa puolet vastaajista sanoi, ettei luota yritysten vastuullisuusviestintään. Vastuullisuusviestinnän vaikuttavuutta hankaloittaa entisestään se, että 40 prosenttia kuluttajista ei jaksa ottaa selvää vastuullisuudesta ja melkein puolet on sitä mieltä, ettei löydä vastuullisuudesta riittävästi tietoa. Vastuu vastuullisuusviestinnästä on niin yrityksillä, kuluttajilla, somevaikuttajilla kuin julkishallinnolla. Tarve vaikuttavuuslukutaidon lisäämiseen on aito ja akuutti.

llmiöiden syntyminen muuttaa maailmaa

Sosiaalinen media näyttelee merkittävää roolia uuden, virtauksiin perustuvan vallan muodostumisessa. Uusi valta perustuu jakamiseen, hyödyntää verkostoja ja joukkoistusta ja on epämuodollista ja itseorganisoituvaa – usein myös spontaania ja lyhytaikaista. Hetkessä syntyy ilmiöitä, joista voi muodostua globaaleja, maailmaa muuttavia liikkeitä, tai toisaalta keskustelu saattaa tyrehtyä yhtä pian kuin on syntynytkin. Ilmiön takana voi olla yksittäinen ihminen tai järjestelmällisesti rakennettu viestintähanke – vaikuttavuudessa ei ole eroa. Samalla vanhat auktoriteetit, instituutiot ja hierarkiat menettävät merkitystään.

Mediakentällä vallan murtumiseen on jo löydetty lääkkeitä, mutta nyt myös yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden on hyväksyttävä, ettei organisaatioita koskevaa viestintää johdeta enää yrityksen sisältä päin, vaan keskustelua sosiaalisessa mediassa voi käydä ja johtaa kuka tahansa. Se edellyttää organisaatioilta jatkuvaa valmiutta ja valmistautumista monikanavaiseen viestintään sekä kohderyhmien ja teemojen kannalta relevanttien vaikuttajien tunnistamista ja hyvää suhdetta heihin. 

Spontaanisti syntyneistä joukkoliikkeistä muodostuu hetkessä globaaleja ilmiöitä, jotka leviävät sosiaalisen median kanavissa ennustamattomasti ja joiden voimaa perinteinen media vahvistaa omalla työllään.

Mitä jos kaikki yritykset, organisaatiot ja somevaikuttajat alkaisivat systemaattisesti käyttää somen voimaa positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi?

Tuloksena voisi olla suuria joukkoja aktivoivia globaaleja liikkeitä, joiden seurauksena muuttaisimme pysyvästi omaa käyttäytymistämme. Yksilöistä lähtevä muutos vaikuttaa vääjäämättä yritysten, organisaatioiden ja valtioiden toimintaan, jolla taas on valtava ja nopeakin positiivinen vaikutus hyvinvointiin maapallolla.

Tavoitteena aito ja inhimillinen auttaminen

PING Helsingin tavoitteena on auttaa yrityksiä, organisaatioita ja sosiaalisessa mediassa toimivia vaikuttajia löytämään oman merkityksensä, tunnistamaan tavat, joilla he voivat muuttaa maailmaa, ja varmistamaan, että tavoiteltu kohderyhmä saadaan sitoutettua haluttuun muutokseen. 

Kuten aiemmin jo todettua, viestinnän virtaukset sosiaalisessa mediassa liikuttavat maailmaa ja muuttavat yhteiskuntia ennen näkemättömällä vauhdilla. Me haluamme auttaa yrityksiä, organisaatioita ja somevaikuttajia viestimään somessa asioista, joiden avulla maailmasta tulee meille kaikille parempi paikka. Toisaalta haluamme lisätä yritysten ymmärrystä siitä, että viestimällä aktiivisesti vastuullisuusteemoista oikein ja oikeiden vaikuttajien kautta saadaan aikaan  positiivinen vaikutus paitsi ympäröivään maailmaan myös yrityksen tulokseen. Organisaatioille sosiaalinen media avaa aivan uuden mahdollisuuden viestinnän inhimillistämiseen, kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen ja tunteita herättävään tarinankerrontaan.

Oletko sinä jo tunnistanut ja päättänyt ne yhteiskunnalliset asiat ja aiheet, joihin haluat vaikuttaa ja ottaa aktiivisesti kantaa? Oletko valmis hyödyntämään omaa rooliasi ja vaikuttavuuttasi ja näyttämään esimerkkiä muille, niin omassa elämässäsi kuin työroolissasikin. 

Somessa erottuvat todelliset tarinat ja kyky herättää tunteita. Tämä on perinteisesti somevaikuttajina toimivien sisällöntuottajien vahvuutta ja toisaalta aiheuttaa useimmille yrityksille ja organisaatioille haasteita. Haluamme kannustaa viestinnän inhimillistämiseen nimenomaan viestimällä ihmisiltä ihmisille!

Artikkelin kirjoittajat: Inna-Pirjetta Lahti & Tuomo Meretniemi

Tilaa aihetta käsittelevä uunituore tietokirjasi

Pääset syventymään aiheeseen uunituoreen PING Helsingin toimitusjohtaja Inna-Pirjetta Lahden ja kasvujohtaja Tuomo Meretniemen noin 400 sivuisen yhteisen esikoisteoksen muodossa Muuta maailmaa somessa – Hyvän tekijän käsikirja. Hanki äänikirja täältä tai tilaa teos kovakantisena kirjana täältä.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: