IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Jonathan Bean: Ilman selkeää visiota et menesty

Jonathan Bean

Huhtikuun 28. päivä järjestettävä PING Helsinki Business Festival lähestyy. Pohjois-Euroopan johtava sisältö- ja vaikuttajamarkinnoinnin tapahtuma tarjoaa uusia näkökulmia ja käytännön vinkkejä liiketoimintapäättäjille, markkinoijille ja sisällöntuottajille.

Mynewsdesk on yksi PING Helsingin yhteistyökumppaneista. Istuimme alas Mynewsdeskin Chief Marketing Officerin Jonathan Beanin kanssa, joka pitää tapahtumassa masterclass-puheenvuoron. Keskustelimme menestyksestä, sisältö- ja vaikuttajamarkkinoinnin uusimmista trendeistä ja viestijöiden kohtaamista haasteista. Bean myös kertoi, mitä PING Helsingiltä kannattaa odottaa.

Menestyksen avain on uskallus kokeilla uutta

Bean on työskennellyt Mynewsdeskillä kahdeksan vuotta ja istuu tällä hetkellä yrityksen markkinoinnin puikoissa. Paljon on muuttunut viime vuosina. Yrityksen työntekijöiden määrä on kasvanut kahdestakymmenestä kahteensataan ja palveluja käyttävien brändien määrä viidestäsadasta viiteentuhanteen. Nykyään Mynewsdeskiä käyttää yli 67 000 markkinoijaa ja viestijää 104 maassa. Beanin mukaan ratkaiseva tekijä menestyksessä on ollut uskallus kokeilla uutta. Mynewsdesk on rohkeasti kokeillut ja testannut, oli kyseessä sitten uusi tuote, hallinnollinen uudistus tai uusien markkinoiden valloitus. Beanin mukaan Mynewsdesk on myös hyvä esimerkki yrityksestä, jolla on vahva visio ja tarkoitus. ”Sinulla voi olla parhaat työntekijät, paras teknologia ja suuri budjetti, mutta ilman selkeää visiota et menesty”.

Bean uskoo, että uuden kokeilemisella on ollut tärkeä rooli myös hänen henkilökohtaisessa menestyksessään. “Nopeasti kasvavassa start-up yrityksessä pääsee tekemään monia asioita. Olen Mynewsdesk-urani aikana ollut monissa eri rooleissa ja tehnyt alkuaikoina töitä niin markkinoinnin, budjetoinnin, asiakaspalvelun kuin henkilöstöhallinnonkin parissa.” Bean on sitä mieltä, että menestyäkseen on oltava avoin muutoksille ja valmis toisinaan myös epäonnistumaan.

Entä miksi PR:llä menee hyvin myös yleisesti? ”Katsotaan sitten hakukoneita, mediaa tai sosiaalisia medioita, sisältö on aina tärkeässä roolissa. Ja sisältö ja tarinankerronta on PR:n ja viestinnän ydinosaamista”, Bean toteaa.

Tarjoa sisältöä, jolla on väliä

Kun keskustelu siirtyy markkinoinnin tämänhetkisiin trendeihin, Bean nostaa esiin viime aikoina keskustelua hallinneen kysymyksen sisällön määrästä ja laadusta. Bean itse painottaa sisällön laatua ja kohdistamista omalle, tarkasti määritetylle kohderyhmälle. Bean kuitenkin huomauttaa, että monille yrityksille, joiden kanssa hän tekee töitä, myös määrä on ongelma. “Yritykset alkavat ymmärtää, että heidän täytyy tuottaa enemmän sisältöä. Mainokset ja sähköpostimarkkinointi eivät enää riitä, ja yritysten täytyy tarjota myös sisältöä, joka opettaa tai viihdyttää asiakkaita”.

Vaikuttajamarkkinoinnissa Bean toivoo, että yritykset ymmärtäisivät tulevaisuudessa paremmin, että jokainen voi olla vaikuttaja. Beanin mukaan esimerkiksi yrityksen työntekijät ovat loistavia vaikuttajia. Toinen useiden yritysten sivuuttama ryhmä ovat asiakkaat. “Asiakkaiden pitäisi olla yrityksen suurimpia puolestapuhujia. On aika miettiä, kuinka yritykset hyödyntävät heitä”.

Kun Beanilta kysytään, mitä hän pitää viestijöiden suurimpina haasteina, hän vastaa “aika, teknologia ja tarinankerronta”. Bean kertoo, että monet Mynewsdeskin asiakkaista kokevat eri viestintäkanavien hallinnan olevan aikaa vievää ja vaivalloista. Teknologia myös kehittyy jatkuvasti ja mukana pysyminen vaatii jatkuvaa oppimista. Beanin mukaan monet yritykset ovat myös edelleen jumissa tuotteisiin ja palveluihin keskittyvissä markkinointiviesteissä ja kokevat uuden, tarinankerronnallisen viestinnän haastavana.

PING Helsinki – opitaan toisiltamme

PING Helsinki Business Festival ja muut samankaltaiset tapahtumat saavat Beanilta kehuja. “Vaikka maailma digitalisoituu, on tärkeää tavata ihmisiä kasvotusten ja jakaa kokemuksia, onnistumisia ja, kaikista tärkeintä, epäonnistumisia. Kenelläkään ei ole oikeita vastauksia”, Bean toteaa. Hän uskoo, että tapahtumassa jaetut kokemukset ja ajatukset voidaan toimistolla muuttaa konkreettiseksi toiminnaksi.

Beanin oman puheenvuoron otsikko PING Helsingissä on “The Journey from What and How to Why – the Only Way to Marketing to Succeed”. Beanin mukaan yrityksen tarkoitus on jo pitkään ollut keskusteltu aihe. Tutkimusten mukaan yritykset, joilla on vahva visio ja selkeä tarkoitus, tuottavat kilpailijoitaan huomattavasti parempia tuloksia. Puheenvuorossaan Bean käsittelee erityisesti markkinoinnin ja viestinnän kytkemistä yrityksen tarkoitukseen (Purpose Driven Communications). Bean havainnollistaa tarkoitukseen pohjautuvan viestinnän käyttöä ja tuottamia tuloksia kahdella case-esimerkillä. Hövdingin ”Give a Beep”-kampanja on niittänyt mainetta sekä New Yorkissa, Lontoossa että Tukholmassa ja Mynewsdesk Now-kampanja palkittiin Ruotsin parhaana B2B-kampanjana.

Bean toivoo, että kuuntelijat veisivät hänen puheenvuorostaan mukanaan opin, että tarinankerronnallinen viestintä palvelee brändäyksen lisäksi myös kaupallista tarkoitusta. Oikean sisällön jakaminen oikeissa kanavissa voi johtaa kaupalliseen menestykseen, mikä on tärkeä oivallus sekä markkinoijille että muille liiketoimintapäättäjille.

Entä mitä Bean itse odottaa tapahtumalta eniten?

“Olen aina pitänyt Suomea yhtenä maailman kärkimaista sekä luovuudessa että teknologiassa. Olen matkustanut ympäri maailmaa ja Suomeen on aina mukava tulla, sillä siellä löytyy vahvaa osaamista molemmissa. PING Helsinki kerää sekä luovat lahjakkuudet että teknologian osaajat samaan huoneeseen”.

 

Osta liput PING Helsinki Business Festivaliin viimeistään 31.3.2017! 1.4. alkaen hinta nousee 650€ +alv. Lisätiedot: www.pingfestival.fi.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: