Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Inhimillinen tulevaisuus tarvitsee inhimillistä markkinointia – mitkä ovat tulevaisuuden työkalut?

inhimillinen tulevaisuus

Haastattelussa Perttu Pölönen (17.12.2019)

Tammikuun PING Studion keynote puhujan, futuristi Perttu Pölösen sanoin, olemme siirtymässä teknologisesta vallankumouksesta inhimilliseen vallankumoukseen, jolloin tärkeimmäksi osaamiseksi nousevat mielikuvitus ja sydämen taidot. 

Pölösen mukaan jatkuvan muutoksen keskellä tärkeintä on keskittyä siihen, mikä ei muutu: tulevaisuudessa arvokkainta osaamista ovatkin juuri ne taidot, joita tarvitsemme läpi elämän. Tästä ajatuksesta syntyi joulukuussa ilmestynyt Pölösen esikoisteos, Tulevaisuuden lukujärjestys.

Jos Pölönen saisi päättää, tulevaisuudessa koulun lukujärjestys näyttäisi tältä:

Tulevaisuus & Teknologiat Uteliaisuus & Kokeilu Luovuus & Improvisaatio Ongelman-

ratkaisutaidot & Sopeutumiskyky

Intohimot & Luonne Kommunikaatio & Tarinankerronta Kriittinen ajattelu & Tulkinta Yrittäjyys & Tiimityöskentely
Pitkäjänteisyys & Kärsivällisyys Hyvinvointi & Itsetuntemus Myötätunto & Rehellisyys Moraalinen rohkeus & Etiikka

 Jälki-istunto: Rakkaus

 

PING Studion puheenvuorossaan Perttu tulee jakamaan ajatuksiaan siitä, miksi inhimillisyys korostuu tulevaisuudessa ja mitä markkinoinnin maailma voisi oppia Tulevaisuuden lukujärjestyksestä.

Mitä teknologisemmaksi yhteiskuntamme kehittyy, sitä enemmän tarvitaan inhimillisyyttä. Ympäristössä, jossa asiat tehdään teknologian avulla puolestamme, korostuu ihmisten välinen vuorovaikutus. Vaikka teknologia auttaa ja helpottaa arkeamme monella tapaa, tarvitaan oikeiden ongelmien kohtaamisessa ihmisen ongelmanratkaisukykyä ja tiimityöskentelyä.

Kun kommunikointi ja vuorovaikutus ihmisten kanssa tapahtuu tänä päivänä yhä useammin ruutujen takaa, saatamme unohtaa, että ruudun toisellakin puolella on vain ihminen. Sosiaalinen media on tuonut mukanaan ikävän kääntöpuolen ja lisännyt esimerkiksi kiusaamista ja trollaamista. 

Vaikuttajilla on erityisen suuri vastuu sosiaalisessa mediassa, minkälaisia malleja he antavat eteenpäin. Miten he tuovat esille inhimillisyyttä, hyvää asennetta ja niitä itselle tärkeimpiä arvoja?

“Vuonna 2020 vaikuttaja on maailman tulkitsija, joka jakaa omia ajatuksiaan ja kuvaa ympäröivää maailmaa omasta perspektiivistään seuraajiaan kiinnostavalla tavalla – viihdearvoa unohtamatta. Vaaditaan oivaltavuutta, substanssia ja laatua. Kun kilpaillaan ajasta ja huomiosta, itsestäänselvyydet eivät kanna, vaan persoona ja asiantuntijuus ratkaisee.” 

Myös yritysmaailmassa on tärkeää muistaa inhimillisyys. Monet organisaatiot pyrkivät luomaan itsestään mahdollisimman kirkkaan kiiltokuvan, jolloin ne jäävät helposti kylmiksi, etäisiksi ja vaikeasti lähestyttäviksi. 

Inhimillinen vallankumous edellyttää siis myös yrityksiltä läheisempää kontaktia ja vuorovaikutusta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, tähän vaikuttajat tarjoavat luonnollisen sillan. Yritysten välinen kilpailu on kovaa, jolloin kilpailuetuina toimivat yhä useammin autenttisuus, rehellisyys ja läpinäkyvyys.

Kevään 2020 PING Studioiden sarja alkaa katsauksella tulevaan: Kuka on vaikuttaja 2020-luvulla? Mitä työkaluja menestys vaatii tulevaisuudessa?

Tervetuloa PING Studioon 21.1.2020 kuulemaan lisää Perttu Pölösen ajatuksia inhimillisestä tulevaisuudesta. Ilmoittaudu mukaan täällä!

 

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: