Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Huomioi nämä seikat, kun vaikuttajamarkkinoinnissa on mukana lapsia

Lapset ja vaikuttajamarkkinointi

Aina, kun mainonnassa on mukana lapsia, on turvallisuusseikkoihin syytä kiinnittää erityisen suurta huomiota. Mainoksessa ei saa olla läsnä edes potentiaalista turvallisuusriskiä: putoamisen tai muun satuttamisen vaaraa. Joten muista huomioida nämä seikat, kun vaikuttajamarkkinoinnissa on mukana lapsia:

Turvallisuusseikat ovat merkityksellisiä ensisijaisesti lapsen itsensä vuoksi, mutta myös yrityksen ja vaikuttajan vastuullisen toiminnan näkökulmasta. Somessa lasten turvallisuustekijät ovat myös luontaisesti suurennuslasin alla ja epäkohtiin puututaan herkästi. 

Jotta ikäviltä jälkipuinneilta vältytään, on sekä sisältöä tuottavan vaikuttajan että mainostavan yrityksen hyvä olla erityisen hereillä tuottaessaan sisältöä, jossa lapsi on esillä. 

Huomioi turvallisuusseikat jo briiffissä

Vaikuttajamarkkinointia tekevän yrityksen on syytä ennakoida jo briiffissään mahdolliset turvallisuusseikat: ei-turvalliset asiat ja vältettävät asiat sekä tilanteet kannattaa avata konkreettisesti.

Kenellä on vastuu?

Päävastuu turvallisuusseikkojen huomioimisesta mainonnan sisällössä on aina mainostavalla yrityksellä. Tätä vastuuta ei kuitenkaan ole tilanteessa, jossa vaikuttaja tägää yrityksen julkaisuunsa ilman yhteistyösopimusta. 

Somevaikuttajan kannattaa sisällöntuotannossaan tarkastella sisältöjään erityisen kriittisesti turvallisuusnäkökulmasta. Riskit tulee minimoida ja mahdollisuuksien mukaan tilanteessa on hyvä näkyä lapsen turvallisuutta varmistava aikuinen.

Nappaa edellä mainitut vinkit muistiin ja muista huomioida nämä seikat, kun vaikuttajamarkkinoinnissa on mukana lapsia.

Ps. Muistathan, että voit kirkastaa työtä tukevaa tieto-taitoasi säännöllisin väliajoin Feikkiä vai Faktaa- somekäsikirjastamme.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: