Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Voisiko ihminen tulla ensin? H2H lähtökohtana markkinointiviestinnän suunnittelussa

Mistä Human to Human markkinoinnin keskustelussa on oikeastaan kysymys? Onko vaikuttajien tunnistaminen ja hyödyntäminen jotain, josta meidänkin yrityksen pitäisi olla kiinnostuneita? Mitä vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan saavuttaa ja miten siitä saa parhaat tehot irti?

Voiko vaikuttajamarkkinointi olla tavoitteellista, tuloksellista ja vaivatonta?

PING Helsingin toiminnan keskiössä on markkinointiviestinnän kokonaisvaltainen suunnittelu ja vaikuttajien eli ihmisten tuominen suunnittelun keskiöön. Uskomme, että tuloksellinen H2H markkinointi lähtee aina markkinoinnin tavoitteista ja vaikuttajamarkkinoinnin roolin kirkastamisesta niiden saavuttamisessa. Nyt pystymme lisäämään asiantuntijoidemme osaamiseen Dagmarin keräämää dataa ja markkinoinnin ja mediakentän tuntemusta.

Yhdessä Dagmarin kanssa haluamme olla mukana tuomassa vaikuttajat siihen rooliin, jossa ne parhaiten palvelevat yrityksenne tavoitteita olipa kyse brändimielikuvan rakentamisesta, asenteisiin vaikuttamisesta, palvelumuotoilusta, myynnistä tai uuden tuotteen lanseerauksesta. Yhdistettynä jatkuvaan influencer matchmaker -tekemiseen on yhteistyö kanssamme tavoitteellista, tuloksellista ja vaivatonta.

Neljä askelta tulokselliseen H2H-markkinointiin

 1. Miten rakentaa H2H -markkinoinnin roadmap ja määrittää roolit?
  Käynnistämme työn työstämällä yhdessä vaikuttajamarkkinoinnin roadmapin ja määrittelemällä vaikuttajien roolit. Strategiatyö ottaa kantaa tavoitteiden ja mittareiden lisäksi myös kohderyhmiin, kanaviin sekä toimintatapoihin huomioiden koko markkinointiviestinnän nelikentän (oma, ostettu, ansaittu ja vuokrattu). Työn tuloksena syntyy konkreettinen toimenpidesuunnitelma, joka auttaa myös jo tehtyjen yhteistöiden maksimaalisessa hyödyntämisessä osana yrityksen kokonaismarkkinointiviestintää.
 2. Analyysi ja toimenpide-ehdotukset
  Mallimme avulla oikeiden vaikuttajien löytäminen ja yhteistyön reunaehtojen määrittely on selkeää, helppoa ja asiakkaan tavoitteista johdettua. Kyse on muustakin kuin vaikuttajan yleisön laadusta ja määrästä. Oikea vaikuttaja jakaa brändin arvot ja voi aidosti suositella sitä. Tunnistamalla oikeat vaikuttajat ja yhteistyön muodot päästään tulokselliseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen, joka suunnitellaan yhdessä vaikuttajien kanssa. PING Helsinki tekee vaikuttajayhteistyötä kaikkien vaikuttajien ja vaikuttajatoimistojen kanssa – ei edusta vain tiettyä vaikuttajien joukkoa.
 3. Tiivis vuorovaikutus ja aito matchmaking
  PING Helsinki Matchmaker varmistaa, että kaikista yhteistöistä syntyy vuoden varrella eheä kokonaisuus. Matchmaker toimii ensisijaisena rajapintana ja asiakkaan äänenä yksittäisten vaikuttajien suuntaan koko yhteistyön ajan, varmistaen vaikuttajayhteistyön täyden potentiaalin hyödyntämisen ja ideoiden tuomisen myös asiakasyrityksen sisälle.
 4. H2H markkinoinnin integroiminen osaksi kaikkea tekemistä
  Siirtyminen yksittäisistä kampanjalähdöistä ja yhteistöistä strategiseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen varmistaa tuloksellisuuden ja sisältöjen monipuolisen hyödynnettävyvyyden. Dagmarin ja PING Helsingin yhteistyössä asiakas hyötyy niin kokonaisuuden jatkuvasta seuraamisesta ja tulosten analysoinnista kuin myös konkreettisten toimenpiteiden ketterästä ja luovasta toteutuksesta.  Pitkäjänteinen tekeminen on yhteistyötä yhteisen bränditavoitteen eteen.

Kaikki tekemisemme pohjaa eettisyyden ja läpinäkyvyyden vaalimiseen, siksi olemme kehittäneet kaikille avoimen PING Ethics -koodiston. Koodiston avulla haluamme varmistaa että niin vaikuttajat kuin yrityksetkin sitoutuvat rehellisten ja eettisesti läpinäkyvien sisältöjen tuottamiseen.

PING Ethics on sisällöntuottajien ja yritysten yhteinen eettinen koodisto, joka auttaa erityisesti tilanteissa kun kaupallista sisältöä tuotetaan vaikuttajan omiin kanaviin. Koodisto on laadittu erikseen vaikuttajille ja yrityksien edustajille.

Allekirjoittamalla PING Ethics -koodiston vaikuttaja tai yritys voi kertoa yleisölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille olevan sitoutunut edistämään avoimesti toteutettavaa vaikuttajamarkkinointia.

Inna-Pirjetta Lahti

PING Helsinki

  Minua kiinnostaa: