IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Suomen Ekonomit – kohderyhmäkuuntelu mahdollistaa sisältöjen laajan tavoittavuuden

07.02.2023 - PING Helsinki
47 600
VUOROVAIKUTUKSIA
785 000
NÄYTTÖKERRAT
357 KPL
LINKIN KLIKKAUKSET

Suomen Ekonomien #EiOppiOjaanKaada -kampanjassa tutut somevaikuttajat, Nata Salmela, Merja Mähkä ja Sami Sykkö, lähtivät liputtamaan oman osaamisen kehittämisen puolesta. Tavoitteena oli herättää ihmisiä ymmärtämään, kuinka tärkeää osaamisen kehittäminen on niin itsensä kuin koko yhteiskunnan kannalta sekä tuoda esiin erilaisia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen.

Monipuolisella vaikuttajakombolla tavoitettiin erilaisia yleisöjä

Projektin alussa PING Helsinki teki arvopohjaisen vaikuttajakartoituksen, jonka myötä yhteistyöhön löydettiin juuri oikeat sisällöntuottajat. Kartoituksessa painottui tavoitetun kohdeyleisön profiilin lisäksi uskottavuus käsitellä omaan osaamiseen ja uraan liittyviä teemoja – yhteistyösisältöjen tuli sopia luontevasti muuhun vaikuttajan tuottamaan sisältöön.

Kampanjan kohdeyleisö oli melko laaja: työelämässä olevat korkeakoulutetut 30-55-vuotiaat suomalaiset. Haluttuun kohdeyleisöön kuuluu erilaisia ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia kiinnostuksenkohteita, joten kampanjaankin haluttiin mukaan erilaisia somevaikuttajia, joista jokaisella on oma, kiinnostava tyylinsä tuottaa sisältöä.

Somevaikuttajat ja kohderyhmäkuuntelu suunnittelun ytimessä

Kampanja suunniteltiin yhdessä mukaan valittujen somevaikuttajien kanssa kohderyhmäkuuntelua hyödyntäen. Kohderyhmäkuuntelussa yhteistyövaikuttajat tekivät ennen varsinaista kampanjaa Instagram Stories -sisältöjä, joissa he aktivoivat ja osallistivat omaa yleisöään kysymällä erilaisia osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksillä kartoitettiin esimerkiksi yleisölle mieluisimpia uuden oppimisen tapoja sekä syitä ja esteitä osaamisen kehittämiselle.

Ennakkokyselyjen jälkeen järjestettiin yhteinen suunnitteluworkshop, jossa vaikuttajat pääsivät esittelemään saamiaan tuloksia ja ideoimaan kampanjaa yhdessä Suomen Ekonomien ja PING Helsingin kanssa. Kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin yli 30 400 kappaletta, ja jokaisen vaikuttajan kanavassa painottuivat hieman eri vastaukset.

Kyselyiden avulla saatiinkin arvokasta informaatiota yleisön oppimiseen liittyvistä asenteista ja motivaatiotekijöistä. Kampanjasisällöt suunniteltiin vastausten perusteella niin, että ne olivat tavoitellulle yleisölle kiinnostavia, mutta kuitenkin jokaisen vaikuttajan itsensä näköisiä.

Kohderyhmäkuuntelun avulla saimme tosi hyviä ideoita ja kampanjan kärjet muovautuivat luontevasti. Se toi meille todella paljon, että osallistimme vaikuttajat eri tavalla kuin ennen ja aiomme varmasti jatkaa tätä myös jatkossa.

– Aino Juurikkala, Suomen Ekonomit

Kampanjan tulokset

⭐️ Kampanjassa onnistuttiin saavuttamaan vaikuttajien määrään (3 kpl) nähden erittäin laaja tavoittavuus – kampanjasisällöt keräsivät orgaanisesti yli 785 000 näyttökertaa.

⭐️ Ennakkokyselyiden avulla osallistettiin ja aktivoitiin kohdeyleisöä tehokkaasti. Ennakkokysymyksiin saatiin yhteensä yli 30 400 kpl vastausta.

⭐️ Vastausten lisäksi kampanjasisällöt keräsivät vuorovaikutuksia yhteensä n. 47 600.

⭐️ Osassa sisällöistä oli linkki Suomen Ekonomien kanaviin. Ohjauslinkkiä klikattiin yhteensä 357 kertaa.

⭐️ Impact -yhteistyön kautta Suomen Ekonomeille syntyi toimiva vaikuttajayhteistyön prosessi, jota voidaan hyödyntää myös jatkossa tulevissa kampanjoissa, osallistaen niin kohdeyleisöä kuin somevaikuttajiakin.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: