Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

#OSUUSKUNTAELÄMÄÄ – malliesimerkki arvopohjaisen vaikuttajakartoituksen ja monikanavaisuuden tuloksellisesta hyödyntämisestä

20.02.2023 - PING Helsinki
837 000
ORGAANISET NÄYTTÖKERRAT
118 000
VUOROVAIKUTUKSIA
1,7 MILJOONAA
NÄYTTÖKERRAT TIKTOK-MAINONNALLA

Mitä on osuustoiminta? Millainen yritys on osuuskunta? Vastauksia näihin kysymyksiin tarjosi #OsuuskuntaElämää-kampanja, jonka kohderyhmänä olivat etenkin lukio- ja ammattikouluikäiset nuoret. Sen takana olivat Pellervo ja yrityskumppaneina POP-Pankki -ryhmä, Tradeka ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO.

Vaikuttajakampanjan tavoitteena oli lisätä osuustoiminnan tunnettuutta nuoressa kohdeyleisössä sekä herättää keskustelua aiheen ympärillä. Kampanjassa haluttiin tuoda esille etenkin osuustoiminnan yhteisöllistä luonnetta, mutta myös yritysten kestävyystavoitteita ja näyttöjä edelläkävijyydestä. Yritysesimerkkien lisäksi kampanjassa kerrottiin osuuskuntayrittäjyydestä.

Huolellinen strategia- ja kartoitustyö on avain onnistumiseen

Vaikuttajamarkkinoinnin yhteistyö alkoi huolellisella strategiatyöllä; yhdessä Pellervon kanssa PING Helsinki lähti miettimään, miten tehdä haastavasta aiheesta erityisesti nuoria kiinnostava, osallistava ja samalla tarpeeksi informatiivinen. Vaikuttajastrategia antaa raamit mm. kampanjan tavoitteille, pääviesteille, sisältökonsepteille sekä käytettäville kanaville ja sisältötyypeille.

Keskeistä oli myös onnistunut vaikuttajavalinta. Arvopohjaisella vaikuttajakartoituksella yhteistyöhön löydettiin halutun kohderyhmän tavoittava ja heille kiinnostava vaikuttajajoukko, joka oli myös itse innokas tutustumaan aiheeseen ja lisäämään yleistä ymmärrystä näistä useimpien nuorten vieraiksi kokemista sanoista.

Kun pohjatyö oli tehty huolella, vaikuttajien briiffaus eli ohjeistaminen kampanjaa varten oli jo huomattavasti helpompaa. Lopulliset sisällöt somevaikuttajat ideoivat ja sanoittivat itse, kuitenkin kampanjan tavoitteet ja pääviestit mielessäpitäen. Yhtenä kampanjan tavoitteena olikin saada nuorilta esiintymisen ammattilaisilta uusia näkökulmia siihen, miten osuustoiminnasta puhutaan kiinnostavasti ja ymmärrettävästi.

Monikanavaisella yhteistyöllä laaja tavoittavuus nuorten keskuudessa

Vaikuttajasisältöjä boostattiin maksetun mainonnan avulla, jolloin kampanjan tavoittavuutta saatiin kasvatettua tehokkaasti. Lisäksi #OsuuskuntaElämää-kampanjaa varten luotiin omat Instagram- ja TikTok-tilit sekä kampanjasivusto osuuskuntaelamaa.fi, jonka pariin ohjattiin myös vaikuttajien sisällöistä. Sivustolta löytyy lisätietoa osuustoiminnasta, ja sinne kerättiin myös vaikuttajien kampanjasisällöt. Kampanjasta tehtiin myös oma koostevideo, joka on katsottavissa täällä.

Kampanjan tulokset

⭐️ Kampanjan sisällöt keräsivät orgaanisesti kaikkiaan noin 837 000 näyttökertaa.

⭐️ Mainonnan avulla näyttökertojen määrä saatiin moninkertaistettua: TikTok-mainonnalla 1,7 miljoonaa näyttökertaa, YouTube-mainonnalla 277 000 näyttökertaa ja Instagram-mainonnalla 901 000 näyttökertaa.

⭐️ Sisältöihin reagoitiin yhteensä n. 118 000 kertaa, joista yli 1600 oli kommentteja.

⭐️ Osuustoiminnasta viestimiseen syntyi toimiva  vaikuttajayhteistyön malli, jota jatketaan myös vuonna 2023.

Kuvat: Henry Weckström

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: