IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Muutostöissä-kampanja pysäytti pohtimaan työelämän kulttuurista moninaisuutta

29.02.2024 - PING Helsinki

Syksyllä 2023 toteutettu Muutostöissä-kampanja tavoitti suomalaiset työikäiset, sai aikaan keskustelua ja toi kaivattua huomiota tärkeälle teemalle: kulttuurisen moninaisuuden mahdollisuuksille suomalaisessa työelämässä.

Somevaikuttajavetoisesti toteutetun kampanjan avulla haluttiin mahdollistaa yhteiskunnallinen keskustelu ja auttaa erilaisista kulttuurisista taustoista tulevia ihmisiä saamaan äänensä kuuluviin. PING Helsingin suunnittelema ja koordinoima Muutostöissä-kampanja syntyi yhteistyössä 20 somevaikuttajan ja 26 yhteistyökumppaniorganisaation kanssa. 

Tarve yhteiselle keskustelulle ja asennemuutoksen aikaansaamiselle on ilmeinen, sillä jopa 40 prosenttia ulkomaalaistaustaisista on kokenut syrjintää suomalaisessa työelämässä. Vaikka suomalaisten suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon on muuttunut viime vuosien aikana myönteisemmäksi, on syrjintä monen maahanmuuttajataustaisen arkitodellisuutta.

Kampanjan vaikuttajasisällöt löytyvät kootusti Instagramista Muutostöissä-tililtä.

Tulokset

Kampanjan kanavina toimivat Instagram, TikTok, Facebook ja Youtube. Kampanjan tavoittavuutta vahvistettiin maksetulla mainonnalla ja erilaisten yleisöjen tavoittavuus varmistettiin mediaviestinnällä.

Näyttökerrat: 7,2 milj
Reaktiot: 170 000
Toimituksellinen tavoittavuus: 2,8 milj.

Mukana 20 vaikuttajaa ja 26 organisaatiota

Muutostöissä-yhteiskunnallisessa viestintäkampanjassa keskustelun herättäjinä toimivat 20 erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa, Suomessa asuvaa somevaikuttajaa. Kampanjan rahoituksesta vastasi ja viestinnällisinä kumppaneina toimi yli 20 organisaation joukko kaupunkeja, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä sekä merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän toimijoita. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen konsulttina kampanjassa toimi Wanda Holopainen Ataá Agencystä.

Kampanjassa mukana olleiden vaikuttajien esiin nostamia näkökulmia olivat  mm. kulttuurien lukutaito modernina työelämätaitona, erilaiset kulttuuriset todellisuudet suomalaisessa työelämässä sekä arki maahanmuuttajataustaisena työnhakijana, -antajana sekä yrittäjänä. 

>> Tutustu arvopohjaisen vaikuttajamarkkinoinnin palveluihimme! 

Muutostöissä 2023 mukana olleet organisaatiot:

Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Kouvolan kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Keuda, Haaga-Helia, Työeläkevakuuttajat Tela, Teknologiateollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta, STTK, Akava, Sivista, Ammattiliitto Pro, Tekniikan Akateemiset TEK, Suomen Ekonomit, The Shortcut, International Professionals Finland, International Working, Women of Finland, Monika-naiset Liitto

Muutostöissä 2023 mukana olleet vaikuttajat:

Mixed Finns, Almost Finns, Hidasta elämää, Tiedenaiset, Diana Rantamäki, Jasmin Hamid, Jasmin Ngo, Miisa Nuorgam, Khaled Aziz, Rodanny Mua, Aishah Muhammed, Jasmin ja Tuomas Timisjärvi, Jenny Belitz-Henriksson, Inari Fernandéz, Laura Roca, Dave Cad, Josh Western, Tuomo Kasanen

Muutostöissä-kampanja saa jatkoa

Muutostöissä-kampanja jatkuu vuoden 2024 syksyllä. Tämän vuoden pääkohderyhmänä ovat työnantajat. Monikanavainen kampanja käynnistyy syyskuussa. Yhteistyökumppanihaku on käynnissä maaliskuun loppuun saakka. Mikäli haluat mukaan yhteistyökumppaniorganisaationa, ota yhteyttä.

Lisätiedot:

Sanna Suonpää, PING Helsinki
Puhelin: 050 3000 389
Sähköposti: sanna@pinghelsinki.fi

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: