Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Case: Colores & Merck – Läheisten kortit – vaikuttajavetoinen sisällöntuotanto

23.09.2020 - PING Helsinki
Vaikuttajavetoinen sisällöntuotanto: Colores ry Läheisten kortit

Case pähkinänkuoressa

Vaikuttajavetoisella sisällöntuotannolla tuotettiin luova ja visuaalinen Läheisten kortit -korttisarja yhteistyössä PING Helsingin, Suomen Suolistosyöpäyhdistys Colores ry:n ja lääkeyritys Merck Oy:n kanssa. 

Digitaaliset Läheisten kortit tarjoavat apua ja vertaistukea vakavasti sairaiden läheisille. Korttien lanseeraus tavoitti eri sosiaalisen median kanavilla yli 132 000 uniikkia silmäparia. 

PING Helsinki vastasi projektinvetäjänä kokonaisuudesta, johon kului luova konseptointi asiakkaiden kanssa, oikeiden vaikuttajien valinta sisällöntuotantoon,  tuotantovaiheen projektinjohto, korttien lanseerausvaihe kaupallisine yhteistöineen ja mediatiedotejakeluineen sekä kokonaisuuden raportointi. Lisäksi korteille luotiin omat hakukoneoptimoidut sivut. 

Läheisten korttien tuotannosta, ilmeestä ja tekstisisällöstä vastasi Suomen suurimman someyhteisön, Hidasta Elämää-kanavien, päätoimittaja Sanna Wikström ja herkästä kuvituksesta vastasi vaikuttaja Tiina Arponen. 

PING Helsingin strategi Varpu Rusila iloitsee: 

“Korttien onnistumiseen vaikutti vahvasti se, että projektissa oli mukana oikeat vaikuttajat, kokemusasiantuntijoita ja huippuammattilaisia eri osaamisella varustettuna. Kortteja aidossa käyttötarkoituksessaan kehitti myös itse kohdeyleisö, syöpäsairaiden läheiset, Colores ry:n järjestämässä kahdessa työpajassa.” 

Vaikuttajavetoinen sisällöntuotanto

Vaikuttajavetoisen sisällöntuotannon lähtötilanne

PING Helsinki toimi Suomen Suolistosyöpäyhdistys Colores ry:n ja lääkeyritys Merck Oy:n inhimillisen markkinoinnin kumppanina.

Lähtötilanteessa tavoitteet olivat: 

  • Tuottaa helposti lähestyttävää sisältöä Colores-potilasjärjestön sivuille
  • Tuottaa sisältöä joka tukisi sekä sairastunutta että tukiverkostoa ja olisi helppoa löytää. 
  • Tuottaa Colores-potilasjärjestön ja Merckin kanaviin sisältöjä, jotka tarjoavat tietoa, vertaistukea ja ratkaisuja.

 

 

Vaikuttajavetoisen sisällöntuotannon luova konseptointi

Tärkeänä apuna luovassa konseptoinnissa oli Colores ry:n viimeisin kyselytutkimus syöpäsairaiden elämänlaadusta ja tuen painopisteistä. PING Helsingin strategi Varpu Rusilan tekemän taustakartoituksen avulla kartoitettiin, millaista tukea ja apua oli jo tarjolla aiheeseen liittyen.

Näiden aineistojen ja keskustelujen pohjalta hahmottui konsepti yhdessä vaikuttajien kanssa toteutetusta korttisarjasta, joka suunnattaisiin syöpäsairaiden läheisille. He tarvitsivat tukea tilanteeseen, mutta helpostilähestyttäviä ja -haltuunotettavia työkaluja ei ollut oikein tarjolla.  

Oikeiden vaikuttajien löytäminen sisällöntuotantoon

Vaikuttajavetoinen sisällöntuotanto - Colores ry & Merck Oy Läheisten kortit

 

 

Kun päätös Läheisten korteista oli tehty, PING Helsinki aloitti vaikuttajakartoituksen, jossa tunnistettiin konseptiin ja kokonaisuuteen parhaiten sopivat vaikuttajat. 

Tuotantovaihe käynnistyi yhteisellä virtuaalipalaverilla, jossa mukana oli, vaikuttajakartoituksen tuloksena, Hidasta Elämää -sivuston päätoimittaja Sanna Wikström sekä Muita Ihania -kanavista tuttu Tiina Arponen. Tiina vastasi korttien kauniista kuvituksesta, ja Sanna vastasi varsinaisesta tuotantoprosessista tekstien ja visuaalisen ilmeen osalta. 

 

Kohderyhmän hyödyntäminen sisällöntuotannossa

Tärkeä osa korttien tuotantoprosessia oli kohderyhmän osallistaminen korttien sisältöihin. Projektin alkuvaiheessa teksteihin saatiin syötteitä ja ajatuksia syöpäsairaiden läheisiltä. 

Kohderyhmän osallistaminen projektiin takasi, että lopullinen tuote palvelee kohderyhmää ja tarjoaa aidosti tukea syöpään sairastuneiden läheisille. 

Kun ensimmäiset versiot korteista olivat valmiit, Colores ry:n avainhenkilöt kävivät  kortit tarkasti läpi kahdessa workshopissa. Kaikki palaute kirjattiin ja huomioitiin, jonka jälkeen kortit saivat viimeistellyn olomuotonsa. 

 

Hakukoneoptimoidut verkkosivut löydettävyyden helpottamiseksi

Hakukoneoptimoidut verkkosivut varmistavat että tuotetusta sisällöstä on pitkäaikaista hyötyä, sillä yksityishenkilöt etsivät tämäntyyppistä tietoa ja apua usein tekstipohjaisesti hakukoneiden avulla. 

Siksi kokonaisuuteen kuului myös se, että Läheisten korteille kehitettiin myös omat hakukoneoptimoidut verkkosivut, josta digitaaliset kortit saa ladattua käyttöön. 

PING Helsingin tuottaman hakusanakartoituksen ja koulutuksen avulla sivusto hakukoneoptimoitiin helpottamaan Läheisten korttien hakukonelöydettävyyttä myös tulevaisuudessa. 

Läheisten kortit: vaikuttajavetoinen sisällöntuotanto - Colores ry & Merck Oy

Läheisten korttien lanseeraus

Viimeisenä osana vaikuttajavetoista sisällöntuotantoprojektia oli tietenkin itse lanseeraus, joka tapahtui sekä Hidasta Elämää Facebook- ja Instagram-kanavien kautta että ammattilaisnäkökulmasta asiakkaiden omien kanavien ja avainhenkilöiden omien kanavien kautta.

Lanseeraus onnistui erinomaisesti, ja julkaisun yhteydessä tieto korteista tavoitti yli 132 000 uniikkia silmäparia.

Järjestökentällä vastaanotto on ollut todella iloinen, arvostava ja innostunut. Jäin fiilikseen, että moni tulee ottamaan kortit käyttöön omaan työhön. Myös mahdollisia painettuja kortteja kyseltiin. – Jenni Tamminen, toiminnanjohtaja, Suomen Suolistosyöpäyhdistys Colores

Läheisten korttien mediatiedotejakelu

Läheisten korttien lanseerauksen ajankohta osui samaan aikaan syyskuussa vietettävän kansainvälisen lasten syöpien teemakuukauden kanssa. 

Medialle lähetettiin tiedote, jossa teemakuukauden kautta tuotiin esille Läheisten kortit ja niiden tarjoama tuki syöpäsairaiden läheisille. Tiedotteella haluttiin muistuttaa sairastuneiden läheisiä pitämään huolta itsestään ja omasta jaksamisestaan, sekä ohjata mahdollisimman moni läheinen lataamaan kortit omaan käyttöönsä. 

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: