Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Case: Alko – keskustelua vastuullisesta alkoholinkäytöstä

17.02.2021 - PING Helsinki

Case pähkinänkuoressa

Onnistunutta, vaikuttavaa ja keskustelua herättävää Alkon kampanjaa lähdettiin rakentamaan Alkon mission ja vuonna 2019 viestinnässä käynnistetyn vastuullisuusteeman “Ei tippa, vaan tapa” pohjalta. Kampanjalla Alko halusi saada aikaan mahdollisimman paljon hyvää, aitoa ja rehellistä keskustelua alkoholin käyttämisen (ja käyttämättömyyden) kulttuurista.

 

Inhimilliset tarinat keskustelun herättäjinä 

Onnistuneen kampanjan tavoitteena oli herättää mahdollisimman paljon aitoa ja rehellistä keskustelua vastuullisista alkoholinkäyttötavoista ja alkoholin käyttöön liittyvästä kulttuurista positiivisella, ei-saarnaavalla tavalla. Kampanjassa hyödynnettiin vaikuttajia ja heidän inhimillisiä tarinoitaan keskustelun avaajina, fasilitoijina sekä kipinän sytyttäjinä. Kampanjalla haluttiin tavoitella 20–40-vuotiaita aikuisia. 

 

Mitä tehtiin? 

PING Helsinki toteutti kampanjasuunnittelun, huolellisen vaikuttajakartoituksen ja matchmaking-työn Alkon arvojen, sisältötarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Edellä mainittujen vaiheiden kautta saatiin rakennettua yhtenäinen, Alkon tarpeita palveleva kokonaisuus. 

Kampanja toteutettiin joulukuun 2020 alussa joulusesongin yhteydessä ja sen pääpainopiste sijoittui Instagramiin. Kampanjaan valittiin lopulta kolme eri profiilin omaavaa vaikuttajaa, jotka olivat Maiju Voutilainen, Tiia Rantanen ja Hilla Stenlund. Vaikuttajat saivat suunnitella vapaasti sisältöään Alkon briiffin pohjalta ja sisällöt hyväksytettiin Alkolla ennen julkaisua. 

 

Tulokset 

Kampanjan ympärille syntyi paljon keskustelua. Monet ovat pohtineet alkoholiin liittyviä asioita omassa arjessaan. Erityisesti perhenäkökulma koettiin erittäin tärkeäksi ja siihen otettiin paljon kantaa. Myös juomisen vähentämiskeskustelu sai paljon kommentteja. Alkoholin käytön kohtuullistaminen on monen mielessä ja ihmisillä oli samankaltaisia kokemuksia sen positiivisista vaikutuksista.

 

  • Kampanjan yhteisnäkyvyys 117 545, Kampanjan sitoutumisprosentti 11,52%
  • Kommenttien/vastauksien määrä: 663 kappaletta 
  • Seuraajien kommentit olivat positiivisia, keskustelua syntyi paljon ja seuraajat kokivat keskustelun aloituksen tervetulleeksi, tärkeäksi ja jopa kiittelivät vaikuttajien yhteistyöaiheesta.

 

Alkon vinkit

  • Löydä kampanjaan oikeat vaikuttajat — aito kiinnostus kuuluu ja näkyy
  • Vaikuta vaikuttajan sisältöön, mutta älä liikaa — selkeä briiffi, jonka pohjalta vaikuttaja voi työstää uskollista, mutta itselle luontaista sisältöä
  • Vaikuttajan rooli on keskeinen asia keskustelun avaamisessa– vaikuttaja luo matalan kynnyksen keskustelulle

 

 

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: