Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Alustat ja algoritmit ovat työkaluja, joiden vastuulliseen käyttöön tarvitaan asiantuntemusta

Viimeisen viikon aikana käyty keskustelu vaikuttajamarkkinoinnin työkalu Boksin hinnoittelumallista on herättänyt kysymyksiä ja hämmennystä. Vaikuttajamarkkinointialan ja voimakkaassa kasvussa olevan alustatalouden kehittymisen kannalta on kuitenkin hyvä, että hinnoitteluista keskustellaan.

PING Helsinki on perustamisestaan lähtien pyrkinyt avaamaan ja herättämään keskustelua vaikuttajien saamista palkkioista. Vaikuttajavuusasiantuntijamme ja Influencer Matchmakerimme puhuvat päivittäin sekä vaikuttajien että asiakkaiden kanssa palkkioiden oikeasta kokoluokasta. Toimintamme perustuu avoimuuteen: asiakkaamme tietää aina vaikuttajille maksettavan summan ja vaikuttaja puolestaan oman osuutensa kokonaisuudesta.

Käytämme työssämme monia työkaluja, joista mikään ei yksin tee työtämme. Oikeat vaikuttajavalinnat, laadukas sisällöntuotanto ja menestyksekäs kampanjakoordinointi edellyttävät inhimillisiä kohtaamisia, vaikuttajatuntemusta ja vuosien asiantuntemusta.

Vaikuttajavalintamme perustuvat monipuoliseen asiantuntijoidemme tekemään arvokartoitukseen riippumatta siitä millä työkalulla vaikuttajien ns. long list on koostettu. Näin olemme saavuttaneet upeita tuloksia ja luoneet yhteiskuntaamme muokkaavia ilmiöitä yhdessä vaikuttajien ja asiakkaidemme kanssa.

Alustat avaavat mahdollisuuksia uusille vaikuttajille

Boksin kanssa olemme tehneet yhteistyötä samoja periaatteita noudattaen kuin muidenkin toimialan yritysten kanssa eli hyvässä vuorovaikutuksessa ja palautetta avoimesti antaen. Alustan mahdollistama uusien vaikuttajien ketterä löytäminen ja vaikuttajien oman kiinnostuksen näkyväksi tekeminen on toimintamallina ollut kokemuksemme mukaan toimiva.

Käsityksemme on ollut, että jokainen vaikuttaja voi itse määritellä oman hintansa myös alustalla toimiessaan. Olemme sitä mieltä, että nykyistä käytäntöä on syytä tarkistaa ja varmistaa, että algoritmin ohjaama ohjeistus hinnoitteluun on luovan työn tekijöitä kunnioittava ja uusia alalle tulijoita oikeaan oman työn hinnoitteluun ohjaava. Boksi onkin jo reagoinut saamaansa palautteeseen ja luvannut selkeyttää vaikuttajayhteistöiden linjauksiaan ja uudistaa algoritmiaan.

Vaikuttajapalkkioista tulee puhua avoimesti

Pidämme aktiivista ja avointa keskustelua vaikuttajapalkkioista ja niiden oikeista perusteista äärimmäisen tärkeänä. Selvää on se, ettei vaikuttajan henkilöbrändin ja yhteistyön arvoa voi (ainakaan toistaiseksi) mikään alusta tai työkalu yksiselitteisesti ratkaista.

Olemme jo vuonna 2016 julkaisseet yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa pingethics.fi koodiston, olemme perustaneet Marketing Finlandin vaikuttajamarkkinoinnin työryhmän ja opastamme päivittäin vaikuttajia omassa työssään ja hinnoittelussaan. Tätä työtä sitoudumme jatkamaan myös tänä vuonna. Tavoitteemme on määrän sijasta keskittyä laatuun ja tarjota yhteistyössämme oleville vaikuttajille ja organisaatioille yhä merkityksellisempää markkinointia.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: