IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Aidot tarinat tuloksellisen viestinnän perustana

Aidot tarinat tuloksellisen viestinnän perustana

Viestinnän vaikuttavuus perustuu tunteita herättäviin tarinoihin ja viestintään ihmiseltä ihmiselle. Samaistumme ja luotamme enemmän ihmisiin kuin organisaatioihin. Viestintä somessa vaatii persoonaa ja tunnetta sekä lähettäjältä että vastaanottajalta. Organisaatio ei lähtökohtaisesti ole inhimillinen toimija, ja tämä on haaste organisaatioiden viestinnälle. Toisaalta oikeiden ihmisten tunnistaminen ja sitouttaminen osaksi organisaatioiden viestintää luo valtavan mahdollisuuden vaikuttavaan viestintään. Viestinnän inhimillistämiseen tarvitaan siis aitoja, keskustelua käyviä ihmisiä, jotka ovat valmiita osallistumaan persoonallisesti.

Somevaikuttajat viestinnän inhimillistäjinä

Vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi organisaatio voi tehdä yhteistyötä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa, jotka tavoittavat laajoja joukkoja ja haluavat viestiä organisaatiolle tärkeistä teemoista. Vaikuttajina voivat toimia myös organisaation jäsenet ja työntekijät, jotka ovat valmiita osallistumaan keskusteluun omana itsenään. Myös asiantuntijat tai järjestöt voivat olla relevantteja asiantuntijavaikuttajia samoin kuin asiakkaat, joiden aktivoinnilla voidaan saavuttaa laajaa vaikuttavuutta. Oleellista on saman arvopohjan omaavien vaikuttajien tunnistaminen ja löytäminen yhteistyökumppaneiksi.

Aidosti vuorovaikutteinen, kaksisuuntainen viestintä vaatii toisenlaista yhteistyötä kuin perinteinen yksisuuntainen tiedottaminen. Yksilöllinen viestintä tuo vuorovaikutukseen tiedon lisäksi tunnetason. Tunnetaso on sitoutumisen ja sitouttamisen kannalta olennainen ja välttämätön. Innostuminen edellyttää tunnekokemuksen syntymistä, ja innostumiseen perustuva sitoutuminen on syvällisempää kuin pelkkään tietoon pohjautuva. Somevaikuttajien tapa vuorovaikuttaa omien seuraajiensa kanssa perustuu nimenomaan innostumiseen ja innostamiseen.

Vaikuttajayhteistyön kehittyminen vaatii aikaa ja luottamus rakentuu pikkuhiljaa. Kun kaikki tahot kokevat saavansa yhteistyöstä haluamansa, esimerkiksi suurempaa vaikuttavuutta, kiinnostavampaa sisältöä, merkityksellisempää työtä tai taloudellista kannattavuutta, ollaan uuden ja vaikuttavan viestinnän äärellä

Sosiaalinen media on vaikuttava osa yhteiskunnallista viestintää ja merkittävä alusta sen toteutumisessa. Suurin osa yrityksistä ja organisaatioista on jo löytänyt tiensä sosiaaliseen mediaan, ja monet hyödyntävät sitä ja sen mahdollistamaa saavutettavaa viestintää ihmisiltä ihmisille osana strategiaansa. Ottamalla mukaan yhteiskunnalliseen viestintään tunnettuja vaikuttajia tylsäksi tai turhaksi koetuista asioista voidaan tehdä kiinnostavia ja herättää yleisöissä palo asioihin, joista he eivät lähtökohtaisesti ole lainkaan kiinnostuneita.

Somevaikuttajien hyödyntäminen viestinnän inhimillistämisessä on merkittävä mahdollisuus organisaatioiden vastuullisuusviestinnälle. Somevaikuttajat voivat viestiä tehokkaasti oman persoonansa kautta ja tuoda samalla esille faktaperusteista tietoa. Tämä käy ilmi Ping Helsingin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa toteuttamasta Sosiaalisen median yhteiskunnalliset vaikuttajat -koeasetelmatutkimuksesta. Tutkimuksessa havaittiin, että vastuullisuusviestinnässä somevaikuttajan ääni oli perinteistä mediaa vaikuttavampi.

Nuoret suhtautuvat erityisen myönteisesti yhteiskunnaliseen vaikuttamiseen

Erityisesti nuoret suhtautuvat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen myönteisesti ja sillä on myös eniten vaikutusta heidän valintoihinsa. Lähes puolet alle 25-vuotiaista kiinnittää somevaikuttajien käsittelemiin yhteiskunnallisiin asioihin enemmän huomiota uutisissakin. Myös koronaviestinnässä vaikuttajien rooli on ollut merkittävä: 75 prosenttia vastaajista oli nähnyt koronasisältöistä viestintää seuraamiensa somevaikuttajien kanavissa.

Inhimillisen viestinnän voima on siis kiistaton ja erityisesti yhteiskunnallisista ja vastuullisuuteen liittyvistä teemoista viestittäessä välttämätön osa vaikuttavaa vuorovaikutusta. Oikeiden ihmisten tunnistaminen ja aidon viestin välittäminen ovat avainroolissa onnistumista mitattaessa. Uskomme, että niin ihmiset, yritykset kuin organisaatiot voivat muuttua paremmiksi, muuttaa käyttäytymistään ja sitä kautta koko maailmaa. Näin syntyy tehokasta vaikuttavuusviestintää

Haluatko lukea lisää maailman muuttamisesta somessa? Tutustu ja osta Muuta maailmaa somessa – Hyväntekijän käsikirja nyt niin saat alekoodilla MUUTAMAA 20% alennusta.

Miten teidän organisaatiosta syntyy tunteita herättäviä tarinoita? Soita Pinja Orrelle ja ideoidaan yhdessä lisää puh. 040 415 0413.

Artikkelin teksti on julkaistu osana Muuta maailmaa somessa – Hyväntekijän käsikirjaa (Alma Media 2022).

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: