Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Somevaikuttaja vaikuttavuusviestinnän lähettiläänä – uhka vai mahdollisuus?

Somevaikuttaja vaikuttavuusviestinnän lähettiläänä

25.10. järjestetyssä PING Impact -tapahtumassa Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Suomen Ekonomit olivat esittelemässä omia onnistuneita vaikuttajakampanjoitaan. Kokosimmekin näistä esimerkki-tapauksista muutaman varteenotettavan vinkin siitä, miten somevaikuttaja voi toimia vaikuttavuusviestinnän lähettiläänä. 

Monet yritykset hyödyntävät vaikuttajamarkkinointia tuotteidensa ja palveluidensa markkinoinnissa, mutta vastuullisuusviestintä jätetään useimmiten pitkäveteisten raporttien varaan, joita moni jaksaa tuskin sisällysluetteloa pidemmälle lukea. Vastuullisuus ja yhteiskunnalliset teemat ovat entistä enemmän tapetilla ja valveutuneet kuluttajat vaativatkin yrityksiltä kasvavissa määrin avoimuutta aiheisiin liittyen. 

Jotta vastuullisuusviestinnästä ei syntyisi yrityksen yksisuuntaista monologia tai päälleliimattua viherpesua, on somevaikuttajien avulla aiheesta viestiminen inhimillisempi keino saada yrityksien viesti kuuluviin. Mutta millä tavoin sitten syntyy vaikuttava ja keskustelua herättävä yhteistyö yhteiskunnallisista teemoista?

SYKE: Päätä kenet haluat viestilläsi tavoittaa

Suomen ympäristökeskus SYKE halusi uudistaa pölyttynyttä tiedeviestintää ja tuoda tieteen myös nuorten puheenaiheeksi. Syntyi idea Nuorten Planeetta -vaikuttajayhteistyösä, jolla haluttiin saada nuorten ääni kuuluviin koskien heidän huoliaan ilmastonmuutoksesta sekä kestävyysmurroksesta. 

Vaikuttajayhteistyön kautta SYKE halusi käydä avointa kansalaiskeskustelua. Yhteistyön somevaikuttajaksi valikoitui Joona Hellman, jonka seuraajakuntaa hyödynnettiin mielipiteiden ja huolien keräämiseen päättäjäpanelistille. SYKKEen Erkki Mervaala korostaa, että onnistunut yhteistyö vaatii tarkkaan valitun kohdeyleisön: “Me halusimme vaikuttaa nuoriin, muuten nuorten huolia ei saada kuuluviin. Kysyimme nuorilta heidän mielipiteet sekä huolet, ja me toimitimme ne eteenpäin päättäjille”, Mervaala tiivisti.

Puheenvuorossaan Mervaala painotti myös vaikuttajan valinnan merkitystä. On selkeää, että parhaiten tämän kaltaisissa kampanjoissa toimivat vaikuttajat, jotka ovat ennestäänkin tehneet ympäristöviestintää ja joilla on omakohtainen vastuullisuustahto.

Suomen Ekonomit: Osallista vaikuttajia jo suunnitteluvaiheessa

Suomen Ekonomien #EiOppiOjaanKaada -kampanjassa somevaikuttajat olivat tärkeässä roolissa niin kampanjan suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Kampanjan tarkoituksena oli pureutua osaamisen kehittämiseen, niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta: miksi se kannattaa, kuka sen maksaa ja kenen pitäisi kantaa vastuu osaamisen kehittämisestä. 

Kampanjan vaikuttajiksi valikoituivat Merja Mähkä, Nata Salmela sekä Sami Sykkö. Vaikuttajien omissa kanavissa toteutetulla ennakkokyselyllä saatiin hyvä katsaus siitä, miten ihmiset haluavat itseään kehittää ja mitä he ajattelevat kyseisestä aiheesta. Kolmen vaikuttajan voimin saatiin myös kolme eri näkökulmaa osaamisen kehittämisen aihepiiriin.

Aino Juurikkala Suomen Ekonomeilta halusi erityisesti painottaa vaikuttajien sekä heidän kohdeyleisön osallistamisen tärkeyttä kampanjan suunnitteluun. “Vaikuttajien omalla näkökulmalla viestin ulostuominen kiinnittää paremmin yleisön huomion ja tuottaa siten myös parempia tuloksia. Meille tuli täytenä yllätyksenä, että näinkin “tylsästä” aiheesta voi somevaikuttajien avulla saada mielenkiintoista keskustelua aikaiseksi”, Juurikkala kommentoi.

Meltwater: Oikea brand match tuottaa tuloksia

Tapahtumassa mukana oli myös Rosa Kaasalainen Meltwaterilta kertomassa, miten vaikuttavuutta mitataan sekä millä tavoin eri työkaluja voidaan hyödyntää esim. vaikuttajien valinnassa sekä kampanjan tulosten mittaamisessa.

Kaasalainen nosti myös esiin oikean brand matchin merkityksen: “Seuraajamäärä ei tänä päivänä kerro mitään, eikä automaattisesti takaa parhaita tuloksia. Yrityksien tulisikin vaikuttajaa valitessaan keskittyä siihen, millaista sisältöä vaikuttaja jakaa, ja mitkä ovat vaikuttajan seuraajien kiinnostuksen kohteet. Sellainen vaikuttaja, joka sopii sisällöltään ja arvoiltaan brändiin sekä sen kohderyhmään on hyvä brand match.”

Katso PING Impact Studio tapahtuman webinaaritallenne täältä!

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: