Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Muutostöissä-kampanja haluaa avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille

PING Helsingin ideoima ja koordinoima, yhteiskunnallisesti merkittävä kampanja käynnistyy syyskuun 5. päivä. Monikanavaisessa kampanjassa on mukana 20 somevaikuttajaa ja yli 20 organisaation joukko kaupunkeja, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä sekä merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän toimijoita.

Muutostöissä-kampanjan tavoitteena on avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille sekä sen esteille: tietämättömyydelle, ehdollistumille ja uskomuksille. Vaikka suomalaisten suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon on muuttunut viime vuosien aikana myönteisemmäksi, on syrjintä monen maahanmuuttajataustaisen arkitodellisuutta. 

 Somevaikuttajavetoisesti toteutettava kampanja haluaa puhutella kaikkia työelämässä olevia: avoin suhtautuminen kulttuuriseen moninaisuuteen on jokaisen työelämässä olevan vastuulla. 

”Toivomme, että ihmiset pysähtyisivät pohtimaan omaa toimintaansa ja toiminnan taustalla olevia arvoja: Sivuutanko sähköpostiini tulleen englanninkielisen opinnäytetyökyselyn kiireen vuoksi? Oletanko eritaustaisen ihmisen kohdatessani, että asiat tehdään minun tavallani ilman, että minun täytyy muuttua”, kampanjan ideoija ja koordinoija PING Helsingin strategi Varpu Rusila avaa kampanjan tavoitteita. 

Kampanjan idea sai alkusysäyksensä paitsi vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta, myös Rusilan kansanvälisessä, Her Finland -someyhteisössä, käydyistä keskustelusta. Yhteisö kokoaa yhteen Suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita ihmisiä ympäri maailman. Kampanjan avulla halutaan paitsi mahdollistaa yhteiskunnallinen keskustelu, auttaa erilaisista kulttuurisista taustoista tulevia ihmisiä saamaan äänensä kuuluviin. 

“Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on PING Helsingin DNA:ssa ja Muutostöissä-kampanja konkreettinen esimerkki siitä, mitä me PING Helsingissä haluamme saada aikaan: haluamme muuttaa maailmaa kestävämmäksi vuorovaikutteisella viestinnällä. Muutos ei synny ilman rohkeita keskustelunavauksia. Tämä kampanja kokoaa upeasti yhteen vaikuttajat ja organisaatiot, jotka haluavat vaikuttaa ja saada aikaan muutosta parempaan”, toteaa PING Helsingin sisältö- ja markkinointijohtaja Sanna Suonpää.

Omakohtaisia kokemuksia ja asiantuntijanäkemyksiä

Keskustelun herättäjinä kampanjassa toimii 20 erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa, Suomessa asuvaa somevaikuttajaa. Kampanjan rahoituksesta vastaa ja viestinnällisenä tukena toimii yli 20 organisaation joukko kaupunkeja, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä sekä merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän toimijoita. Kampanjan suunnittelija ja koordinoija on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja arvopohjaisiin yhteistöihin erikoistunut vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsinki. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen konsulttina kampanjassa toimi Wanda Holopainen Ataá Agencystä.

Kampanjassa mukana olevat vaikuttajat edustavat laajasti erilaisia näkökulmia: työnhakijan ja -tekijän sekä työnantajan. Heidän esiin nostamiaan teemoja ovat mm. kulttuurien lukutaito modernina työelämätaitona, erilaiset kulttuuriset todellisuudet suomalaisessa työelämässä sekä arki maahanmuuttajataustaisena työnhakijana, -antajana sekä yrittäjänä. 

Työllistymisen esteenä vaikuttajien sisällöissä nousee esiin erityisesti suomalaisen työelämän tiukka vaade täydellisestä kielitaidosta. Tähän ottavat kantaa sisällöissään mm. Rodanny Mua, Laura Rocca sekä Jasmin ja Tuomas Timisjärvi. Osa vaikuttajista nostaa esiin me-ne-ajattelumallia, joka on omiaan vahvistamaan ulkomaalaistaustaisten ulkopuolisuuden tunnetta. Aishah Muhammed avaa sisällöissään syrjiviä kokemuksiaan hoitoalan kohtaamisissaKonkreettisia vinkkejä kulttuurisen moninaisuuden edistämiseksi tarjoavat mm. Jasmin Hamid, Miisa Nuorgam, Mixed Finns, Hidasta elämää sekä Jasmin Ngo

Kampanjan kanavina toimivat Instagram, TikTok, Facebook ja Youtube. Kampanjasisällöt julkaistaan somekanavissa syyskuun aikana ja löydät ne aihetunnisteella #muutostoissa. Kaikki sisällöt julkaistaan paitsi vaikuttajien ja kumppanien tileillä, myös kootusti Instagram-tilillä @muutostoissa.

Kampanjassa mukana olevat organisaatiot ovat:

Tampereen kaupunki, Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Kouvolan kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Keuda, Haaga-Helia, Työeläkevakuuttaja Tela ry, Teknologiateollisuus, Palta, STTK, Akava, Sivista, Ammattiliitto Pro, TEK, Suomen Ekonomit, The Shortcut, International Professionals Finland ry, International Working Women of Finland ja Monika-naiset Liitto ry.

Kampanjassa mukana ovat seuraavat vaikuttajat:

Mixed Finns, Almost Finns, Hidasta elämää, Tiedenaiset, Diana Rantamäki, Jasmin Hamid, Jasmin Ngo, Miisa Nuorgam, Khaled Aziz, Rodanny Mua, Aishah Muhammed, Jasmin ja Tuomas Timisjärvi, Jenny Belitz-Henriksson, Inari Fernandéz, Laura Roca, Dave Cad, Josh Western, Tuomo Kasanen ja Vilpe.

Lisätietoja: Sanna Suonpää, Head of Marketing and Content, PING Helsinki, +358 50 300 0389, sanna@pinghelsinki.fi & Varpu Rusila, Senior Strategist, PING Helsinki, varpu@pinghelsinki.fi

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: