Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Miten vaikuttajamarkkinointi kehittyy vuonna 2023?

Kuluttajien maailmankuva muuttuu ennennäkemättömällä vauhdilla ja yritysten on pysyttävä kuluttajien kokeman muutoksen mukana. Sitran työstämän, tammikuussa julkaistavan Maailman megatrendit -katsauksen mukaan suurimmat syyt kuluttajien maailmankuvan muuttumiseen ovat ilmastoasiat, pandemia ja sota Euroopassa. Uusimpana kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä nähdään inflaatio. Me PING Helsingissä olemme saaneet kuluvana vuonna tehdä yhteistyötä rohkeiden ja vastuullisuustahtoisten asiakkaidemme sekä vaikuttajien kanssa. Pohjautuen kokemuksiimme ja näkemykseemme,  olemme koonneet yhteen vuoden  2023 vaikuttajamarkkinoinnin trendit.

Trendi 1: Vaikuttajan ja organisaation arvomaailma kohtaavat merkityksellisissä yhteistöissä

Kuluttajakäyttäytymisessä korostuu ns. harkittu kulutus, joka näyttäytyy vastuullisuuden, joustavuuden ja kulutuskestävyyden korostamisena. Curemedian selvityksen mukaan sukupolvi Z kuluttajista 38% pitää yrityksen vastuullisuutta tärkeimpänä ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä.

Myös vaikuttajilta odotetaan ja jopa edellytetään vastuullisuutta niin kaupallisissa yhteistöissä kuin muissa sisällöissä. Uskomme, että vuonna 2023 yhä useampi vaikuttaja tulee ottamaan roolinsa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja painottamaan yhteistyövalinnoissaan merkityksellisyyttä ja arvopohjaisuutta.

Vuonna 2023 kehotamme jokaista markkinointi- ja viestintäpäättäjää miettimään, mikä on viestin  syvempi merkitys: Miten yritys, brändi, tuote tai palvelu voi olla asiakkaille  aidosti lisäarvoa tuottava ja merkityksellinen myös somessa? Mikä on se merkityksellinen tarina, jonka haluat kertoa, miten ja missä kanavissa? Kenen suulla haluat vahvistaa tarinaa?

Vuonna 2023 demokratia on emokratiaa. Keskity siis kaupallisuuden sijaan merkityksellisyyteen ja mieti, miten voit vahvistaa viestin perillemenoa keskittymällä kohderyhmäsi tunnetason ymmärtämiseen. Vastuullisuusviestinnän ja yhteiskunnallisten teemojen lisääntyessä on vaikuttajan ja organisaation arvomaailmojen kohtaaminen entistäkin tärkeämpää. Kohtaamispisteissä syntyy hedelmällisiä keskusteluja ja yhteistöitä, jotka ovat merkityksellisiä sekä yritykselle että vaikuttajalle.

Vastuullisuusteemoista viestiminen tulee kuitenkin tehdä taiten ja rehellisesti, jotta emme pilaa hedelmällistä maaperää. Päälleliimatun vastuullisuusviestinnän ja pahimmillaan viherpesun välttäminen onnistuu varmimmin, kun otat kohderyhmäsi mukaan viestinnän suunnitteluun.

Trendi 2: Pitkäkestoista ja monikanavaista yhteistyötä

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio jatkaa kasvuaan myös vuonna 2023. Monille somevaikuttajille sirpaleinen ja kampanjapohjainen tekeminen ei enää ole motivoivaa ja omaa potentiaalia parhaalla tavalla hyödyntävää. Vaikuttajat ovatkin yhä kiinnostuneempia pitkäkestoisista yhteistöistä. Pitkäkestoiset yhteistyöt ovat myös yrityksen kannalta yleensä hedelmällisempiä.

Brändilähettiläsluonteinen  yhteistyö tuo vaikuttajille paremmat edellytykset kehittää yhteistyötä ja se on myös seuraajien suuntaan viesti yhteistyön aidosta merkityksellisyydestä vaikuttajalle. Uskomme, että vuonna 2023 vaikuttajien kanssa tehdään myös entistä kokonaisvaltaisempia yhteistöitä. Vaikuttajia hyödynnetään monikanavaisesti ja vahvasti luovan konseptin ideoijina sekä kasvoina myös heidän omien kanaviensa ulkopuolella. Vaikuttajayhteistyöt laajenevat entistä monikanavaisemmin niin ulkomainontaan, myymälämarkkinointiin kuin perinteisiin medioihin.

Trendi 3:  Valikointi, rajaus ja priorisointi lisääntyvät

Valikointi ja rajaaminen liittyy niin vaikuttajien kuin seuraajien toimintaan. Vallitsevan maailmantilanteen vaikutukset tuovat priorisointitarvetta myös markkinoijien budjetteihin. Somebarometri 2022 mukaan lähes kaikki somevaikuttajat ovat jossain vaiheessa kieltäytyneet yritysyhteistyöstä. Keskeisin syy kieltäytymiselle on ollut, että tarjottu tuote tai palvelu ei ole sopinut somevaikuttajan omaan brändiin. Onkin hyvä huomioida, että moni vaikuttaja valitsee entistäkin tarkemmin yhteistyökumppaninsa ja tarkastelee kriittisesti potentiaalisen kumppanin ja markkinoitavien tuotteiden vastuullisuutta.

Tarve rajaamiselle ja valikoinnille liittyy myös vaikuttajien jaksamiseen. Uskomme, että vuonna 2023 yhä useampi vaikuttaja tulee tekemään omaa  jaksamistaan tukevia linjauksia, joka voi tarkoittaa esimerkiksi oman aktiivisuuden kaventamista somekeskusteluissa ja rajoitetumpaa tavoitettavuutta. Myös vaikuttajalla on lupa pitää somelomaa. Seuraajat puolestaan tuntuvat potevan yhä useammin someähkyä ja kaipaavat sisällöiltä enenevissä määrin merkityksellisyyttä ja aitoa omaa elämää rikastuttavaa lisäarvoa.

Uskomme, että vuonna 2023 someseuraajat valitsevat yhä tarkemmin, ketä haluavat seurata: laatu korvaa määrän. Vaikuttajia seurataan yhä enemmän arvopohjaisesti. Seuraajat suhtautuvat melko kriittisesti kaupallisiin yhteistöihin, jos vaikuttaja ei oikeasti seiso tuotteen takana ja viesti aiheesta pitkäjänteisesti. 

Trendi 4: Power to People ja mikrovaikuttajien hyödyntäminen

Vuonna 2023 kuluttajat ovat keskiössä brändien suunnittelussa ja niin brändien kuin vaikuttajien on kysyttävä itseltään, miten voimme auttaa yleisöämme ottamaan “lavan haltuun” ja vahvistamaan omaa elämäänsä ennustaa Mintel manrkkinointitutkimusyrityksen futurologi Richard Cope. Vaikuttajayhteistyön uutena elementtinä hyödynnetään kohderyhmäkuuntelua, joka ottaa vaikuttajat ja heidän seuraajansa mukaan kampanjan ideointiin ja viestinnän suunnitteluun. Tämä auttaa vuorovaikutuksen lisäämisessä ja räikeimpien virheiden välttämisessä.

Vaikuttajat erikoistuvat entistä kapeampiin alueisiin ja vaikuttajavalinnassa pitää olla aikaisempaakin tarkempi. On tärkeää löytää juuri oikean kohderyhmän tavoittava uskottavasti haluttavasta teemasta puhuva vaikuttaja. Yhä useammin vaikuttajan koko ei ole yhtä merkittävä kriteeri kuin vaikuttajan arvopohja ja asiantuntemus käsiteltävästä aiheesta. Vaikuttajan sitoutuneisuusprosentti eli suhde seuraajiinsa on myös merkittävä valintaa ohjaava kriteeri.

Trendi 5: Realismi ja Slow Some nosteessa

On nähtävissä, että ihmiset kaipaavat aiempaa enemmän myös hitaampaa ja rauhallisempaa sisältöä, jossa korostuvat vastuulliset arvot. Moni blogibarometriin vastannut uskoo, että blogeille ja muulle hitaalle sisällölle on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää nopean ja visuaalisen sisällön vastapainona.

Korostunut tarve nähdä ja näyttää aitoa ja rehellistä sisältöä juontaa juurensa osittain kuluttajien kapinoinnista, jota myös Foresight Factory ennustaa. Ennusteen mukaan kuluttajat uhmaavat auktoriteettia, kyseenalaistavat vakiintuneita normeja ja kapinoivat täydellisyyttä ja valvontaa kohtaan.

Uskomme, että jo jonkin aikaa nosteessa ollut realismi ja aitous ovat myös vuoden 2023 suuntauksia. Siloteltujen somekuvien ja -videoiden rinnalla ja osin korvaajinakin tullaan näkemään yhä enemmän rosoista arkea, filttereiden vähäisempää käyttöä ja moniuloitteista ihmiskuvaa haavoineen ja epätäydellisyyksineen.

Trendi 6: Somealustat samankaltaistuvat   

Sanotaan, että tulevaisuudessa sosiaalisesta mediasta on tulossa vähemmän sosiaalinen ja enemmän mediallinen. Tämä näkyy jo mm. TikTokin käytössä, jossa pääosassa on viihtyminen ei niinkään vuorovaikutus muiden palvelua käyttävien kesken.

Sosiaalisen median kävijämäärät ovat kasvussa niin Instagramissa kuin TikTokissa. TikTokin osalta ainakin Suomen markkinassa merkittävää on paitsi kasvu ( +200%), joka on tuonut kanavan jo kooltaan Twitterin ja Snapchatin kokoiseksi, myös kanavan seuraajien demografian kehitys. TikTokin kautta tavoittaa yllättävän hyvin myös keski-ikäiset miehet.

Videosisältöjen voittokulku jatkuu kaikissa kanavissa: erityisesti pystymallisten lyhytvideoiden osalta. Alustat myös samankaltaistuvat ja ottavat mallia toisistaan kehittäessään uusia toiminnallisuuksia. Storeja voi tehdä nykyään myös TikTokissa ja Instagram imitoi BeRealin kahden kameran kuvaformaattia. Metan alustoilla nähdään puolestaan TikTokista tuttua sisältösuosittelua. Mastodonin kasvua kohun keskellä kylpevän Twitterin haastajaksi on mielenkiintoista seurata.

Trendi 7: Uusia teknisiä ratkaisuja ja jatkuvaa muutosta

Uskomme, että vuosi 2023 tuo vaikuttajamarkkinoinnin tueksi myös uusia teknisiä ratkaisuja ja yrityskohtaisia vaikuttajamarkkinoinnin ohjelmia. Osa palveluntuottajista lanseeraa omia mallejaan vaikuttajayhteistyöhön. Esimerkiksi ruotsalainen Klarna on lanseerannut Creator Platformin, joka yksinkertaistaa yhteistyön solmimisen vaikuttajan ja yrityksen välillä.

Lisäksi toimialaamme ravisuttelevat useat merkittävät muutokset, joista suurta osaa emme osaa vielä edes arvata. Tällä hetkellä pinnan alla kuplii alustasidonnaisten vaikuttajayhteistyökalujen kehittäminen, vaikuttajien uudet ansaintamallit mm. maksullisia sisältöjä tarjoamalla sekä Metaversen monet kehityskaaret.

“Varmasti myös ensi vuonna tulemme näkemään uusia kanavia ja kokeiluja, joista jostakin voi syntyä uusi TikTok tai Instagram. Kannattaa siis pysyä hereillä ja kokeilla kaikkea uutta ennakkoluulottomasti ainakin kerran!”

Sanna Suonpää ja Inna-Pirjetta Lahti

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: