IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2023 – Miten menestyä vaikuttajamarkkinoinnissa?

Pandemia tuntuu yhä kaukaisemmalta, kun ihmiset ja brändit jatkavat elämäänsä uudistuneessa maailmassa. Brändeillä on pandemian jälkeen uudenlaisia haasteita ratkaistavissa, kuten kasvava inflaatio ja yhä vaativammat kuluttajat. Brändien tulee siis pohtia, miten tavoittaa kuluttajat ja muodostaa heihin aito yhteys. 71 % brändeistä toteaakin, että vaikuttajat tulevat olemaan yhä suuremmassa osassa heidän digitaalisen markkinoinnin strategiaansa.

Klear listasi vaikuttajamarkkinoinnin tämänhetkiset trendit uuteen raporttiinsa. Tässä blogissa tarkastelemme niistä kolmea.

#1 Trendi: TikTok on ohittanut Instagramin, ja siitä on tullut suosituin alusta vaikuttajamarkkinoinnille

Vaikka TikTok saattaakin tällä hetkellä olla vaikuttajakampanjoiden kannalta suositumpi alusta kuin Instagram, yritysten ei kannata hylätä Instagramia kanavana, sillä TikTokiin liittyy tiettyjä globaaleja huolia, joita kannattaa myös pitää silmällä. On hyvä myös muistaa, että Facebook on edelleen suosituin sosiaalisen median alusta käyttäjämääränsä perusteella (lähes 3 miljardia aktiivista käyttäjää). Kun valitset brändillesi sopivinta alustaa vaikuttajamarkkinointikampanjoiden toteuttamiselle, pidä mielessä, miksi kuluttajat käyttävät kutakin alustaa. Esimerkiksi 78,9 % käyttää TikTokia katsoakseen viihdyttävää sisältöä, kun taas suurin osa Instagramin (60,9 %) ja Facebookin (55,2 %) käyttäjistä seuraa brändejä tai etsii alustalta tietoa tuotteista.

Brändien suosimat vaikuttajamarkkinoinnin kanavat
Brändien suosimat vaikuttajamarkkinoinnin kanavat

#2 Trendi: Mikro- ja nanovaikuttajien avulla maksimaalisia tuloksia

Suosituimpien vaikuttajien hyödyntäminen ei yksinomaan takaa parhaita mahdollisia tuloksia, vaan brändien kannattaa pohtia, kuka tavoittaa brändin oman kohdeyleisön parhaiten. Klearin raportissa todetaan, että suurin osa brändeistä kertoo työskentelevänsä nano-vaikuttajien kanssa. Nano- ja mikrovaikuttajien hyviin puoliin kuuluvat mm. sitoutuneet seuraajat ja alhaisemmat kustannukset. Heidän avullaan tavoitat myös helpommin kapeampia kuluttajasegmenttejä, koska mikrovaikuttajilla on usein asiantuntemusta jostain tietystä aiheesta, josta heidän seuraajansa ovat erityisen kiinnostuneita.

Minkalaisia-vaikuttajia-brandit-hyodyntavat-vuonna-2023
Minkälaisia vaikuttajia brändit hyödyntävät vuonna 2023

#3 Trendi: Kuluttajien luottamuksen ansaitseminen

Kuluttajien luottamus on ollut viime aikoina selkeässä laskussa Edelmanin Trust Barometer 2023 -tutkimuksen mukaan. Jopa 59 % kuluttajista sanoo, etteivät he ostaisi brändiltä, johon eivät luota. Kun brändi jakaa samat arvot kohderyhmänsä kanssa, sekä kuluttajat luottavat brändiin, syntyy yleensä hyviä tuloksia. Vaikuttajia valitessa brändien tulee tehdä taustatyö huolella, ja varmistaa, että myös vaikuttajan arvot ovat linjassa brändin edustamien arvojen kanssa. 62 % z-sukupolven edustajista myös olettaa brändien ottavan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, kuten ilmastonmuutokseen tai sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Haluatko lukea lisää vaikuttajamarkkinoinnin trendeistä? Lataa Meltwaterin nettisivuilta Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2023 -raportti kokonaisuudessaan, ja syvenny tuloksiin tarkemmin. Raportti sisältää mm. tarkat luvut trendeihin liittyen, käytännön esimerkkejä sekä ennustuksia vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuudesta.

Harkitseeko yrityksesi vaikuttajamarkkinoinnin aloittamista tai nykyisen vaikuttajamarkkinointistrategian päivittämistä? Tutustu Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin alustaan alla olevan painikkeen kautta.

Artikkelin kirjottaja: Meltwater

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: