IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Case: SOS-Lapsikylä & Hidasta Elämää

05.06.2021 - PING Helsinki

SOS-Lapsikylä toteutti yhdessä PING Helsingin kanssa menestyksekkään tukiperhe-teemaisen kampanjan keväällä 2021. Kampanjan tärkeimpiä tavoitteina oli: 

  • kasvattaa tukiperhetoiminnan tunnettuutta
  • kasvattaa tukiperhe-webinaarien osallistujamäärää 

PING Helsingin arvopohjaisen vaikuttajakartoituksen perusteella vaikuttajaksi kampanjaan valittiin hyvinvointiin keskittyvä Hidasta Elämää-yhteisö. Kampanjan tulokset olivat erinomaiset:

  • Tarkastelujaksolla webinaari-ilmoittautumisten määrä kasvoi 350%
  • Kampanja tavoitti yli 610 000 uniikkia silmäparia halutussa kohderyhmässä 

SOS-Lapsikylän viestintäjohtaja Leena Poutanen toteaakin: “Olemme haltioissamme kampanjan tuloksista. Tämän monikanavaisen yhteistyön myötä tavoitimme arvopohjamme jakavan uuden yleisön. Yhteistyö PING Helsingin ja Hidasta Elämää kanssa oli vaivatonta ja ammattitaitoista.”

Monikanavainen sisältökokonaisuus 

Toteutuksen lähtökohtana olivat SOS-Lapsikylän arvot, markkinointiviestinnälliset tarpeet ja tukiperhetoimintaan liittyvät tavoitteet. Suomessa on tuhansia lapsia, jotka odottavat omaa tukiperhettä. Tukiperheeksi voi ryhtyä miltei kuka vain henkilö, jonka elämäntilanne on vakaalla pohjalla ja joka on valmis sitoutumaan tukiperhevanhemmuuteen.

Ensimmäinen askel tukiperheeksi ryhtymisessä on tunnustella, olisiko omassa elämässä aikaa lapselle ja tutustua aiheeseen SOS-Lapsikylän tukiperhe-webinaarissa.

Kampanja koostui luovasta suunnittelutyöstä, strategisesta ja arvopohjaisesta vaikuttaja- ja kanavavalinnoista, tuotannon koordinoinnista sekä sisällöntuotannossa.

Hidasta Elämää tuotti kohderyhmää puhuttelevia sisältöjä monikanavaisesti. Kampanjaan kuului mm. tukiperheiden tunnettuutta kasvattavia ja tukiperhe-webinaarin ilmoittautumiseen ohjaavia sisältöjä Instagramissa, Facebookissa ja Hidasta Elämää-verkkosivuilla. 

Tuotetut sisällöt saivat aikaan sekä toimintaa että loivat lämminhenkistä keskustelua vaikuttajan kanavissa. Lisäksi kampanjaa täydensi vaikuttajasisältöjen kokonaisvaltainen hyödyntäminen SOS-Lapsikylän omissa kanavissa, josta saatiin myös arvokasta tietoa oman sisällöntuotannon kehittämiseen. 

Huomioi nämä vinkit vaikuttajayhteistyötä tehdessäsi

Tästä casesta kumpuaa kaksi asiaa, jotka sinun kannattaa erityisesti huomioida vaikuttajayhteistöitä tehdessäsi. 

Vinkki 1:

Huolellinen ja arvopohjainen vaikuttajakartoitus on yksi tärkein asia kampanjan onnistumisen ja tuloksien kannalta – se on koko kampanjan perusta.  

Vinkki 2:

Muista hyödyntää vaikuttajasisällöt omissa kanavissa siten, että se palvelee seuraajianne ja luo jatkumon tarinankerronnalle, joka on uudelle yleisöllenne aloitettu vaikuttajan kanavissa.

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: