Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 24.5. Katso ohjelma! →

Case: Seravon somestrategia

18.08.2021 - PING Helsinki

PING Helsinki toteutti WordPress-hosting ja -ylläpitopalveluita tarjoavalle Seravolle somestrategian kesäkuussa 2021. Tavoitteena oli luoda yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin pohjautuen strategia somekanavien hyödyntämiseen sekä sisällöntuotantoon. Strategian pohjatyönä käytiin läpi Seravon sekä sen kilpailijoiden somekanavien nykytila ja tehtiin konkreettiset ehdotukset kanavien kehittämiseen.

Tavoitteet:

 • Kirkastaa Seravon Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter-kanaville liiketoiminnasta johdetut tavoitteet, kohderyhmät ja mittaristo.
 • Luoda Seravolle tunnistettava kerronnan tyyli ja sisältöteemat.
 • Yhdistää orgaaninen näkyvyys ja maksettu mainonta kustannustehokkaasti palvelemaan asetettuja tavoitteita.
 • Helpottaa sisällöntuotantoa luoden selkeä sisällöntuotanto ja raportointimalli sosiaalisen median sisällöntuotantoon.

Toteutus:

1. Analyysi
 • Omien kanavien nykytila-analyysi ja kasvun mahdollisuudet
 • Kohderyhmälle relevanttien sisältöjen tunnistaminen monikanavaisesti
 • Maksetun mainonnan toimivuuden ja mahdollisuuksien kartoitus
 • Kanavien myynnillisten ominaisuuksien hyödyntäminen
 • Valittujen kilpailijoiden benchmark
2. Toimintasuunnitelma
 • Tavoitteet ja mittarit
 • Ydinviestit ja teemat
 • Tilien optimointi (nimeäminen, kuvausteksti, profiilikuvat ja banner pictures, myynnillisten ominaisuuksien huomioiminen ja liikenteen ohjaaminen, hashtagien hyödyntämissuunnitelma, seuraajien aktivointi)
 • Luovat konsepti-ideat sisältösarjoiksi ja konkreettiset esimerkit kustakin sarjasta (kasvusisältö, vuorovaikutussisältö, toimintasisältö)
 • Vaikuttaja- ja käyttäjäsisältöjen hyödyntäminen
 • Maksetun mainonnan hyödyntämismahdollisuudet

Osana somestrategiaa määriteltiin myös yrityksen somepersoonan luonne ja Tone of Voice. Lisäksi laadittiin vinkit uutiskirjeen kehittämiseen ja haasteellisten tilanteiden selättämiseksi somessa. Toimintasuunnitelman osana Seravolle hahmoteltiin polut uuden asiakkaan tavoittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja asiantuntijaviestintään.

Asiakkaan palaute

”Yhteistyön ja somestrategian parasta antia olivat ehdottomasti ystävällisyys, asiantuntijuus sekä Pingin tutkiva ote. Ping ei ainoastaan tyytynyt kysymään mitä haluamme, vaan lähestyi kokonaisuutta hyvin analyyttisesti selvittäen tarkkaan, mitä oikeasti tarvitsemme. 

Lopputulos yllätti positiivisesti selkeydellään ja konkreettisilla vinkeillään! Strategia on ajan hermolla ja uskomattoman kattava paketti, joka lähestyy aihetta monesta eri vinkkelistä. Myös strategian esitystapa ja dokumentaatio ovat huippuluokkaa. Lopputulosta on hyvä esittää eteenpäin ja saada muutkin innostumaan somen eteen tehtävästä työstä!”  

Auri Mäkelä, verkkopalveluasiantuntija

PING Helsinki

  Minua kiinnostaa: