Vinkit tulokselliseen vaikuttajamarkkinointiin

Vaikuttajien valjastaminen markkinoinnin ja viestinnän avuksi ei ole varsinaisesti mikään uusi idea. Tarinoiden kertominen kuluttajien mielestä samaistuttavien henkilöiden äänellä on ollut markkinoinnin tukijalka jo vuosien ajan niin suosittelumarkkinoinnissa, sponsoroinnissa kuin tapahtumamarkkinoinnissakin.

Sosiaalinen media mahdollistaa kuitenkin vaikuttavuuden moninkertaistumisen, täysin uusien yleisöiden tavoittamisen ja entistä laajemman vaikuttajajoukon syntymisen. Jotta tekeminen tässä viidakossa on tuloksellista, on tärkeää siirtyä yksittäisten kampanjoiden tekemisestä pitkälinjaiseen vuositason suunnitteluun. PING Helsinki tarjoaa viisi vinkkiä vaikuttajayhteistyön tulokselliseen toteuttamiseen. Tuloksellinen vaikuttajayhteistyö edellyttää:

1. Lähesty vaikuttajayhteistyötä strategisesti

Myös vaikuttajamarkkinoinnissa tuloksia tahkotaan strategisella ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Tuloksellisen vaikuttajayhteistyön suunnittelu on osa markkinoinnin vuosisuunnitelmaa ja parhaimmillaan vaikuttajayhteistyötä voidaan tarkastella koko markkinointimixin keskiössä.

Kun jo suunnitteluvaiheessa mietitään vaikuttajayhteistyön mahdollisuudet niin maksetuissa kanavissa, omissa kanavissa kuin ansaittua mediaa hyödyntäen, päästään tekemisessä paljon somevaikuttajien vuokrattuja kanavia pidemmälle.

2. Ole kiinnostunut datasta ja hyödynnä sitä

Pelkkä vaikuttajan kiinnostavuus ja kiva sisältö eivät enää riitä. Dataa on osattava kerätä ja käyttää niin strategian luomisessa, suunnitteluvaiheessa, vaikuttajavalintojen tukena, sisällön jakamisen apuna kuin mittaamisen välineenä. 

Oleellista on mitattavien tavoitteiden ja niitä vastaavien mittareiden määrittely jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kaikkia vaikuttajayhteistöitä yhdistävä punainen lanka ja yhtenäiset mittaristot kaikelle vaikuttajatekemiselle helpottavat kokonaisuuden hallintaa, tulosten seurantaa ja raportointia.

3. Tee jatkuvaa vaikuttajayhteistyötä mahdollisimman monipuolisen vaikuttajajoukon kanssa

Vaikuttajayhteistyöstä saa kaiken irti vain ottamalla kaikki mahdollisuudet huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Muista pohtia minkälaisia sisältöjä tarvitset, voitko hyödyntää vaikuttajia kohderyhmäasiantuntijoina tai kutsua heidät mukaan kehittämään palveluitanne?

Mieti myös, minkälaiset vaikuttajat ovat yrityksenne liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä: onko tärkeää puhutella mega-, makro- vai mikro-vaikuttajia vai kenties asiantuntijoita tai nanovaikuttajia? Ennen kaikkea tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi on jatkuvaa win-win-win -yhteistyötä vaikuttajien ehdoilla, yrityksen tavoitteilla ja aina yleisöä palvellen.

4. Seuraa uusia kanavia ja valjasta parhaat omaan käyttöön

Seuraa aktiivisesti uusia kanavia ja niiden kehittymistä. Pysyttele aallon harjalla ja työstä somekanavia tarpeitanne aidosti tukeviksi

Varsinkin viimeisen vuoden kuumina puheenaiheina ovat olleet videosisältöjen suosion nousu ja merkityksellisyys somessa sekä TikTok, joka toimii uusimpana lyhytvideoita tarjoavana somealustana. Erityisen tärkeää on, että videosisältöjen hyödyntäminen optimoidaan parhaalla mahdollisella tavalla myös kaupallisissa yhteistöissä ja varataan riittävät resurssit tuloksien seurantaan.

Somevaikuttajien kenttä laajenee laajenemistaan ja niin sponsorointi, e-sport -vaikuttajat kuin somevaikuttajien esiinmarssi perinteisissä kanavissa (mm. kirjailijoina) tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttajayhteistyöhön aivan uusissa kanavissa. 

5. Toimi vastuullisesti

Vaikuttava yhteistyö edellyttää luottamusta ja aitoutta. Luottamus syntyy yhteistyön läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta sekä rehellisyydestä.  

Aitous puolestaan edellyttää yritysten arvojen mukaisten vaikuttajien löytämistä, jotka olisivat muutenkin valmiita suosittelemaan tuotteita tai palveluita.

Aitous vaatii myös valmiutta antaa vaikuttajalle vapaus kertoa asioista omalla tyylillään, nostaa esiin itselleen tärkeitä asioita ja mahdollisuutta käyttää omaa persoonaansa mahdollisimman vapaasti.

PING Helsinki on luonut sisällöntuottajien ja yritysten yhteisen eettisen koodiston, jonka tavoitteena on edistää vaikuttajamarkkinoinnin läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja reiluutta. Tutustu koodistoon täällä.

Kurkkaa myös Vaikuttajamarkkinoinnin työkalupakkimme sekä yrityksille että vaikuttajille. Kattavat tietopaketit auttavat vaikuttajamarkkinoinnin prosessissa aina suunnittelusta loppuraportointiin asti.

Vaikuttajayhteistyö on tuloksellista silloin, kun se on osana koko markkinoinnin ja myynnin suunnitelmaa. Mieti siis tarkkaan, mitkä kanavat valitaan, miten ja kenen kanssa yhteistyö suunnitellaan ja toteutetaan, minkälaista sisältöä tuotetaan, miten tekemistä seurataan ja mitataan.

Olemme mielellämme mukana rakentamassa tuloksellisia vaikuttajayhteistyön malleja kanssanne!

PING Helsinki

Teemme markkinointia ihmisiltä ihmisille. Olemme strategisen vaikuttajayhteistyön kumppani. Yhdistämme tuloksellisesti vaikuttajamarkkinoinnin, PR:n ja sosiaalisen median. Autamme vastuullisia asiakkaitamme menestymään ja tekemään hyviä asioita rohkeasti.

    Minua kiinnostaa: