Sykkiikö sydämesi vaikuttajamarkkinoinnille? Haemme kahta uutta tekijää tiimiimme. LUE LISÄÄ JA HAE →

Vinkit tulokselliseen vaikuttajamarkkinointiin

Vaikuttajien valjastaminen markkinoinnin ja viestinnän avuksi ei varsinaisesti ole mikään uusi idea. Tarinoiden kertominen kuluttajien mielestä samaistuttavien henkilöiden äänellä on ollut markkinoinnin tukijalka jo vuosien ajan niin suosittelumarkkinoinnissa, sponsoroinnissa kuin tapahtumamarkkinoinnissa.

 

Sosiaalinen media mahdollistaa kuitenkin vaikuttavuuden moninkertaistumisen, täysin uusien yleisöiden tavoittamisen ja entistä laajemman vaikuttajajoukon syntymisen. Jotta tekeminen tässä viidakossa on tuloksellista, on tärkeää siirtyä yksittäisten kampanjoiden tekemisestä pitkälinjaiseen vuositason suunnitteluun. PING Helsinki tarjoaa viisi vinkkiä vaikuttajayhteistyön tulokselliseen toteuttamiseen.

 

Tuloksellinen vaikuttajayhteistyö edellyttää:

 

1. Lähesty vaikuttajayhteistyötä strategisesti


Myös vaikuttajamarkkinoinnissa tuloksia tahkotaan strategisella ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä.
 Tuloksellisen vaikuttajayhteistyön suunnittelu on osa markkinoinnin vuosisuunnitelmaa ja parhaimmillaan vaikuttajayhteistyötä voidaan tarkastella koko markkinointimixin keskiössä.

Kun jo suunnitteluvaiheessa mietitään vaikuttajayhteistyön mahdollisuudet niin maksetuissa kanavissa, omissa kanavissa kuin ansaittua mediaa hyödyntäen, päästään tekemisessä paljon somevaikuttajien vuokrattuja kanavia pidemmälle.


2. Ole kiinnostunut datasta ja hyödynnä sitä


Pelkkä vaikuttajan kiinnostavuus ja kiva sisältö eivät enää riitä. Dataa on osattava kerätä ja käyttää niin strategian luomisessa, suunnitteluvaiheessa, vaikuttajavalintojen tukena, sisällön jakamisen apuna kuin mittaamisen välineenä. 

Oleellista on mitattavien tavoitteiden ja niitä vastaavien mittareiden määrittely jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kaikkia vaikuttajayhteistöitä yhdistävä punainen lanka ja yhtenäiset mittaristot kaikelle vaikuttajatekemiselle helpottavat kokonaisuuden hallintaa, tulosten seurantaa ja raportointia.


3. Tee jatkuvaa vaikuttajayhteistyötä mahdollisimman monipuolisen vaikuttajajoukon kanssa


Vaikuttajayhteistyöstä saa kaiken irti vain ottamalla kaikki mahdollisuudet huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Muista pohtia minkälaisia sisältöjä tarvitset, voitko hyödyntää vaikuttajia kohderyhmäasiantuntijoina tai kutsua heidät mukaan kehittämään palveluitanne?

Mieti myös, minkälaiset vaikuttajat ovat yrityksenne liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä: onko tärkeää puhutella mega-, makro- vai mikro-vaikuttajia vai kenties asiantuntijoita tai nanovaikuttajia? Ennen kaikkea tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi on jatkuvaa win-win-win -yhteistyötä vaikuttajien ehdoilla, yrityksen tavoitteilla ja aina yleisöä palvellen.


4. Seuraa uusia kanavia ja valjasta parhaat omaan käyttöön

Viime vuotisen tutkimuksemme perusteella YouTubesta on tullut koko kansan media: nuoret katselevat videoita useita kertoja päivässä ja yli 55-vuotiaistakin jo 76% käyttää YouTubea vähintään kerran kuukaudessa.

Tämän kevään kuuma puheenaihe on TikTok. Keväällä tekemämme tutkimuksen mukaan erityisesti nuoret viihtyvät nopeaan visuaalisuuteen ja viihteelliseen hullutteluun kannustavassa TikTokissa. Yli puolet 15-24-vuotiaista tutkimukseen vastanneista käyttää TikTokia, kun viime vuonna vastaava luku oli 27 prosenttia.

Livesisältöjen merkitys on kasvanut kaikissa kanavissa ja on tärkeää, että myös kaupallisissa yhteistöissä mietitään livekerronnan mahdollisuudet ja varataan riittävät resurssit livekerronnan seurantaan.

Somevaikuttajien kenttä laajenee ja niin sponsorointi, e-sport -vaikuttajat kuin somevaikuttajien esiinmarssi perinteisissä kanavissa (mm. kirjailijoina) tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttajayhteistyöhön aivan uusissa kanavissa. 

B2B-vaikuttajamarkkinoinnin ensiaskeleet on otettu ja entistä enemmän hyviä esimerkkejä tullaan näkemään.


5. Toimi vastuullisesti ja eettisesti


Vaikuttava yhteistyö edellyttää luottamusta ja aitoutta.
Luottamus syntyy yhteistyön läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta sekä rehellisyydestä.  

Aitous puolestaan edellyttää yritysten arvojen mukaisten vaikuttajien löytämistä, jotka olisivat muutenkin valmiita suosittelemaan tuotteita tai palveluita.

Aitous vaatii myös valmiutta antaa vaikuttajalle vapaus kertoa asioista omalla tyylillään, nostaa esiin itselleen tärkeitä asioita ja mahdollisuutta käyttää omaa persoonaansa mahdollisimman vapaasti.

PING Helsinki on luonut sisällöntuottajien ja yritysten yhteisen eettisen koodiston, jonka tavoitteena on edistää vaikuttajamarkkinoinnin läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja reiluutta. Tutustu koodistoon täällä.

Kurkkaa myös Vaikuttajamarkkinoinnin työkalupakkimme sekä yrityksille että vaikuttajille. Kattavat tietopaketit auttavat vaikuttajamarkkinoinnin prosessissa aina suunnittelusta loppuraportointiin asti.

Vaikuttajayhteistyö on tuloksellista silloin, kun se on osana koko markkinoinnin ja myynnin suunnitelmaa. Mieti siis tarkkaan, mitkä kanavat valitaan, miten ja kenen kanssa yhteistyö suunnitellaan ja toteutetaan, minkälaista sisältöä tuotetaan, miten tekemistä seurataan ja mitataan.

Olemme mielellämme mukana rakentamassa tuloksellisia vaikuttajayhteistyön malleja kanssanne!


– Inna-Pirjetta

Inna-Pirjetta Lahti

PING Helsinki

Teemme markkinointia ihmisiltä ihmisille. Olemme strategisen vaikuttajayhteistyön kumppani. Yhdistämme tuloksellisesti vaikuttajamarkkinoinnin, PR:n ja sosiaalisen median. Autamme vastuullisia asiakkaitamme menestymään ja tekemään hyviä asioita rohkeasti.

    Minua kiinnostaa: