Tuo vaikuttajamarkkinoinnin osaaminen organisaatioosi PING Academyn avulla

  • Tuntuuko että organisaatiossasi vaikuttajayhteistöitä on ’vähän kokeiltu’, mutta punainen lanka vaikuttajamarkkinoinnista puuttuu?
  • Pohditko miten tehdä vaikuttajamarkkinointia tuloksellisesti ja tehokkaasti?

PING Academyn käytännönläheisten workshoppien jälkeen sinulla on tuoda organisaatioosi vaikuttajamarkkinointiin tarvittava tietotaito ja työkalut onnistuneiden vaikuttajayhteistöiden tekemiseen.

Valmennuksemme tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa omaa tietotaitoa vaikuttajamarkkinoinnista maan johtavien asiantuntijoiden opastuksella. 

PING Academy -valmennuksen jälkeen sinulla on kattava kokonaiskuva vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä ja tuloksellinen prosessi vaikuttajayhteistöiden läpivientiin. 

Koulutussarja räätälöidään osallistujille sopivaksi, ja sisällössä otetaan huomioon osallistujien kysymykset ja toiveet. PING Academy tarjoaa kaikille jotain uutta omasta osaamistasosta tai aiemmasta vaikuttajamarkkinoinnin kokemuksesta riippumatta.
ping academy

Vuoden 2019 PING Academy -osallistujista 94% suosittelisi valmennusta kollegoilleen:

 
Kokonaisuutena koulutus oli todella hyvä! Sain uusia ideoita markkinointiimme ja se on mielestäni onnistuneen koulutuksen merkki.
 
”Workshop-tyyppisen työskentelyn yhdistäminen alustuksen/teoriaosuuden perään on loistava idea.” 
ping academy sofian aamupala

Mikä PING Academy on?

PING Academy tarjoaa markkinointi- ja viestintäalan toimijoille mahdollisuuden kasvaa vaikuttajamarkkinoinnin osaajiksi johtavien asiantuntijoiden opastuksella.

PING Academy on valmennuskokonaisuus, jonka jokainen osa tukee edellisissä opittuja asioita – mutta samalla toimii itsenäisenä kokonaisuutena. Näin ollen voit ilmoittautua joko kaikkiin tai yksittäiseen koulutukseen, mikäli yksittäinen osa-alue kaipaa vahvistusta. 

Kenelle PING Academy on tarkoitettu?

Markkinoinnin johto- ja päällikkötason tehtävissä toimiville valmennussarja antaa kattavan kokonaiskuvan vaikuttajayhteistyön mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä.

Koulutuksesta konkreettisista työkaluista ja käytännön vinkeistä yhteistöiden läpivientiin hyötyvät erityisesti vaikuttajamarkkinoinnin tekijät:

  • B2C ja B2B yrityksissä
  • PR-toimistoissa
  • mainos- ja mediatoimistoissa
  • järjestöt tai julkisen sektorin ammattilaiset 

Valmennukset ovat saaneet huippuarviot osallistujilta ja vuoden 2019 osallistujista 94% suosittelisi koulutusta kollegoilleen:

Mielestäni kummankin osio oli selkeä ja sisältö mielenkiintoista. Kiva, että tutkimustietoa oli kohtuu paljon, koska mielipiteet ovat vain mielipiteitä.” 

Hyvä, että B2B esimerkkejä oli mukana. Kiitos myös kouluttajille kattavasta materiaalista, josta on varmasti hyötyä omassa työssäni.” 

Valmentajina vaikuttajamarkkinoinnin edelläkävijät

PING Academyn kouluttajina toimivat PING Helsingin strategi Varpu Rusila ja perustaja Inna-Pirjetta Lahti. Valmentajien käytännön kokemuksen ja ymmärryksen avulla organisaatiosi välttää vaikuttajamarkkinoinnin sudenkuopat ja pystyy tekemään alusta alkaen tuloksellista vaikuttajayhteistyötä. 

Valmennuksen osallistujat kehittyvät vaikuttajamarkkinoinnin osaajina PING Academyssä erityisesti siksi, että kaikki kouluttajat toimivat sekä itse vaikuttajina että yritysrajapinnassa omaten monipuolisen toimialaymmärryksen.

Painotamme aina käytännön läheistä otetta ja sitä, että valmennuksen oppeja voi soveltaa omaan työhön niin B2C- kuin B2B-puolellakin.

Valmentajat

Inna-Pirjetta Lahti on Suomen johtava vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija, inspiroivien tapahtumien ja ilmiöiden luoja sekä taitava digitaalisuuden ja sosiaalisen median hyödyntäjä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.
 
Kouluttajana Inna-Pirjetta tuo esille vankan osaamisensa yhdistettynä innostavaan tapaan esiintyä ja inspiroida kuulijoitaan. Hänen puheenvuoronsa sisältävät niin konkreettisia esimerkkejä jo toteutuneista kampanjoista kuin viestejä ja signaaleja siitä mihin vaikuttajamarkkinointi on kehittymässä. 
 
Hänen perustamansa PING Festival on kasvanut kolmessa vuodessa Pohjois-Euroopan merkittävimmäksi vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijatapahtumaksi tuoden yhteen satoja vaikuttajia sekä vaikuttajamarkkinointia hyödyntäviä markkinointipäättäjiä.
 
DI Varpu Rusila on PING Helsingin strategi ja vahvan vaikuttajaprofiilin lisäksi hän omaa vankan kokemuksen kaupan alalta.
 
Viimeisimmän kanavakokonaisuutensa, yli 70 000 ihmistä kuussa tavoittavan, englanninkielisen Suomi-sisältöä tuottavan Her Finlandin, hän on rakentanut alle kahdessa vuodessa. 
 
Tuloksellista vaikuttajamarkkinointia suunnitellessaan Varpu yhdistää usein tarinankerronnan dataan, markkinointi- ja myyntiautomaatioon sekä hakukoneoptimointiin. 
 

PING Helsinki

 
PING Helsinki on myös alan yhteisen eettisen koodiston PING Ethicsin luoja. Vastuullisuus sekä vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus ja mitattavuus on vahvasti mukana kaikessa PING Helsingin tekemisessä.
 
PING Helsinki toteuttaa asiakkailleen vaikuttajamarkkinoinnin strategioita, vaikuttajasuhteiden hoitamista, tapahtumia sekä palvelumuotoilua hyödyntäen ainutlaatuisen laajaa kansainvälistä verkostoa.