fbpx

Tuo vaikuttajamarkkinoinnin osaaminen organisaatioosi PING Academyn avulla

 • Tuntuuko että organisaatiossasi vaikuttajayhteistöitä on ’vähän kokeiltu’, mutta punainen lanka vaikuttajamarkkinoinnista puuttuu?
 • Pohditko miten tehdä vaikuttajamarkkinointia tuloksellisesti ja tehokkaasti?

PING Academyn käytännönläheisten workshoppien jälkeen sinulla on tuoda organisaatioosi vaikuttajamarkkinointiin tarvittava tietotaito ja työkalut onnistuneiden vaikuttajayhteistöiden tekemiseen.

 
ping academy strategia
ping academy sofian aamupala
Torstaina 3.10. 8:30-12:30

Vaikuttajamarkkinoinnin strateginen suunnittelu

Paikka: Sofia Future Farm, Sofiankatu 4, Helsinki

Kouluttajat: Inna-Pirjetta Lahti & Arna Grym

 

Miten tehdä strategista vaikuttajayhteistyötä ja saavuttaa liiketoimintaa edistäviä tuloksia? 

Määrittelemme yrityksellesi/asiakkaallesi vaikuttajayhteistyön tavoitteet, ydinviestit ja mittarit. Hyödynnämme asiakkaan ostopolun (Idea, Inspiraatio, Tieto ja Ostopäätös) ympärille rakennettua mallia, joka auttaa tunnistamaan ostopolun eri vaiheissa relevantit vaikuttajat. 

Tuomme vaikuttajayhteistyön markkinoinnin suunnittelun keskiöön ja luomme suunnitelman, joka ottaa huomioon vaikuttajayhteistyön mahdollisuudet niin maksetun, ansaitun, vuokratun kuin omien kanavien osalta. Käytännönläheisessä workshopissa pääset rakentamaan omalle /asiakkaasi yritykselle vaikuttajayhteistyön roadmapin, joka auttaa vuoden 2020 vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteiden suunnittelussa.

Workshopin jälkeen sinulla on *:

 • Selkeä käsitys vaikuttajayhteistyön mahdollisuuksista osana markkinoinnin kokonaisuutta
 • Liiketoimintanne tavoitteista johdetut vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet ja mittarit tuleville toimenpiteille
 • Kiteytetty ydinviesti ja teemat tuleviin yhteistöihin 
 • Konkreettinen etenemissuunnitelma vaikuttajamarkkinoinnin integroimiseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen
 • Lista vaikuttajatyypeistä, jotka ovat kohderyhmäsi kannalta relevantteja ostopolun eri vaiheissa
 • Monipuolisesti hyödynnettävät työkalut vaikuttajamarkkinoinnin toteuttamiseen

*yllämainittujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää osallistujille toimitettavan ennakkotehtävän tekemistä.

Koulutuksen vetävät PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahti ja Arna Grym, viestinnän asiantuntija, sisällöntuottaja, freelance-toimittaja ja matkabloggaaja.

Aiempien PING Academy koulutuskertojen osallistujista 100% suosittelisi valmennusta kollegoilleen:
 
Kokonaisuutena koulutus oli todella hyvä! Sain uusia ideoita markkinointiimme ja se on mielestäni onnistuneen koulutuksen merkki.
 
”Workshop-tyyppisen työskentelyn yhdistäminen alustuksen/teoriaosuuden perään on loistava idea.” 
ping academy
 
Torstaina 7.11. 8:30-12:30

Oikeiden vaikuttajien & mittariston valinta analytiikkaa hyödyntäen

Paikka: Sofia Future Farm, Sofiankatu 4, Helsinki

Kouluttajat: Inna-Pirjetta & Varpu Pöyry

 • Miten valita oikea kriteeristö vaikuttajan valintaan tiedolla johtaen?
 • Mitä vaikuttajamarkkinoinnin tekniset käsitteet tarkoittavat ja mitä tietoa pitäisi painottaa?
 • Mitkä ovat oikeat mittarit kuhunkin kampanjaan?
 • Mitä analytiikan työkaluja, alustoja ja keinoja on datan keräämiseen?

Jos mielessäsi pyörivät nämä kysymykset, tämä koulutus avaa raportoinnin maailman innostavasti ja helposti lähestyttävästi.

Käytännönläheisen workshopin teemana on analytiikka päätöksenteon tukena vaikuttajavalintaa tehtäessä ja tavoitteita asetettaessa. Pureudumme case-esimerkkien avulla oikean mittariston valintaan ja tulosten mittaamiseen. Käymme läpi analytiikan työkaluja ja esittelemme erilaisia keinoja ja alustoja datan keräämiseen sekä vaikuttajien valintaan.

Koulutuksen workshop-osuudessa pääset rakentamaan esimerkkikampanjallesi tavoitteistasi kumpuavan vaikuttajavalinnan kriteeristön ja päämittarit (edellyttää ennakkotehtävän tekemistä).

PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahti ja Her Finland-blogia luotsaava DI, Varpu Pöyry, näyttävät, kuinka saat analytiikan ja mittarit taipumaan työtäsi helpottaviksi elementeiksi vaikuttajamarkkinointia tehdessä. 

PING Academy
ping academy aamiainen
Tiistaina 3.12. 8:30-12:30 

Vaikuttajasisältöjen tehokas hyödyntäminen

Paikka: Sofia Future Farm, Sofiankatu 4, Helsinki
Kouluttajat: Inna-Pirjetta Lahti & Veera Papinoja
 
Vaikuttajien tuottaman sisällön hyödyntämisessä vain taivas on rajana. Usein se on vielä hyvin suunniteltuna erittäin kustannustehokasta!
 
Tässä koulutuksessa keskitytään siihen, kuinka sisältöstrategia rakennetaan. Vaikuttajayhteistöitä voidaan hyödyntää monipuolisesti kaikissa organisaation kanavissa ja tavoitteissa, aina henkilökunnan sitouttamisesta vuosikertomuksen visuaaliseen ilmeeseen ja yleisen toimialaan liittyvän keskustelun herättäjänä.
 
Workshop-osuuden jälkeen sinulle on syntynyt sisältöjen hyödyntämissuunnitelma sekä punainen lanka koko vaikuttajamarkkinoinnin tekemiselle somekanavissa.
 
Sisältöammattilainen Veera Papinoja, suositun Veera Bianca-blogin ja Instagram-tilin takaa, käy läpi askeleet onnistuneeseen sisältöjen hyödyntämiseen yhdessä PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahden kanssa.  
 
PING Academy joulukuu

Mikä PING Academy on?

PING Academy tarjoaa markkinointi- ja viestintäalan toimijoille mahdollisuuden kasvaa vaikuttajamarkkinoinnin osaajiksi johtavien asiantuntijoiden opastuksella.

PING Academy on valmennuskokonaisuus, jonka jokainen osa tukee edellisissä opittuja asioita – mutta samalla toimii itsenäisenä kokonaisuutena. Näin ollen voit ilmoittautua joko kaikkiin tai yksittäiseen koulutukseen, mikäli yksittäinen osa-alue kaipaa vahvistusta. 

Kenelle PING Academy on tarkoitettu?

Markkinoinnin johto- ja päällikkötason tehtävissä toimiville valmennussarja antaa kattavan kokonaiskuvan vaikuttajayhteistyön mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä.

Koulutuksesta konkreettisista työkaluista ja käytännön vinkeistä yhteistöiden läpivientiin hyötyvät erityisesti vaikuttajamarkkinoinnin tekijät:

 • B2C ja B2B yrityksissä
 • PR-toimistoissa
 • mainos- ja mediatoimistoissa
 • järjestöt tai julkisen sektorin ammattilaiset 

Valmennukset ovat saaneet huippuarviot osallistujilta ja osallistujista 100% suosittelisi koulutusta kollegoilleen:

Mielestäni kummankin osio oli selkeä ja sisältö mielenkiintoista. Kiva, että tutkimustietoa oli kohtuu paljon, koska mielipiteet ovat vain mielipiteitä.” 

Hyvä, että B2B esimerkkejä oli mukana. Kiitos myös kouluttajille kattavasta materiaalista, josta on varmasti hyötyä omassa työssäni.” 

 

Valmentajina vaikuttajamarkkinoinnin edelläkävijät

PING Academyn kouluttajina toimivat PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahti ja teemakohtainen asiantuntija. Valmentajien käytännön kokemuksen ja ymmärryksen avulla organisaatiosi välttää vaikuttajamarkkinoinnin sudenkuopat ja pystyy tekemään alusta alkaen tuloksellista vaikuttajayhteistyötä. 

Valmennuksen osallistujat kehittyvät vaikuttajamarkkinoinnin osaajina PING Academyssä erityisesti siksi, että kaikki kouluttajat toimivat sekä itse vaikuttajina että yritysrajapinnassa omaten monipuolisen toimialaymmärryksen.

Painotamme aina käytännön läheistä otetta ja sitä, että valmennuksen oppeja voi soveltaa omaan työhön niin B2C- kuin B2B-puolellakin.

 
Inna-Pirjetta Lahti, Head of Inspiration, Founder PING Helsinki
 
Inna-Pirjetta Lahti
 
 
Inna-Pirjetta on Suomen johtava vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija, inspiroivien tapahtumien ja ilmiöiden luoja sekä taitava digitaalisuuden ja sosiaalisen median hyödyntäjä.
 
Kouluttajana Inna-Pirjetta tuo esille vankan osaamisensa yhdistettynä innostavaan tapaan esiintyä ja inspiroida kuulijoitaan. Hänen puheenvuoronsa sisältävät niin konkreettisia esimerkkejä jo toteutuneista kampanjoista kuin viestejä ja signaaleja siitä mihin vaikuttajamarkkinointi on kehittymässä.
 
Hänen perustamansa PING Festival on kasvanut kolmessa vuodessa Pohjois-Euroopan merkittävimmäksi vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijatapahtumaksi tuoden yhteen satoja vaikuttajia sekä vaikuttajamarkkinointia hyödyntäviä markkinointipäättäjiä.
 
PING Helsinki on myös alan yhteisen eettisen koodiston PING Ethicsin luoja. Vastuullisuus sekä vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus ja mitattavuus on vahvasti mukana kaikessa PING Helsingin tekemisessä.
 
PING Helsinki toteuttaa asiakkailleen vaikuttajamarkkinoinnin strategioita, vaikuttajasuhteiden hoitamista, tapahtumia sekä palvelumuotoilua hyödyntäen ainutlaatuisen laajaa kansainvälistä verkostoa.
Inna-Pirjetta on myös itse bloggaaja ja kirjoittaa Lapsiperheen matkat –blogia yhdessä sisarensa kanssa.
 
Ennen ryhtymistään yrittäjäksi Inna-Pirjetta toimi 13 vuotta Messukeskuksessa myyntiryhmäpäällikkönä vastaten mm. Matkamessuista, Lääkäripäivistä sekä Muotimessuista. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.
 

Tule mukaan syksyn 2019 koulutuksiin! 

Kaikki käytännönläheiset koulutukset pidetään Sofia Future Farmilla, Helsingin ydinkeskustassa.