Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

ping studio oikeaa sisältöä

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yrityksen kannalta keskeiset kohderyhmät ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, tietoihinsa tai ostokäyttäytymiseensä. Sen voima perustuu perinteiseen puskaradioon: tutulta ihmiseltä saatu suositus, varoitus tai muu arvostelu vaikuttaa mielipiteisiimme huomattavasti enemmän kuin yritysten oma markkinointiviestintä.

Vaikuttajamarkkinoinnissa etsitään yrityksen arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia, joiden kautta ja avulla kerrotaan yleisöä aidosti kiinnostavia tarinoita halutuille kohderyhmille.

Vaikuttajat voivat olla mm. bloggaajia, tubettajia, snäppääjiä, instaajia, e-urheilijoita, artisteja tai urheilijoita. Oleellista on, että heillä on olemassaoleva oma yleisönsä sosiaalisessa mediassa, sekä halu tuottaa ja jakaa ammattimaisesti tuotettuja laadukkaita sisältöjä.

Vaikuttajamarkkinoinnin teho kasvaa, kun yhteistyö on pitkäjänteistä, tekeminen merkittävä osa markkinoinnin strategiaa ja viestit sekä toimenpiteet synkronoitu muun markkinoinnin kanssa.

Rehtiä vaikuttajamarkkinointia tehdään avoimesti, molempien osapuolten ammattitaitoa kunnioittaen ja yleisön tarpeita kuunnellen. Kaupallisista yhteistöistä kerrotaan aina selkeästi yleisöille kaikissa kanavissa. Vaikuttajamarkkinoinnin eettinen koodisto on hyvä lähtökohta kestävälle yhteistyölle. Kaikille avoimen, kaupallisten yhteistöiden oikeaoppiseen merkitsemiseen opastavan PING Ethics -koodiston voi ottaa käyttöön täällä

Vaikuttajamarkkinointi on tutkitusti tehokasta!

Vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan monipuolista yhteistyötä, esimerkiksi:

 • Blogipostauksia, videoita, kuvia tai livekerrontaa vaikuttajan kanaviin (sisältöyhteistyö)
 • Vaikuttajan tuottamaa sisältöä yrityksen omiin kanaviin (sisällöntuotanto)
 • Brändilähettiläänä toimimista (brand ambassadors)
 • Yhteistyötä somekanavissa, esim. vaikuttajan omat tai yritysten kanavien haltuunotot (mm. Instagram, Snapchat, Twitter)
 • Kilpailuja loppukuluttajille
 • Osallistumista tuote- ja palvelukehitykseen tai testaukseen
 • Tapahtumat, matkat, workshopit
 • Affiliate-linkit, widgets
 • Natiivi- ja display-mainonta

Miksi vaikuttajamarkkinointia kannattaa tehdä?

Oikeita vaikuttajia hyödyntämällä saavutetaan tutkitusti parempia tuloksia kuin monilla muilla markkinoinnin keinoilla.

Oleellista on osata hyödyntää tarinoita ja niiden kertojia yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Tärkeää on luoda sisältöä, joka oikeasti kiinnostaa kohderyhmääsi ja tuo lisäarvoa asiakkaittesi elämään.

Vaikuttajamarkkinoinnin on oltava osa yrityksen markkinointistrategiaa, sille tulee määrittää selkeät, mitattavat tavoitteet ja polku, jolla vaikuttajamarkkinoinnin oletetaan vaikuttavan liiketoimintaan.

Vaikuttajamarkkinointi on erityisen tehokasta puhuttaessa vaikeasti hahmotettavista ja mielipiteitä herättävistä asioista. Tutkimuksemme mukaan somevaikuttajilla on valtaa erityisesti nuorten käyttäytymiseen paitsi arjen valinnoissa myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen, opiskeluun ja ammatinvalintaan sekä vaaleihin liittyvissä kysymyksissä.

Infograafi: Miksi vaikuttajamarkkinointia kannattaa tehdä

Miten valita oikeat vaikuttajat yritykselle?

Oikea vaikuttaja:

 • Tuntee yrityksesi tuotteen ja/tai palvelun tai on siitä aidosti kiinnostunut
 • Jakaa samat arvot yrityksesi kanssa
 • On yleisönsä keskuudessa tunnustettu asiantuntija tai mielipidevaikuttaja asiaan liittyen
 • Vaikuttajan yleisö vastaa brändin kohdeyleisöä
 • Osaa itse tuottaa haluttua sisältöä (tarinan kerronta, video, valokuvat, some) 
 • Ymmärtää markkinointia ja on kiinnostunut tekemään kaupallista yhteistyötä
 • Seuraajamäärä relevanteissa kanavissa on merkittävä suhteutettuna yrityksen tavoiteyleisöön ja seuraajien sitoutuminen vaikuttajan sisältöihin on korkea
 • On luonteeltaan yhteistyöhaluinen ja -kykyinen
 • Ymmärtää oman työnsä arvon ja osaa perustella sen

Onnistunut vaikuttajamarkkinointi edellyttää WIN-WIN-WIN -asetelmaa, jolloin yhteistyötä tehdään vaikuttajan ehdoilla, yrityksen tavoittella ja yleisöä palvellen.

Vaikuttajamarkkinointi on toimiva tapa tehdä markkinointia!Miten vaikuttajamarkkinointi aloitetaan?

Näin vaikuttajamarkkinoinnin prosessi etenee:

 1. KENELLE? (määrittele yleisöt)
 2. MITÄ? (kohderyhmän tarpeet, joihin vastataan, avainviestien määrittely ja linkit)
 3. MITEN? (minkälaisia sisältöjä tuotetaan)
 4. KENEN KANSSA? (valitse oikeat vaikuttajat; osallista, sitouta, informoi)
 5. MILLOIN? (milloin sisällöt julkaistaan, miten synkataan muihin toimenpiteisiin)
 6. MISSÄ? (missä kanavissa sisällöt jaetaan)
 7. KUINKA PALJON? (miten vaikuttavuutta mitataan)
 8. KUINKA HYVIN? (analyysi tuloksista)

Lue vinkkimme vaikuttajamarkkinoinnin tehokkaaseen aloittamiseen täältä.

Valmennuksemme tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa omaa tietotaitoa vaikuttajamarkkinoinnista maan johtavien asiantuntijoiden opastuksella.

PING Helsinki tekee vaikuttajayhteistyön strategista suunnittelua, vaikuttajakartoituksia sekä vastaa vaikuttajasuhteista pitkäjänteisesti. Täysin riippumaton toimintamallimme mahdollistaa yhteistyön kaikkien vaikuttajien kanssa. Lue lisää palveluistamme.

Haluamme auttaa sinua mielellämme juuri oikeiden vaikuttajien valinnassa, joten ota rohkeasti yhteyttä jos haluat sparrata yhdessä yrityksesi vaikuttajayhteistyön huippuunsa!

Inna-Pirjetta Lahti

Kuvat: Eino Nurmisto ja Netta Tanhola

PING Helsinki

Teemme markkinointia ihmisiltä ihmisille. Olemme strategisen vaikuttajayhteistyön kumppani. Yhdistämme tuloksellisesti vaikuttajamarkkinoinnin, PR:n ja sosiaalisen median. Autamme vastuullisia asiakkaitamme menestymään ja tekemään hyviä asioita rohkeasti.

  Minua kiinnostaa: