kaupallisen sisällön merkitseminen

Mitä kaupallisten yhteistöiden merkitsemisestä täytyy tietää?

Kaupallisen sisällön merkitseminen on nähty kuumana puheenaiheena vaikuttajamarkkinoinnin ympärillä kevään ja kesän aikana. Alaa on jo pitkään hiertänyt yhtenäisten pelisääntöjen ja ohjeistuksen puuttuminen. Keskustelussa on noussut myös esille pelko siitä, että ”Entäs jos mokaan?” -asenne saa vaikuttajat lopettamaan sisällöntuotannon ja vie mainostajilta mahdollisuuden uuden markkinointitavan kehittämiseen.

PING Helsinki pyrkii kaikessa toiminnassaan helpottamaan sekä mainostajien että vaikuttajien työtä ja on koonnut Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen viimeisimmän ohjeistuksen selkeäksi koodistoksi sivulle pingethics.fi. Ottamalla kaikille avoimen, maksuttoman koodiston käyttöön ja/tai velvoittamalla yhteistyökumppaneita koodin käyttöönottoon, voi varmistua ainakin karkeimpien mokien karikoilta. Mainostajille ja markkinoijille suunnattu koodisto löytyy täältä ja vaikuttajille tehty koodisto tästä.

Kuinka kaupallinen yhteistyö merkitään?

Kuluttajasuojalakiin nojaavan KKV:n ohjeistuksen mukaan mainonnan on oltava tunnistettavaa kanavasta ja toteutustavasta riippumatta, jotta kuluttajalle on selkeää, milloin on kyse kaupallisesta vaikuttamisesta. Tämän hetkisen ohjeistuksen mukaan tulee merkintä kaupallisuudesta sijoittaa heti sisällön alkuun selkeällä ilmaisulla, kuten ”kaupallinen yhteistyö”, joka on helposti tunnistettavissa kaupalliseksi sisällöksi. Lisäksi merkinnässä tulee näkyä, kenen kanssa kaupallinen sisältö on toteutettu. Ohjeistus koskee myös ansaittua vaikuttajayhteistyötä kuten PR-lahjoja ja tilaisuuksia.

Kuka vaikuttaa ja on vaikuttaja?

Tarkkaa käsitettä sille ”kuka on vaikuttaja” ei ole. Onko urheilija tai julkisuuden henkilö vaikuttaja siinä, missä tubettaja tai bloggaaja? Kaikki heistä vaikuttavat toiminnallaan kohdeyleisöönsä sosiaalisessa mediassa kanavasta riippumatta, joten yhteisiä pelisääntöjä tulisi soveltaa kaikille, ei vain pienelle, marginaaliselle joukolle. Nykypäivän digimaailmassa on kenellä tahansa mahdollisuus vaikuttaa. 

Viraaliksi muuttuva julkaisu voi tavoittaa miljoonayleisön, joten alan vaikutusvaltaa ei voi väheksyä. Määritelmää ei myöskään ole olemassa sille, mikä voidaan määritellä yrityksen ja vaikuttajan välillä sopimukseksi yhteistyöstä. Onko se kirjallinen sopiminen yhteistyön ja näkyvyyden sisällöstä, vai voidaanko sopimukseksi rinnastaa myös vaikuttajan ilmoitus siitä, että haluaa vastikkeettomasti antaa tuotteelle näkyvyyttä? 

Markkinoinnin alaa säätelevän Mainonnan eettisen neuvoston vastaanottamista lausuntopyynnöistä jo kolmasosa koskee vaikuttajamarkkinointia. Eikä suunta ole vähenemään päin – päinvastoin. Tästä huolimatta ei MEN:in päätöksenteossa ole mukana ainuttakaan vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei lausuntojen arvioinnissa kyetä tällä hetkellä ottamaan huomioon tiettyjä juuri vaikuttajamarkkinointiin liittyviä normeja ja käytäntöjä, vaan tapauksia on käsitelty perinteisemmän median näkökulmasta

MEN:in laatimien huomautusten joukossa on esimerkiksi tapaus, jossa sovituksi yhteistyöksi on rinnastettu tilanne, jossa vaikuttaja on vastikkeetta suositellut ja antanut näkyvyyttä sosiaalisen median kanavassaan tuotteelle, jonka on kokenut itse hyödylliseksi. Mihin tämä voi johtaa vilpittömien suositusten ja käyttökokemusten suhteen?

Kuka on vastuussa vaikuttajayhteistöiden merkitsemisestä?

Kaikkien alalla toimivien tai vaikuttajamarkkinoinnin parissa työskentelevien on osattava soveltaa olemassa olevia ohjeistuksia voimassaolevien KKV:n suositusten mukaisesti. Viime kädessä on markkinoija aina vastuussa kaupallisen sisällön oikeaoppisesta merkitsemisestä. Toimintaketjussa on jokaisella vastuu toimia oikein ja vallitsevien ohjeistusten mukaan, mutta myös yritysten on yhä tärkeämpää olla perillä alan keskustelusta ja kyettävä asianmukaisesti ohjeistamaan vaikuttajia oikeaoppisissa merkitsemistavoissa. 

Tilannetta hankaloittaa se, että markkinoinnin eri osa-alueita ohjaavat eri säännöt ja ohjeistukset, vaikka mainonta kuluttajan silmin usein niputtuu yhdeksi ja samaksi. Tavallinen kuluttaja osaa harvemmin tehdä pesäeroa televisiossa näkyvän tuotesijoittelun, urheilijan sponsorinäkyvyyden tai sosiaalisen median brändilähettilyyden välillä. Silti näitäkin ohjaavat erilaiset säännönmukaisuudet. 

Markkinointialalla kiire ja nopeatempoisuus ovat normeja. Sitä suuremmalla syyllä tarvitsemme pelisääntöjä, jotka ovat kiinni nykypäivässä ja ennen kaikkea yhdenmukaisia ja helposti sovellettavissa markkinoinnin ammattilaisten jokapäiväisessä työssä. Yhtenäiset toimintatavat syntyvät avoimuuden, luottamuksen ja yhteisen tekemisen avulla.

Mainonta muuttaa muotoaan jatkuvasti, joten myös mainonnan säännöstön tulisi päivittyä nykypäivään ja koskemaan monikanavaista mainontaa yhdenvertaisesti? Ammattivaikuttajat toimivat usein omilla kasvoillaan, jolloin yhteisten toimintamallien ja sääntöjen mukaan toimiminen on päivänselvää. Kuka nyt tahtoisi ottaa osakseen mahdollisen brändiriskin, joka pahimmassa tapauksessa voi aiheuttaa yksityisyrittäjälle uskottavuuden menettämisen lisäksi myös taloudellista haittaa? Yritykset ja markkinoijat: Luottakaa vaikuttajiin, me kaikki tahdomme tehdä asiat oikein ja edistää alan läpinäkyvyyttä. 

Kirjoittaja osallistui elokuun 2019 Tubecon Industry Dayhin, jossa PING Helsingin Inna-Pirjetta Lahti, Dagmarin Salla Erkkilä, Valion Pekka Rantamoijanen ja Äidin Puheenvuoro -vlogin Inari Fernandez käsittelivät aihetta paneelikeskustelussa vaikuttajamarkkinoinnin eri osapuolten näkökulmista.

 

Iines Aaltonen PING Helsinki
Iines Aaltonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelikuva: Micaela Rosenlew

 

Tutustu kaupallisten yhteistöiden merkitsemiseen:

 
PINGEthics-sivusto

KKV:n Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa -linjaus

MENin lausunnot

 

Lue lisää kaupallisista yhteistöistä:

Vaikuttaja, jatka vaan elämääsi!

Vaikuttaja, sano aina ei piilomainonnalle

About the author

PING Helsinki on vaikuttajamediatoimisto, joka tuo yhteen vaikuttajat eri kanavista ja kaikilta toimialoilta. PING Helsingin kautta vaikuttajayhteistyön suunnittelu on helppoa ja tuloksellista olipa kysymys H2H Strategiasta, vaikuttaja-analyysista, kampanjasta, konseptoinnista, kilpailusta tai elämyksistä. PING Helsinki pitää yllä kaikille avointa somevaikuttajien eettistä koodistoa ja tekee jatkuvaa vaikuttajamarkkinoinnin tutkimusta.

Related Posts